ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

σθεβΟ Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ) έχοντας ως στόχο την ενίσχυση των δεξιοτήτων των στελεχών των Θεσσαλικών επιχειρήσεων, στα πλαίσια του Προγράμματος Ενίσχυσης του Ανθρώπινου Δυναμικού των ΜΜΕ σε θέματα Εξωστρέφειας, την υλοποίηση του οποίου έχει αναλάβει η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), προτίθεται να διοργανώσει προγράμματα κατάρτισης σε θέματα εξωστρέφειας.

Τα προγράμματα αφορούν στην παροχή κατάρτισης με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων των εργαζομένων των επιχειρήσεων, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα σημαντικό απόθεμα ανθρώπινου δυναμικού, με ειδικές γνώσεις και τεχνικές σε θέματα εξωστρέφειας προς όφελος των επιχειρήσεων και της οικονομίας.

Η Κατάρτιση θα έχει διάρκεια 40 ώρες και θα είναι επιδοτούμενη με 5€ (μεικτά) ανά ώρα.

Οι καταρτιζόμενοι θα πρέπει να είναι εργαζόμενοι  σε Μικρομεσαία επιχείρηση (η επιχείρηση δεν απασχολεί μόνιμο προσωπικό άνω των 250 ατόμων) ή αυτοαπασχολούμενοι ή επιχειρηματίες με στόχο τη διεθνοποίηση

Δεν υπάρχει οικονομική επιβάρυνση για την επιχείρηση αλλά υπάρχει εκπαιδευτικό επίδομα για τον καταρτιζόμενο

Από την κάθε επιχείρηση μπορούν να συμμετέχουν όσοι επιθυμούν αλλά σε κάθε τμήμα κατάρτισης ο μέγιστος αριθμός ατόμων από την ίδια επιχείρηση είναι 5 άτομα

Τα προγράμματα πρόκειται να υλοποιηθούν σε Λάρισα, Καρδίτσα, Τρίκαλα και Βόλο

Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να καταθέσει ή να αποστείλει ταχυδρομικώς μία μόνο αίτηση συμμετοχής συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα πρωτότυπα  δικαιολογητικά στο Σύνδεσμο Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ), Δ/νση: Λεωφόρος Καραμανλή & Βιομηχανίας, Τ.Κ. 41335 Λάρισα έως και την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρες 9:00-14:00.

Σημειώνεται ότι αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά δεν θα γίνονται δεκτές.

Επίσης τα προγράμματα απευθύνονται σε άτομα που δεν έχουν παρακολουθήσει το ίδιο πρόγραμμα σε προγενέστερη περίοδο.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπηρεσία του  ΣΘΕΒ, τηλ. 2410 555507.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com