ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Η ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ESPAΤο υπουργείο Εργασίας, προχωράει στην «εμπροσθοβαρή» αξιοποίηση των πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020. Με γνώμονα την έγκαιρη και αποτελεσματική αξιοποίηση των κοινοτικών και εθνικών πόρων για τη στήριξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και εν γένει την προώθηση της Κοινωνικής Οικονομίας

το υπουργείο Εργασίας θα προχωρήσει στη δημιουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων σε περιφερειακό επίπεδο.

Η δράση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του «Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης για την ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας», το οποίο καταρτίστηκε από την Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία (ΕΥΚΕΚΟ) του Υπουργείο Εργασίας και αποτελεί προτεραιότητα για την ΕΕ στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020.

Σκοπός της δημιουργίας Περιφερειακών Υποστηρικτικών Μηχανισμών είναι η υποστήριξη της δημιουργίας, λειτουργίας και ανάπτυξης Κοινωνικών Επιχειρήσεων σε τοπικό επίπεδο, η διάχυση της ιδέας της Κοινωνικής Οικονομίας και η εδραίωσή της μέσω μόνιμων δικτύων συνεργασίας και τοπικών συμφωνιών.

Οι Μηχανισμοί αυτοί θα δημιουργηθούν από τοπικούς και περιφερειακούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίοι θα συνενώσουν τις δυνάμεις τους για να υλοποιήσουν δράσεις ανάπτυξης της Κοινωνικής Οικονομίας ευρείας κλίμακας.

Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν 12.489 ωφελούμενοι/ες που ανήκουν μεταξύ άλλων σε ευάλωτες και ειδικές ομάδες του πληθυσμού, όπως αυτές προσδιορίζονται στο  Νόμο 4019/2011 για την «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις», εκ των οποίων:

6.489 θα είναι υποψήφιοι/δυνητικοί κοινωνικοί επιχειρηματίες

6.000 θα είναι υφιστάμενοι κοινωνικοί επιχειρηματίες

Η πρόσκληση τίθεται σε δημόσια διαβούλευση, η οποία και θα διαρκέσει έως και την Κυριακή 31 Αυγούστου 2014 και ώρα 23.59 και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σχετικά σχόλια και παρατηρήσεις.

Η δράση υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία (ΕΥΚΕΚΟ) και χρηματοδοτείται μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020».

Μετά το πέρας της διαβούλευσης – λαμβάνοντας υπόψη και τα συμπεράσματα της – το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, μέσω της ΕΥ-ΚΕΚΟ θα  προχωρήσει άμεσα στην οριστική δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους Δικαιούχους/Αναπτυξιακές Συμπράξεις.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com