ΠΩΣ ΑΜΟΙΒΕΤΑΙ Η 15η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Ανακοίνωση της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Λάρισας

αργιαΗ ημέρα της 15ης Αυγούστου ανήκει στις επίσημες αργίες για τον ιδιωτικό τομέα σύμφωνα με το Β.Δ. 748/66, συνεπώς κατά την ημέρα αυτή απαγορεύεται γενικά η απασχόληση των μισθωτών και η λειτουργία των επιχειρήσεων, εκτός αυτών που νόμιμα λειτουργούν κατά τις Κυριακές και αργίες (επιχειρήσεις τομέα υγείας, συγκοινωνίες, επισιτιστικά, ξενοδοχεία κλπ).

– Οι εργαζόμενοι που αμείβονται με ημερομίσθιο και δεν θα εργασθούν κατά την ημέρα αυτή για λόγους που δεν οφείλονται στους ίδιους θα καταβληθεί το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιο τους (χωρίς προσαύξηση)

– Στους αμειβόμενους με μισθό που δεν θα εργασθούν την 15η Αυγούστου δεν οφείλεται τίποτε πέραν του μισθού τους.

– Όσοι εργασθούν κατά την 15η Αυγούστου και αμείβονται με ημερομίσθιο, θα λάβουν το κανονικό ημερομίσθιο και προσαύξηση 75%.

Για τους αμειβόμενους με μισθό και που θα απασχοληθούν κατά την 15η Αυγούστου διακρίνουμε τις παρακάτω περιπτώσεις .

– Αν πρόκειται για επιχειρήσεις  που λειτουργούν νόμιμα κατά Κυριακές και αργίες, θα λάβουν μόνο την προσαύξηση 75%  του 1/25 του νόμιμου μισθού τους.

– Εάν  πρόκειται  για επιχείρηση που δεν λειτουργεί κατά τις Κυριακές και αργίες, οι μισθωτοί που θα απασχοληθούν έκτακτα κατά την ημέρα αυτή, θα λάβουν εκτός της προσαύξησης του 75%, επί πλέον ένα ημερομίσθιο (1/25 του μισθού τους, ή τόσα ωρομίσθια, όσες ώρες απασχοληθούν).

– Πολλοί εργαζόμενοι κατά την ημέρα της 15ης Αυγούστου βρίσκονται σε κανονική άδεια. Η ημέρα αυτή δεν θα πρέπει να υπολογισθεί στις ημέρες της κανονικής άδειας, αφού σύμφωνα με το Α.Ν. 539/45 δεν περιλαμβάνονται στην ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών οι επίσημες ή κατ’ έθιμον εορτάσιμες ημέρες.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com