ΝΑ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΛΕΩΦΟΡΟΣ «ΚΑΡΜΑΝΙΟΛΑ» Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

Υπόμνημα των Λαϊκών Επιτροπών Λάρισας προς τον περιφερειάρχη και το δήμαρχο Λαρισαίων

ΛΕΩΦΟΡΟςΣας αποστέλλουμε με το παρόν υπόμνημα τα αιτήματα της συγκέντρωσης που έγινε στις 17  Ιουνίου και να συζητηθούν στα συμβούλια με την παρουσία μας. Απαιτούμε να παρθούν μέτρα από τη Δημοτική Αρχή και Περιφέρεια Θεσσαλίας προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο της αστικοποίησης της Π. Ε. Ο. , έτσι ώστε:

οι συμπολίτες μας και οι κάτοικοι των συνοικιών να περνούν το δρόμο με ασφάλεια, να μπορούν τα παιδιά μας να πηγαίνουν στα σχολεία, να περνούν το δρόμο χωρίς τους κινδύνους που υπάρχουν σήμερα, να  μπορούν οι συμπολίτες μας να έχουν πρόσβαση χωρίς κίνδυνο στα  καταστήματα εκατέρωθεν του δρόμου.

Ο κίνδυνος τροχαίων ατυχημάτων είναι καθημερινός τόσο τη μέρα όσο και τη νύχτα, λόγω σοβαρών ελλείψεων υποδομών και ασφάλειας του δρόμου.

Ως Λαϊκές Επιτροπές έχουμε  αναδείξει το πρόβλημα   στο Δημοτικό Συμβούλιο και στην Περιφέρεια, ενημερώθηκαν οι παρατάξεις,   προκειμένου  να λυθεί το σοβαρό πρόβλημα που υπάρχει στο δρόμο καρμανιόλα, πρώην Ε.Ο. σήμερα Κων/νου Καραμανλή.

Σήμερα υπάρχει επιτακτική ανάγκη να παρθούν άμεσα μέτρα υποδομών και ασφάλειας του δρόμου, βάζοντας υπεράνω όλων τη ζωή των συμπολιτών μας και την ασφάλεια των μετακινήσεών τους από το δρόμο καρμανιόλα και απορρίπτουμε κάθε δικαιολογία.

Για άμεσα μέτρα απαιτούμε:

• Να δημιουργηθεί διαχωριστική νησίδα το δρόμου

• Κατασκευή πεζόδρομων αριστερά- δεξιά του δρόμου

• Να στηθούν φωτεινοί σηματοδότες σ’ όλες τις διαβάσεις του δρόμου

• Να τοποθετηθεί ειδικός εξοπλισμός πριν τις διαβάσεις για αναγκαστική  μείωση της ταχύτητας των αυτοκινήτων

• Τοποθέτηση πινακίδων ΚΟΚ σε εμφανή σημεία για μειωμένη ταχύτητα αυτ/των

• Ειδικές διαγραμμίσεις στις διαβάσεις του δρόμου

• Ασφαλή πεζοδρόμια,  επαρκής φωτισμός δρόμου πεζοδρόμων.

• Πρόβλεψη για μελλοντική δημιουργία υπόγειων γεφυρών για πεζούς στις διαβάσεις.

• Άμεσα να προχωρήσει η δημοπράτηση και κατασκευή του εξαγγελθέντος έργου.

• Να γίνει η μελέτη και δημοπράτηση του υπολοίπου τμήματος από την είσοδο της Ν. Σμύρνης ως τέλος της συνοικίας Αβέρωφ. ( Κόμβος Τρικάλων.

Μ’ αυτές τις παρεμβάσεις μπορεί να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος τροχαίων. Τα άμεσα αυτά μέτρα που απαιτούμε είναι και απαίτηση των κατοίκων των συνοικιών και μπορούν να υλοποιηθούν στην κατεύθυνση της οριστικής λύσης του προβλήματος.