ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ

ΠΑΡΑΛΙΑΞεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στα Προγράμματα του  ΟΑΕΔ  για επιχορήγηση επιχειρήσεων ,με σκοπό την πρόσληψη 10000  ανέργων , ωφελουμένων των δράσεων ΤΟΠΣΑ και ΤΟΠΕΚΟ.

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα εφόσον υπάρχουν θέσεις κενές- υποβάλλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις υπαγωγής , ενώ την ίδια αίτηση εκτυπωμένη στην έντυπη μορφή της την καταθέτουν στο ΚΠΑ2  αρμόδιο Γραφείο ΟΑΕΔ.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

– Όλες οι  επιχειρήσεις, πλην  των εξαιρουμένων, οι οποίες αναφέρονται στην Πρόσκληση του ΟΑΕΔ  (www. oaed.gr).

– Οι  εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.

– Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝ-ΣΕΠ)

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  ΑΝΕΡΓΟΙ:

– Οι  κάτοχοι Δ. Ανεργίας σε ισχύ.

– Όσοι  έλαβαν ΒΕΒΑΙΩΣΗ παρακολούθησης κατάρτισης στα Προ-

γράμματα ΤΟΠΣΑ ή ΤΟΠΕΚΟ και είναι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ.

– Οι έχοντες συμπληρώσει το Έντυπο Εξατομικευμένης Προσέγγισης

και έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης..

– Να είναι Έλληνες πολίτες ή Ευρωπαίοι πολίτες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.

Η ημερήσια αποζημίωση για ανέργους που θα προσληφθούν στις επιχειρήσεις , θα είναι 15 ευρώ ημερησίως για όσους είναι κάτω των 25 ετών και 18 ευρώ για όσους είναι άνω των 25 ετών. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται για τους 4 μήνες .

Οι επιχειρήσεις που θα κάνουν αιτήσεις και θα λάβουν την εγκριτική απάντηση , θα λάβουν επιχορήγηση βάσει του Κανονισμού 1407\2013 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας  και δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

– Στον ΟΑΕΔ ΚΠΑ2  Λάρισας τηλ. 2410 255 606

– Στον Δήμο ΑΓΙΑΣ  τηλ. 24943 50100  και 50115

– Στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη  « ΣΥΝΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ»,

Υπ’ όψιν Κου  Κωσταρά Στέφανου, τηλ. 210 6743835.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ