ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΑΙΔΙΏΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

σταθμοίΚατατίθενται από τις 25 Ιουλίου οι αιτήσεις γονέων, για την ένταξη τους στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα παροχής φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών ηλικίας από 2,5 ετών συμπληρωμένων τον μήνα εγγραφής (1-30/9/2014) μέχρι την ηλικία εγγραφής στο νηπιαγωγείο, στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Τυρνάβου.

Οι γονείς που θα επιλεγούν δεν θα καταβάλλουν τροφεία στους παιδικούς σταθμούς μας που θα ενταχθούν στο  πρόγραμμα με τίτλο «εναρμόνιση οικογενειακής ζωής» και αφορούν τους παιδικούς σταθμούς του Τυρνάβου (Α΄Παιδικός, Β΄Παιδικός, Ελευθερία), Παιδικός σταθμός Αμπελώνα.

Η διάθεση των θέσεων στις ωφελούμενες/ους θα γίνεται μέσω εντολών τοποθέτησης από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Σε περίπτωση πού προκύψει ανάγκη κάλυψης κενών θέσεων κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους αυτές θα καλύπτονται από τον πίνακα επιλαχόντων, η διάρκεια ισχύος του οποίου λήγει με τη λήξη του εκάστοτε τρέχοντος σχολικού έτους.

Δικαιούχοι είναι:

• μητέρες που εργάζονται στον ιδιωτικό φορέα ως μισθωτές ή αυτοαπασχολούμενες,  ή συμμετέχουν σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης ,ή  είναι άνεργες  με κάρτα ανεργίας σε ισχύ, που να έχει εκδοθεί πριν από την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης (2-7-2014) καθώς και βεβαίωση εξατομικευμένης προσέγγισης από τον ΟΑΕΔ ή είναι άνεργες και να λαμβάνουν τακτικό επίδομα ανεργίας με εγκριτική απόφαση επιδότησης  ή ο σύζυγος είναι μακροχρόνια άνεργος  με βεβαίωση του ΟΑΕΔ.

• Μητέρες (καθώς και ανάδοχη μητέρα )που ανήκει σε ομάδα ΑΜΕΑ η ίδια ή ένα από τά τέκνα της ή ο σύζυγος της με ποσοστά αναπηρίας βεβαιωθέντα από υγειονομική επιτροπή.

• Πατέρες στους οποίους έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών τους καθώς και εκείνοι που βρίσκονται σε χηρεία.

Εξαιρούνται από την παρούσα πρόσκληση οι τακτικοί και αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ καθώς  και οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι των ΟΤΑ.

Προϋπόθεση για όλους είναι ότι το οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 27.000,00€ για μητέρες ή πατέρες με δύο παιδιά, 30.000,00€ για τρία παιδιά, 33.000,00€ για 4 παιδιά, 36.000,00€ για πέντε παιδιά και πάνω. Το εισόδημα προκύπτει σύμφωνα με το εκκαθαριστικό σημείωμα του οικ. ετους 2014 συμπεριλαμβανόμενων και των αυτοτελώς φορολογηθέντων εισοδημάτων.

 

Παροχή εντύπων και πληροφοριών.

Για τη διευκόλυνση των μητέρων του Δήμου Τυρνάβου ο φάκελος διαγωνισμού προς τους ενδιαφερόμενους διατίθεται σε έντυπη μορφή από 4/7/2014 σε εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο Διεύθυνσης του Οργανισμού ,καθώς και από τους παιδικούς σταθμούς. Σχετικές πληροφορίες  θα δίνονται επίσης στα τηλέφωνα.

Γραφείο Διεύθυνσης οργανισμού:249230181-182-183.

A΄ Παιδικός σταθμός Τυρνάβου:2492024377.

Β¨ Παιδικός σταθμός Τυρνάβου:2492022274.

Παιδικός σταθμός ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Τυρνάβου:2492024628.

Παιδικός σταθμός Αμπελώνα:2492031344.

Η αίτηση συμμετοχής –δήλωση  συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα υποβάλλεται ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς(curier), σε φάκελο στον οποίο υποχρεωτικά θα αναγράφεται  η ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», στο γραφείο της ΕΕΤΑΑ Θεσσαλίας ,στην διεύθυνση: Αλ. Παπαναστασίου 33,5ος οροφος 41222 ΛΑΡΙΣΑ.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com