ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

τυρναβοςΣε ομόφωνο ψήφισμα κατά της αξιολόγησης των δημοσίων και δημοτικών υπαλλήλων κατέληξε το δημοτικό συμβούλιο Τυρνάβου στην τελευταία του συνεδρίαση επισημαίνοντας ότι ο δήμος δεν θα βγάλει απόφασης επιμερισμού ποσοστών και ούτε θα στείλει στοιχεία στο υπουργείο Εσωτερικών.

Στο ψήφισμα αναφέρονται τα εξής:

1. Εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του στη νέα μέθοδο «αξιολόγησης» που προάγει ο ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α΄/26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις και συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 και λοιπές ρυθμίσεις».

2. Εκφράζει τους φόβους του ότι η κυβέρνηση προσπαθεί, με εργαλείο τη συγκριτική «αξιολόγηση», να δημιουργήσει μια νέα δεξαμενή διαθεσίμων καθορίζοντας εκ των προτέρων τα ποσοστά και τις κλίμακες βαθμολόγησης. Η εισαγωγή της αυθαίρετης ποσόστωσης και περαιτέρω επιμερισμού ανά οργανική μονάδα, στρεβλώνει κάθε έννοια αντικειμενικής και «δίκαιης» χρήσης της αξιολόγησης που σκοπό θα πρέπει να έχει την αξιοποίηση των εργαζομένων και βελτίωση της απόδοσής τους, με γνώμονα την καλύτερη παροχή υπηρεσιών στους πολίτες.

3. Την κατάργηση του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α΄/26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις και συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση διατάξεων του Π 318/1992 και λοιπές ρυθμίσεις» με την μη έκδοση απόφασης επιμερισμού ποσοστών από το αρμόδιο όργανο του Δήμου Τυρνάβου και την μη αποστολή των στοιχείων του επιμερισμού των ποσοστώσεων της αξιολόγησης από τα αρμόδια όργανα του Δήμου και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που θα ζητηθεί από το Υπουργείο για την εφαρμογή του ανωτέρω νόμου.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com