Θ. ΨΥΡΡΑΣ: ΑΛΑΛΟΥΜ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2015

συντάξειςΟ βουλευτής της ΔΗΜ.ΑΡ., Θωμάς Ψύρρας, κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για «τα προβλήματα  στον  τρόπο υπολογισμού των συντάξεων από την 1η Ιανουαρίου 2015». Στην ερώτηση επισημαίνει τα εξής:

“Ο ν. 3863/2010 που καθορίζει το νέο τρόπο υπολογισμού των συντάξεων από την 1η  Ιανουαρίου 2015 είναι γεμάτος κενά, αλληλοεπικαλύψεις και δυσκολίες εφαρμογής, με αποτέλεσμα να δημιουργεί ανησυχία στους ασφαλισμένους. Ήδη, η κατάσταση έχει επισημανθεί και στον ειδικό τύπο.

Τα βασικά σημεία που προκαλούν την ανησυχία είναι:

α) Κανείς στις υπηρεσίες των ασφαλιστικών ταμείων δεν γνωρίζει το ύψος της βασικής σύνταξης. Το πραγματικό ποσό για το 2015 θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση (θα είναι κάτω των 360 ευρώ;).

β) Στον αέρα βρίσκονται όλες οι διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης.

γ) Σε γκρίζα ζώνη είναι και το θέμα του ΕΚΑΣ.

δ) Οι υπηρεσίες του ΙΚΑ, του ΟΑΕΕ, αλλά και των ΕΤΑΑ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ διαπιστώνουν σημαντικό πρόβλημα στην εφαρμογή του νόμου, αναφορικά με το θεμελιωμένο δικαίωμα σε σύνταξη αναπηρίας. Επισημαίνουν ότι απαιτείται νομοθετική ρύθμιση.

ε) Μεγάλο πρόβλημα υφίσταται για τους ασφαλισμένους που θεμελιώνουν προϋποθέσεις σύνταξης γήρατος από 1/1/2013 έως 31/12/2014. Σύμφωνα με το νόμο, για τη συγκεκριμένη ομάδα ασφαλισμένων, για κάθε πλήρες έτος ασφάλισης κατά τη διετία αυτή, καθορίζεται ετήσιο ποσοστό υπολογισμού της σύνταξης που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% επί των συντάξιμων αποδοχών ή των ασφαλιστικών κατηγοριών. Το ΙΚΑ και το ΕΤΑΑ δεν έχουν εφαρμόσει τη διάταξη αυτή, με αποτέλεσμα να έχουν εκδοθεί σωρεία συνταξιοδοτικών αποφάσεων με βάση την προηγούμενη νομοθεσία. Το πρόβλημα διογκώνεται, καθώς ο ΟΑΕΕ εφαρμόζει την διάταξη. Συνεπώς είτε πρέπει να απαλειφθεί η διάταξη είτε να τροποποιηθούν οι συνταξιοδοτικές αποφάσεις.

ζ) Το όριο ηλικίας λήψης της βασικής σύνταξης λόγω γήρατος έχει οριστεί στο 65ο  έτος. Όμως, με το ν. 4093/2012, το όριο για πλήρη συνταξιοδότηση έχει αυξηθεί κατά 2 έτη, δηλαδή στα 67. Επομένως, θα πρέπει να τροποποιηθεί η διάταξη του άρθρου 2.

στ) Δεν υπάρχει ενιαίο ποσοστό αναπηρίας βάσει του οποίου θα υπολογίζεται μειωμένη και η βασική σύνταξη. Εάν δεν αλλάξει η διάταξη, θα παρατηρηθεί το φαινόμενο, να χορηγείται πλήρης η αναλογική σύνταξη και μειωμένη η βασική.

η) Δεν έχει αποσαφηνιστεί τι ισχύει με τη χορήγηση βασικής σύνταξης στον επιζώντα σύζυγο, συνταξιούχο θανάτου που απασχολείται ή εργάζεται.

θ) Μπέρδεμα υπάρχει και με το ποιος φορέας θα χορηγεί τη βασική σύνταξη, σε περίπτωση διπλοσυνταξιούχων με δύο πλήρεις σε ποσό συντάξεις.

ι) Για τους ανασφάλιστους υπερήλικες και τους ασφαλισμένους με λιγότερα από 15 χρόνια ασφάλισης, ο μεταγενέστερος ν. 4093/2012 προβλέπει αυστηρότερο πλαίσιο από αυτό που έχει τεθεί στο άρθρο 2 του ν. 3863/2010.

ια) Δεν γνωρίζει κανένα ταμείο, εάν όταν η κυβέρνηση αποφασίσει μειώσεις συντάξεων, αυτές θα υπολογίζονται στο συνολικό ποσό ή δεν θα λαμβάνεται υπόψη η βασική σύνταξη.

ιβ) Στο νόμο δεν έχει προβλεφθεί κρατική χρηματοδότηση για τη βασική σύνταξη από τα ταμεία των αυτοαπασχολουμένων, δικηγόρων, γιατρών και συμβολαιογράφων (ΕΤΑΑ), των δημοσιογράφων (ΕΤΑΠ ΜΜΕ) και του προσωπικού της Τράπεζας της Ελλάδος.

ιγ) Απαιτείται νομοθετική αποσαφήνιση με βάση ποιο ημερομίσθιο (αυτό με τη μείωση κατά 22% ήτοι 26,18 ευρώ ή αυτό που προβλέπεται για την εξαγορά πλασματικού χρόνου ήτοι 33,56 ευρώ), θα γίνεται ο προσδιορισμός των κατώτατων ορίων σύνταξης.

ιδ) Το ποσοστό αναπλήρωσης για ένα χρόνο ασφάλισης και έως 15 χρόνια, είναι κοινό, στα 0,86%. Σύμφωνα με τα ταμεία, πρέπει να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τα έτη ασφάλισης, ώστε να μην λειτουργεί ως αντικίνητρο ασφάλισης.

Επειδή τα ανωτέρω δημιουργούν αβεβαιότητα στους ασφαλισμένους.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Θα δοθούν απαντήσεις και πότε, ώστε να πληροφορηθούν έγκαιρα και έγκυρα οι ασφαλισμένοι τι όντως ισχύει σε καθεμιά από τις προηγούμενες περιπτώσεις;”

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com