ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΑΙΡΕΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

perifereiakoΤην Πέμπτη 28 Αυγούστου στις 7:00 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί η τελευταία συνεδρίαση του απερχόμενου πρώτου αιρετού περιφερειακού συμβουλίου Θεσσαλίας.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης αυτής είναι:

Επικύρωση Πρακτικών 7ης Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας έτους 2014.

Εισήγηση επί της Τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του Προϋπολογισμού 2014 (B’ Τρίμηνο).

Εγκριση υπογραφής Προγραμματικής σύμβασης για την ωρίμανση και υλοποίηση του έργου «Κατασκευή φράγματος στη θέση Μπελμάς στον Κίσσαβο»

Ανακατανομή Πιστώσεων Π.Δ.Ε.

Καθορισμός αποζημίωσης των μελών της επιτροπής του άρθρου 33 του Ν.2971/2001.

Παραχώρηση οχήματος με αρ. κυκλοφορίας ΚΥ 6880 στο Δήμο Ν. Πηλίου.

Εισήγηση για έγκριση δωρεάς εξοπλισμού γραφείου από τις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας & Σποράδων.

Εισήγηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, με καύση Βιομάζας, Ισχύος 1MW, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας “ΚΑΠΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.”, που προτείνεται να εγκατασταθεί στο με αριθμό 593 αγροτεμάχιο του αναδασμού Ριζόμυλου έτους 1996, στη Δημοτική Ενότητα (Δ.Ε.) Κάρλας, στο Δήμο Ρήγα Φεραίου, της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Μαγνησίας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας».

Εισήγηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, με καύση Βιομάζας, Ισχύος 1MW, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας “ΚΑΠΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.”, που προτείνεται να εγκατασταθεί στο με αριθμό 968 αγροτεμάχιο του αναδασμού Ριζόμυλου έτους 1996, στη Δημοτική Ενότητα (Δ.Ε.) Κάρλας, στο Δήμο Ρήγα Φεραίου, της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Μαγνησίας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας».

Εισήγηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Αμμοληψία ποταμού Παμίσου» στη θέση «Παλιά Σφαγεία» του Δήμου Μουζακίου στην ΠΕ Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Εισήγηση σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : “Ανανέωση αρδευτικής γεώτρησης ιδιοκτησίας Φονιά Αντωνίου, Φονιά Ιωάννη, Μουστάκα Γεωργίας, Μουστάκα Ελένης, Χατζή Ιωάννη, Χατζή Αικατερίνης, Κύργια Αστερίου και Κύργια Αθανασίου στη θέση “Μαυρόγια” της Τ.Κ. Κουτσόχερου, του δήμου Λαρισαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας”

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της υπό ίδρυση Μονάδας Ανακύκλωσης υλικών, αποθήκευσης ΗΛΣΣ και απορρύπανσης- διαμελισμού Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής με την επωνυμία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ» στη θέση «ΚΟΥΜΕΣ», στη Δ.Ε. Ν. Ιωνίας, στο Δήμο Βόλου, στην Π.Ε. Μαγνησίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Γνωμοδότηση σχετικά με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο «Βελτίωση οδού Κλεινού Αμάραντου του Δήμου Καλαμπάκας της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων».

Εισήγηση σχετικά με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : «Υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης ΄΄1758- ΤΕΜΠΗ΄΄ της WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΟΙΚΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε, σε θέση πλησίον Ιτέας Δήμου Τεμπών, στην Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας».

Εισήγηση σχετικά με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο : «Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας επί εδάφους, με κωδικό θέσης “1000119 – ΝΕΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ της εταιρείας «VODAFON – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ» στη Θέση “Προφήτης Ηλίας” στην κτηματική περιφέρεια Τ.Κ. Νέου Περιβολίου, στο Δήμο Κιλελέρ της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας Περιφέρειας Θεσσαλίας».

Εισήγηση σχετικά με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο : «Υφιστάμενου Σταθμού Ξηράς Σταθερής Τηλεφωνίας με κωδικό θέσης “0360089 – ΣΠΗΛΙΑ Τ/Κ” της εταιρείας «OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» στη Σπηλιά του Δήμου Τεμπών της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας Περιφέρειας Θεσσαλίας».

Εισήγηση επί της «Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) υφιστάμενου Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας “COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣΑ.Ε.”, στη θέση “Παλούκι” Σκοπέλου, στο Δήμο Σκοπέλου, των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας».

Εισήγηση επί της «Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) υφιστάμενου Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας “VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.”, – ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ Α.Ε.Ε.Τ.”, στη θέση “Λευκό Κοτρώνι” Ζαγοράς, στο Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου, των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας».

Εισήγηση επί της «Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) υφιστάμενου Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας “WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.”, με κωδικό θέσης “117 – ΠΗΛΙΟ”, στη θέση «Αηδονάκι», της Δ.Ε. Ζαγοράς, του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου, των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας».

Εισήγηση επί της «Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) υφιστάμενου Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας “WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.E.B.Ε.”, με κωδικό θέσης “138 – ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ”, στη θέση «Βουνό» Αλοννήσου, στο Δήμο Αλοννήσου, των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας».

Εισήγηση επί της «Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) υφιστάμενου Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας “WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.”, με κωδικό θέσης “1711 – ΧΑΝΙΑ”, πλησίον Δράκειας Δήμου Βόλου, των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας».

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου « Μελέτη Ταμιευτήρα Ν. Λάρισας, στη θέση ΄΄Λιβαδότοπος΄΄ Πουρναρίου – Αμπελακίων, του Δήμου Τεμπών, στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας».

Οικονομική ενίσχυση του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Νομού Λάρισας «ΟΡΦΕΑΣ» για τη λειτουργία «Εργαστηρίου Πρόληψης και Ψυχοκοινωνικής Υγείας».

Συνδιοργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων της Π.Ε.Λάρισας – Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Συνδιοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης της Π.Ε.Λάρισας – Περιφέρειας Θεσσαλίας.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com