ΧΡ. ΚΕΛΛΑΣ: ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 51%, ΣΤΟΝ ΟΓΑ

KELLASΕρώτηση προς τον υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση, κατέθεσε μαζί με άλλους συναδέλφους του, ο βουλευτής ΝΔ του Ν. Λάρισας Χρήστος Κέλλας, με θέμα «το ασφαλιζόμενο επάγγελμα να λειτουργεί ως παράγοντας εκτίμησης της αναπηρίας στις γνωματεύσεις ΚΕΠΑ» και ειδικότερα την μείωση του συντάξιμου ποσοστού αναπηρίας στους ασφαλισμένους του ΟΓΑ από 67% σε 51%, όπως συμβαίνει και με τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ.

Αναλυτικά η ερώτηση του βουλευτή:

«Ο ΟΓΑ χορηγεί σύνταξη αναπηρίας από κοινή νόσο με την βασική προϋπόθεση να «έχει κριθεί ανάπηρος σε ποσοστό 67% λόγω παθήσεως ή βλάβης ή εξασθένηση σωματικής ή πνευματικής μεταγενέστερης της υπαγωγής στην ασφάλιση».

Στον Ενιαίο Κανονισμό Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας (Ν.3863/2010, άρθρο 7) αναφέρεται το ασφαλιζόμενο επάγγελμα, χωρίς ωστόσο να γίνεται τυποποίηση του εν λόγω κριτηρίου με ρητή αναφορά σε επιμέρους παραμέτρους (π.χ. φύση ασφαλιζομένου επαγγέλματος, μορφωτικό επίπεδο κ.α.).

Το ασφαλιζόμενο επάγγελμα πρέπει να λειτουργεί ως παράγοντας εκτίμησης της αναπηρίας. Δηλαδή, η κρίση περί ασφαλιστικής αναπηρίας θα πρέπει να περιέχει την εξατομικευμένη αξιολόγηση συγκεκριμένων στοιχείων για τα επαγγελματικά κριτήρια της αναπηρίας, όπως είναι το είδος και οι συνθήκες απασχόλησης του ασφαλισμένου, η έκταση της επίδρασης της ιατρικώς διαπιστωθείσης πάθησης αυτού στην άσκηση του επαγγέλματος του, οι συνθήκες εργασίας στην περιοχή.

Με τα σημερινά δεδομένα, στις γνωματεύσεις των ΚΕΠΑ δεν  αποτιμάται η σωματική ικανότητα απασχόλησης για την ως τότε ασκούμενη δραστηριότητα ή παρεμφερή της και δεν εκτιμάται το πρόσφορων της συνέχισης της από τη σκοπιά της περαιτέρω νοσηρότητας και επιδείνωσης της υγείας του εξεταζόμενου.

Ειδικά, σήμερα χορηγείται σύνταξη αναπηρίας σε αγρότη με ποσοστό από 67% και άνω, αγνοώντας παντελώς ότι οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι , οι αλιείς, δουλεύουν σε βαριά και ανθυγιεινή εργασία (αντίξοες καιρικές συνθήκες, βαριά εργασία, χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων) και ασθενείς με προβλήματα ορθοπεδικά, προβλήματα καρδιάς μετά από εγχειρήσεις ή άλλες επεμβάσεις, προβλήματα με καρκίνο και διάφορα άλλα, δεν μπορούν να εργαστούν και ειδικά σε αγροτικές, κτηνοτροφικές ή άλλες χειρωνακτικές εργασίες.

Η κρίση περί αναπηρίας από τις Υγειονομικές Επιτροπές περιορίζεται στην επανάληψη της σχετικής διάταξης του νόμου χωρίς να γίνεται ειδικότερη έρευνα και εκτίμηση των  αναφερόμενων στοιχείων στη βιοποριστική ικανότητα του ασφαλισμένου. Έτσι, \ο Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας παρουσιάζεται ανάλγητος για τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, τους αλιείς και σε περιπτώσεις όπως αναφέρθηκαν παραπάνω δίνει  ποσοστό 50% ή 60% θεωρώντας ότι μπορούν να εργαστούν σε χειρωνακτική εργασία.

Πρέπει το ασφαλιζόμενο επάγγελμα να λειτουργεί ως παράγοντας εκτίμησης της αναπηρίας για τις γνωματεύσεις των ΚΕΠΑ,

Πρέπει το ποσοστό αναπηρίας για χορήγηση σύνταξης αναπηρίας να αναθεωρηθεί και να δικαιούται ο αγρότης σύνταξη αναπηρίας από τον ΟΓΑ με ποσοστό από 51% και άνω, όπως ισχύει στο φορέα του ΙΚΑ,

Το χρηματικό ποσό σύνταξης που θα λαμβάνει ο συνταξιούχος αναπηρίας του ΟΓΑ με 51% και άνω να είναι με κλίμακα, όπως συμβαίνει στο ΙΚΑ.

Κατόπιν όλων αυτών ΕΡΩΤΑΣΘΕ Κύριε Υπουργέ

1. Τι προτίθεσθε να πράξετε ώστε το ασφαλιζόμενο επάγγελμα να λειτουργεί ως παράγοντας εκτίμησης της αναπηρίας για τις γνωματεύσεις των ΚΕΠΑ;

  1. Τι προτίθεσθε να πράξετε ώστε ο ασφαλισμένος στον ΟΓΑ να δικαιούται σύνταξη αναπηρίας με ποσοστό 51% και άνω, όπως ισχύει στο ΙΚΑ;
  2. Τι προτίθεσθε να πράξετε ώστε το χρηματικό ποσό που θα λαμβάνει ο συνταξιούχος αναπηρίας του ΟΓΑ με 51% και άνω να είναι με κλίμακα όπως ισχύει στο ΙΚΑ;
  3. Τι προτίθεσθε να πράξετε ώστε η αγροτική, κτηνοτροφική, αλιευτική εργασία να χαρακτηριστεί βαριά και ανθυγιεινή εργασία;»

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com