68 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

βρεφονηπιακόςΑπό σήμερα Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου μέχρι και την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να καταθέτουν αιτήσεις για την πρόσληψη εξήντα οχτώ (68) ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών του Δήμου, με σύμβαση εργασίας Ιδ. Δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών.

Οι θέσεις, ως γνωστόν, αφορούν στην κάλυψη αναγκών για τη λειτουργία των Βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών του Δήμου Λαρισαίων.

Οι θέσεις που έχουν προκηρυχθεί είναι οι εξής:

ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΕ   14

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΤΕ            10

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΔΕ            12

ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΔΕ         7

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΕ    25

Σημειώνεται    ότι η κατάταξη θα γίνει για όλες τις ειδικότητες, βάσει της εμπειρίας, κατά φθίνουσα σειρά, ενώ οι αιτήσεις θα κατατίθενται στο Δημοτικό Κατάστημα (3ος όροφος, αίθουσα Δημ. Συμβουλίου,

Ολόκληρη η προκήρυξη έχει αναρτηθεί στο site του Δήμου Λαρισαίων: ww.larissa-dimos.gr

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com