ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΟ 2013

μισθοιΝέες μειώσεις μισθών άνω του 10% υπέστησαν οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα το 2013 σε σχέση με το 2012, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΙΚΑ, όπως αποτυπώνονται στις αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις που υποβάλλουν οι εργοδότες.

Ενδιαφέροντα στοιχεία προκύπτουν και για την πορεία της απασχόλησης, το ύψος των μισθών, την ηλικία των εργαζομένων, την ανισότητα στους μισθούς μεταξύ ανδρών και γυναικών, τους τομείς που προσφέρουν ακόμη δουλειά.

Ακόμη καταδεικνύεται η κυριαρχία της μερικής απασχόλησης, που στο διάστημα 2012-13 αυξήθηκε κατά 46,84% έναντι αύξησης 6,85% για την πλήρη απασχόληση, ενώ διαφωτιστικά είναι και τα συμπεράσματα για το είδος εργασίας των αλλοδαπών εργαζομένων: το 36,84% των ασφαλισμένων με υπηκοότητα άλλης χώρας ΕΕ και το 46% των υπόλοιπων αλλοδαπών ασφαλισμένων (πλην αυτών της ΕΕ και των Αλβανών υπηκόων) είναι «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες».

Ψαλίδι άνω του 10% στους μισθούς

Βάσει των επίσημων στοιχείων για την πορεία των μισθών το 2013 όπως αποτυπώνονται στις αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις που υποβάλλουν οι εργοδότες στο ΙΚΑ, που δόθηκαν στη δημοσιότητα στο διάστημα Δεκεμβρίου 2012 – Δεκεμβρίου 2013:

Ο μέσος μισθός μειώθηκε στις κοινές επιχειρήσεις κατά 10,27% και στα οικοδομοτεχνικά έργα κατά 15,82%.

To μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 6,92%, στα οικοδομοτεχνικά έργα κατά 20,01% και στο σύνολο κατά 7,11%.

Στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση το μέσο ημερομίσθιο μειώθηκε κατά 3,92%, ενώ ο μέσος μισθός μειώθηκε κατά 5,42%

Ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 13,28%, στα οικοδομοτεχνικά έργα κατά 2,58% και στο σύνολο των επιχειρήσεων κατά 12,99%.

Ο αριθμός των ασφαλισμένων, στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση, αυξήθηκε κατά 6,85%, ενώ με μερική απασχόληση κατά 46,84%.

Ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων αυξήθηκε κατά 19,41%.

Το ποσοστό των απασχολούμενων κάτω των 29 ετών αυξήθηκε από 21,50% σε 22,19%, και το ποσοστό κάτω των 39 ετών μειώθηκε από 56,92% σε 56,78%.

Το ποσοστό των ασφαλισμένων γυναικών μειώθηκε από 46,50% σε 46,22%.

Η μέση απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 3,59%, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 5,25%.

Στα 1,048 ευρώ ο μέσος μισθός

Με δεδομένες τις μεταβολές που προαναφέρθηκαν ο μέσος μεικτός μισθός τον Δεκέμβριο του 2013, διαμορφώθηκε στα 1048,45 ευρώ, ενώ το μέσο ημερομίσθιο στα 48,26 ευρώ.

Για τους εργαζόμενους με μερική απασχόληση οι οποίοι έφτασαν στις 433.473 άτομα, οι μέσες μεικτές αποδοχές περιορίστηκαν στα 445,33 ευρώ μεικτά. Όσο για τους εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση, οι μέσες αποδοχές ανήλθαν στα 1265,08 ευρώ.

Ειδικότερα, στο σύνολο των κοινών επιχειρήσεων, σε ασφαλισμένους με πλήρη απασχόληση, το μέσο ημερομίσθιο ανέρχεται σε 54,66 ευρώ και ο μέσος μισθός σε 1.265,08 ευρώ.

Αντίστοιχα στη μερική απασχόληση ανέρχονται σε 25,07€ και σε 445,33 ευρώ. Στα οικοδομοτεχνικά έργα το μέσο ημερομίσθιο είναι 43,08 ευρώ και ο μέσος μισθός 561,33 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι στις κοινές επιχειρήσεις η μέση απασχόληση και το μέσο ημερομίσθιο έχουν υπολογισθεί για τις ασφαλιστέες ημέρες, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα για τις πραγματοποιηθείσες ημέρες.

Στις επιχειρήσεις με λιγότερους από δέκα μισθωτούς, το μέσο ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο 63,36% του μέσου ημερομισθίου των ασφαλισμένων σε επιχειρήσεις με πάνω από δέκα μισθωτούς, ενώ ο μέσος μισθός ανέρχεται στο 60,78%.

Το μέσο ημερομίσθιο των γυναικών στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση αντιπροσωπεύει το 84,40% του αντίστοιχου ημερομισθίου των ανδρών, ενώ στη μερική απασχόληση το 95,42%. Ο μέσος μισθός των γυναικών αντιστοιχεί στο 73,40% του μισθού των ανδρών.

Οι υψηλότερες αμοιβές τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες παρατηρούνται στην ειδικότητα «Διευθύνοντες και Ανώτερα Στελέχη Μεγάλων Δημοσίων και Ιδιωτικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών (με απασχόληση 10 μισθωτοί και άνω)» με μέσο μισθό 4.475,56 ευρώ και 2.744,35 ευρώ αντίστοιχα.

Στο σύνολο των ασφαλισμένων η μέση απασχόληση είναι 21,52 ημέρες, στους ασφαλισμένους στις κοινές επιχειρήσεις 21,73 και στους ασφαλισμένους στα οικοδομοτεχνικά έργα 13,03.

Η υψηλότερη μέση απασχόληση παρατηρείται στις «Ένοπλες Δυνάμεις» με 25,00 ημέρες, ενώ η χαμηλότερη εμφανίζεται στην ειδικότητα «Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό» με 10,63 ημέρες.

Μέση ηλικία ασφαλισμένου τα 38,77 έτη

Στα ενδιαφέροντα δημογραφικά στατιστικά στοιχεία, οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 53,78% των ασφαλισμένων στο σύνολο των επιχειρήσεων και το 52,67% στις κοινές επιχειρήσεις.

Στους εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 56,65%, ενώ με μερική απασχόληση το 41,65%.

Η μέση ηλικία του συνόλου των ασφαλισμένων είναι τα 38,77 έτη, στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι τα 42,95 και στις κοινές επιχειρήσεις τα 38,66 έτη (μέση ηλικία ανδρών 39,52 και γυναικών 37,71).

Στο σύνολο των επιχειρήσεων, 22,19% των ασφαλισμένων είναι έως 29 ετών και 56,78% είναι έως 39 ετών, στις κοινές επιχειρήσεις 22,51% των ασφαλισμένων είναι έως 29 ετών και 57,19% είναι έως 39 και στα οικοδομοτεχνικά έργα τα αντίστοιχα ποσοστά 8,98% και 40,09%.

Επίσης 75,88% του συνόλου των ασφαλισμένων είναι ηλικίας 25 έως 49 ετών, στις κοινές επιχειρήσεις 75,96% και στα οικοδομοτεχνικά έργα 72,33%.

Τέλος στο σύνολο των επιχειρήσεων, 15,31% των ασφαλισμένων είναι από 50 έως 64 ετών, στις κοινές επιχειρήσεις 15,08% και στα οικοδομοτεχνικά έργα 24,61%.

Τα αντίστοιχα ποσοστά που έδωσε η «Έρευνα Εργατικού Δυναμικού» της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) για το 4ο τρίμηνο του 2012 είναι:

*12,18% του εργατικού δυναμικού κάτω των 29 ετών

*40,63% κάτω των 39 ετών

*68,59% από 25 έως 49 ετών

*26,29% από 50 έως 64 ετών

Αλβανικής υπηκοότητας οι περισσότεροι ξένοι

Στο σύνολο των ασφαλισμένων 90,15% έχουν υπηκοότητα Ελληνική, 1,79% άλλης χώρας ΕΕ και 8,06% χώρας εκτός Ε.Ε.

Στους ασφαλισμένους στις κοινές επιχειρήσεις 90,92% έχουν υπηκοότητα Ελληνική, 1,75% άλλης χώρας ΕΕ και 7,32% χώρας εκτός ΕΕ, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι 58,82%, 3,42% και 37,76%.

Στο σύνολο των αλλοδαπών ασφαλισμένων, 53,79% έχουν Αλβανική υπηκοότητα.

Στους αλλοδαπούς άντρες 56,25% είναι Αλβανικής υπηκοότητας, ακολουθούν οι υπήκοοι του Πακιστάν με 8,84% και της Ρουμανίας με 5,14%.

Στις αλλοδαπές γυναίκες, 49,69% είναι Αλβανικής υπηκοότητας, ακολουθούν οι ασφαλισμένες Ρώσικης υπηκοότητας με 9,18% και Βουλγαρικής με 8,47%.

Στο εμπόριο βρίσκουν δουλειά

Σε ότι αφορά την οικονομική δραστηριότητα των ασφαλισμένων, στο σύνολο των ασφαλισμένων, 21,98% απασχολείται στον κλάδο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο», 14,42% στον κλάδο «Μεταποιητικές Βιομηχανίες» και 10,90% σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια».

Το 22,23% των ασφαλισμένων με Ελληνική υπηκοότητα απασχολείται στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο», 13,80% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες» και 9,68% σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια».

Το 23,53% των ασφαλισμένων με υπηκοότητα άλλης χώρας ΕΕ απασχολείται σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», 17,78% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες» και 17,05% στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο».

Στους ασφαλισμένους Αλβανικής υπηκοότητας, 21,93% εργάζεται σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», 19,84% στις «Κατασκευές» και 18,39% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες».

Στους υπόλοιπους αλλοδαπούς ασφαλισμένους (πλην αυτών της Ε.Ε. και των Αλβανών υπηκόων) 24,99% απασχολείται στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες», 24,40% στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο» και 21,43% σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια».

Από τους εργαζόμενους στις «Κατασκευές» το 28,31% είναι αλλοδαποί, ενώ στο συγκεκριμένο κλάδο απασχολείται το 4,75% των ασφαλισμένων.

Από τους εργαζόμενους σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια» το 19,96% είναι αλλοδαποί, ενώ στο συγκεκριμένο κλάδο απασχολείται το 10,90% των ασφαλισμένων.

Ακόμη, από τους εργαζόμενους σε «Μεταποιητικές Βιομηχανίες» το 13,75% είναι αλλοδαποί, ενώ στο συγκεκριμένο κλάδο απασχολείται το 14,42% των ασφαλισμένων.

Η κατηγορία επαγγέλματος στην οποία απασχολείται ο μεγαλύτερος αριθμός ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις, είναι «Υπάλληλοι Γραφείου», με ποσοστό 24,62%.

Το 29,06% των ασφαλισμένων με Ελληνική υπηκοότητα είναι «Υπάλληλοι Γραφείου», 19,17% απασχολείται στην «Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές», ενώ 13,58% απασχολείται ως «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες».

Το 36,84% των ασφαλισμένων με υπηκοότητα άλλης χώρας Ε.Ε. είναι «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες», 22,42% «Απασχολούμενοι στην Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές» και 15,47% «Υπάλληλοι Γραφείου».

Οι ασφαλισμένοι Αλβανικής υπηκοότητας στη συντριπτική τους πλειοψηφία (49,22%) απασχολούνται ως «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες», 23,25% απασχολείται στην «Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές» και 9,47% ως «Ειδικευμένοι Τεχνίτες».

Σχετικά με τους υπόλοιπους αλλοδαπούς ασφαλισμένους (πλην αυτών της Ε.Ε. και των Αλβανών υπηκόων) 45,96% απασχολείται ως «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες», 21,74% στην «Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές» και 10,60% ως «Υπάλληλοι Γραφείου».

in.gr

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com