ΠΟΛΥΩΡΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΕ ΑΜΠΕΛΩΝΑ – ΒΡΥΟΤΟΠΟ – ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ

ΡΕΥΜΑΕιδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος την Κυριακή 14-9-14.

1. Από ώρα 07:30-15:00: α)Δημοτικά Διαμερίσματα : Αμπελώνας, Bρυότοπος, β)Συνοικία Καρκαντζή στον Αμπελώνα, γ) Βόρειο τμήμα Γιάννουλης, δ)Πομώνες ΔΕΥΑΛ Β1,Β7, ε) Πελάτες κατά μήκος επαρχιακού δρόμου Γιάννουλης-Αμπελώνα από Μάρμαρα Κουκουράβα μέχρι Αμπελώνα, ζ) Πελάτες κατά μήκος Επαρχιακού δρόμου Γιάννουλης –Τυρνάβου από Γιάννουλη μέχρι πρώην ALEX PAK.

2. Από ώρα 08:00-14:30: α) Βιομηχανίες εγκατεστημένες στη ΒΙΠΕ Λάρισας: Οδός2, Οδός 5, Οδός 7, Οδός 1, Οδός 3, Οδός 8, Οδός 5Α, Οδός 4, Οδός 9, Οδός 12, Οδός 12Α, β) Δημοτικό Διαμέρισμα Αμφιθέας.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα θα ξαναδοθεί ρεύμα πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναγράφεται πιο πάνω, γι’ αυτό το λόγω οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται κάτω στο έδαφος γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος. Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά την διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com