ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ INTERNET ΣΕ 150.000 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

διαδίκτυοH χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε δικαιούχους του κοινωνικού μερίσματος για πρόσβαση στο διαδίκτυο αλλά και η αύξηση του προϋπολογισμού της δράσης «Υποστήριξη Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων που αφορούν στην ανάπτυξη Καινοτόμων Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας» αποφασίστηκε

σε συνάντηση του υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, με αρμόδιους φορείς με θέμα τις δράσεις του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013»

Η δράση, που συνοπτικά αναφέρεται και ως ICT4Growth, στοχεύει στην ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τεχνολογικής και επιχειρησιακής καινοτομίας, μέσα από την υλοποίηση αντίστοιχων επενδυτικών σχεδίων με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη νέων Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, μετά από συνάντηση του υφυπουργού Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου με τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών, Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων κ. Μενέλαο Δασκαλάκη και το Διευθυντή του Γραφείου Στρατηγικού Σχεδιασμού της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού κ. Δημήτριο Πτωχό με θέμα τις δράσεις του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013» αποφασίστηκε η αύξηση του προϋπολογισμού της δράσης “ICT4GROWTH” του Επιχειρησιακού Προγράμματος κατά € 22 εκατ. σε € 140 εκατ.

Η αύξηση αποσκοπεί στην χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων, στη περιφέρεια Αττικής, που ενώ είχαν λάβει υψηλή βαθμολογία κατά την αξιολόγηση δεν είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα, λόγω εξάντλησης του αρχικού προϋπολογισμού.

Σημειώνεται ότι η δράση ΙCT4GROWTH έχει ως σκοπό την ενίσχυση  επενδύσεων που αφορούν στον σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και στην εμπορική διάθεση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, που αφορούν ή βασίζονται σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Σημαντική καινοτομία της δράσης είναι ότι  το τελικό ποσό της χορηγούμενης ενίσχυσης συνδέεται με ποσοτικούς στόχους, όπως η καινοτομία, η αύξηση της απασχόλησης και η εξαγωγική δραστηριότητα.

Επίσης, αποφασίστηκε η πιλοτική εφαρμογή της δράσης «Ψηφιακή Αλληλεγγύη» εκτιμώμενου προϋπολογισμού περίπου € 80 εκατ. που αναμένεται να ενισχύσει πάνω από 150.000 οικογένειες δικαιούχους του κοινωνικού μερίσματος, με απλές διαδικασίες, με τη χρήση ειδικού κουπονιού, δίνοντας τους την ευκαιρία:

-να αποκτήσουν ή να διατηρήσουν τη σύνδεση τους στο διαδίκτυο μέχρι και τον 10ο του 2015

-να αποκτήσουν βασικό εξοπλισμό πρόσβασης στο διαδίκτυο και εξοικείωσης με τους Η/Υ (notebook ή Tablet).

-να λάβουν βασική γνώση, μέσω επίδειξης, στο χώρο τους στη χρήση του Η/Υ και του διαδικτύου και να αποκτήσουν πρόσβαση σε εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση σε βασική χρήση Η/Υ και διαδικτύου.

 

enikos.gr

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com