ΞΕΚΙΝΑ ΤΟ ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

θερινο σχολειοΤο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας / Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, το Δήμο Λίμνης Πλαστήρα Καρδίτσας, το Κέντρο Ιστορικής και Λαογραφικής Έρευνας Ο Απόλλων Καρδίτσας και την Αναπτυξιακή Καρδίτσας διοργανώνει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά Θερινό Σχολείο με θέμα:

«Οικολογία, Τουρισμός, Ανάπτυξη και Επιστροφή στις ρίζες (νέο-αγροτικότητα)».

Οι εργασίες του Θερινού Σχολείου θα διεξαχθούν στον ξενώνα «Ν. Πλαστήρας» στη Νεράιδα του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα Καρδίτσας, 25 – 30 Αυγούστου 2014. Η έναρξη των εργασιών θα γίνει τη Δευτέρα, 25 Αυγούστου και ώρα 17:30.

Oι δραστηριότητες του Θερινού Σχολείου, μέσα από διεπιστημονική προσέγγιση, με τη συμμετοχή σπουδαίων επιστημόνων από διαφορετικούς επιστημονικούς χώρους:

 Διερευνούν τη σχέση του ανερχόμενου τουριστικού φαινομένου με τις τοπικές κοινωνίες και τους πολιτισμούς στη συγκεκριμένη περιοχή. Επίσης τις διαδικασίες μέσα από τις οποίες οι τοπικές κοινωνίες αντιλαμβάνονται και διαχειρίζονται το φυσικό και το πολιτισμικό περιβάλλον ως τουριστικό «προϊόν».

 Εξετάζουν την η εξέλιξη του παγκόσμιου αγρο-διατροφικού συστήματος και των πιέσεων που ασκεί σε εθνικό, περιφερειακό ακόμα και τοπικό επίπεδο. Αναδεικνύουν το παράδοξο της παγκόσμιας τάσης για επιστροφή σε «εναλλακτικά», «τοπικά», «αειφορικά» συστήματα και δίκτυα.

 Παρουσιάζουν τις περιβαλλοντικές λειτουργίες συστημάτων που αποτελούνται από οικογενειακές αγροτικές εκμεταλλεύσεις και οι δυνατότητες που δημιουργούνται από τις σχετικές πολιτικές της ΕΕ.

 Διερευνούν την πρώτη εγκατάσταση (νέων) αγροτών στην ύπαιθρο (νεοαγροτικότητα) σε δύο επίπεδα: α) Τεχνικό-οικονομικό και β) Κοινωνικό-πολιτισμικό.

 Εξετάζουν τις στρατηγικές «τοπικοποίησης» ως εργαλείο επιβίωσης των κοινωνιών της υπαίθρου, ή / και ως διεκδίκηση καλύτερης θέσης στην παγκόσμια αγορά.

Το Θερινό Σχολείο απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και σε τελειόφοιτους προπτυχιακούς φοιτητές από τον ευρύτερο χώρο των κοινωνικών και ανθρωπιστικών σπουδών. Η διαμονή / φιλοξενία των φοιτητών θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις των κατασκηνώσεων του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα στη Νεράιδα Καρδίτσας.

Επιστημονικός υπεύθυνος του ΘΕ.ΣΤ. είναι ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ευάγγελος Αυδίκος.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com