ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΟΙ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ

ΟΠΛΟH Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφαλείας Θεσσαλίας ενημερώνει τους πολίτες ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι κάτοχοι των κυνηγητικών όπλων των οποίων οι άδειες κατοχής έχουν λήξει, έχουν νομικές συνέπειες, εάν δεν προβούν στην ανανέωση τους.

Στην περίπτωση αυτή θα κινείται αυτεπάγγελτα από τις Αστυνομικές Αρχές η ποινική διαδικασία σε βάρος των κατόχων κυνηγετικών όπλων.

Αντίθετα, οι κάτοχοι κυνηγετικών όπλων για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κατοχής αλλά έχει λήξει η ισχύς της, δεν θα έχουν καμία νομική συνέπεια, στις παρακάτω περιπτώσεις:

• εφόσον προσέλθουν στις αστυνομικές υπηρεσίες με δική τους πρωτοβουλία μέσα σε χρονικό διάστημα δύο ετών από την ημερομηνία λήξης της αδείας και υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καταβάλλοντας το χρηματικό ποσό των 30 ευρώ σε παράβολα, αντί του χρηματικού ποσού των 120 ευρώ που ίσχυε με τις προηγούμενες διατάξεις.

• εφόσον προσέλθουν στις αστυνομικές υπηρεσίες με δική τους πρωτοβουλία και πριν εξετασθούν με οποιονδήποτε τρόπο για παράνομη κατοχή κυνηγετικού όπλου, μετά το πέρας της διετίας από την ημερομηνία λήξης της αδείας και υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καταβάλλοντας το χρηματικό ποσό των 30 ευρώ σε παράβολα, αντί του χρηματικού ποσού των 120 ευρώ, που ίσχυε με τις προηγούμενες διατάξεις.

Σημειώνεται ότι οι κάτοχοι αδήλωτων κυνηγητικών όπλων, δεν θα έχουν καμία νομική συνέπεια, εάν προσέλθουν στις αστυνομικές υπηρεσίες με δική τους πρωτοβουλία και υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση των αδειών, καταβάλλοντας το χρηματικό ποσό των 60 ευρώ σε παράβολα, αντί του χρηματικού ποσού των 120 ευρώ που ίσχυε με τις προηγούμενες διατάξεις.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις κατά τόπους αστυνομικές Υπηρεσίες Ασφαλείας.

Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Λάρισας : τηλ. 2410 683252-3

Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Βόλου : τηλ. 24210 76958

Τμήμα Ασφαλείας Τρικάλων : τηλ. 24310 63025

Τμήμα Ασφαλείας Καρδίτσας : τηλ. 24410 80232