ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ 3Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΛΑΡΙΣΑΣ

3οεπαλΕχουν ξεκινήσει οι εγγραφές μαθητών στο 3ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Λάρισας, το οποίο στεγάζεται στο διδακτήριο του 5ου Λυκείου Λάρισας (Ιουστινιανού & Κομνηνών) στο κέντρο της πόλης κι έτσι η πρόσβαση σ’ αυτό είναι εύκολη. Οι νέες Ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στο Σχολείο, κατά την σχολική χρονιά 2014-15 είναι :

  • Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής
  • Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
  • Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ
  • Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού
  • Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό
  • Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
  • Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης

Στο 3ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Λάρισας γίνονται δεκτοί:

1)            Απόφοιτοι Γυμνασίου, Σ.Δ.Ε., ΕΠΑ.Σ. ή Τ.Ε.Σ. για απόκτηση Απολυτηρίου Λυκείου (ισότιμου με του Γενικού Λυκείου) και Πτυχίου Ειδικότητας ταυτόχρονα,

2)            Απόφοιτοι Γενικού Λυκείου για απόκτηση Πτυχίου Ειδικότητας (χωρίς παρακολούθηση μαθημάτων Γενικής Παιδείας),

3)            Απόφοιτοι Τ.Ε.Ε. ή Τ.Ε.Λ. για απόκτηση Απολυτηρίου Λυκείου και απόκτηση Πτυχίου άλλης Ειδικότητας,

4)            Εργαζόμενοι στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα, προκειμένου να αυξήσουν τα προσόντα τους,

5)            Άνεργοι και οποιαδήποτε άλλη κατηγορία μαθητών.

Τονίζουμε στους ενδιαφερόμενους τα παρακάτω:

             Στο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. η φοίτηση είναι 4ετής με μειωμένο απογευματινό ωράριο (18:00΄-21:35΄)

             Το όριο απουσιών των μαθητών, σε σχέση με τα πρωινά Λύκεια, είναι αυξημένο (130 απουσίες)

             Οι μαθητές μας δικαιούνται μεταφοράς προς το Σχολείο και σε όσους ενοικιάζουν σπίτι με σκοπό την φοίτηση τους, χορηγείται επίδομα ενοικίου

             Οι απόφοιτοι μας έχουν την δυνατότητα εισαγωγής στα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Τ.Ε.Ι.), στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων, στις Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης και στις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού

             Οι μαθητές μας μπορούν να συμμετέχουν σε αμειβόμενα προγράμματα του Ελληνικού Στρατού.

             Οι απόφοιτοί μας μπορούν να συμμετέχουν σε επιδοτούμενα προγράμματα πρακτικής άσκησης για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας

             Οι μαθητές του 3ου Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. δικαιούνται αναβολής στράτευσης.

Εγγραφές γίνονται καθημερινά και τις ώρες 18:00΄ έως 21:00΄.

Πληροφορίες στο τηλ. 2410-236182.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ