ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΥΣΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣΤο ΠΥΣΠΕ Λάρισας σύμφωνα με την με αριθμ. 29/11&12-9-2014 πράξη του και έπειτα από αναμόρφωση των λειτουργικών κενών, τοποθέτησε για το διδακτικό έτος 2014-2015, σύμφωνα με τις δηλώσεις προτίμησής τους και τον μοριακό τους πίνακα:

• τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ70 από άλλα ΠΥΣΠΕ

• τους λειτουργικά υπεράριθμους εκπαιδευτικούς ΠΕ70 που επέλεξαν να τοποθετηθούν κατά τη διαδικασία των αποσπάσεων εντός ΠΥΣΠΕ  και

• διενέργησε τις αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70.

Με την ίδια πράξη διενήργησε τις αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ – τοποθετήσεις  αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΠΕ  εκπαιδευτικών:

ΠΕ 70 ΣΜΕΑΕ

ΠΕ 60 ΣΜΕΑΕ

ΠΕ 11 ΣΜΕΑΕ

Η μοριοδότηση (η οποία επισυνάπτεται σε πίνακα) έγινε σύμφωνα με την με αριθμ.  95303/Δ1/19-6-2014 εγκύκλιο των αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ η οποία και επισυνάπτεται. Πιο συγκεκριμένα στο κεφάλαιο Γ΄ «Αποσπάσεις εκπ/κών από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ»,  αναφέρει:

Α. ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

1. ΤΡΟΠΟΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Για τις αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, λαμβάνονται υπόψη τα εξής κριτήρια:

1) η συνολική υπηρεσία, που αποτιμάται κλιμακωτά ως ακολούθως:

α) μία (1) μονάδα  για κάθε έτος από 1  έως και 10 έτη υπηρεσίας

β) 1,5 μονάδες για κάθε έτος από 10 έτη και άνω έως και 20 έτη

γ)  δύο (2) μονάδες για κάθε έτος υπηρεσίας από 20 έτη και άνω

2) η συνυπηρέτηση, που αποτιμάται με δέκα (10) μονάδες,

3) η εντοπιότητα, που αποτιμάται με τέσσερις (4) μονάδες,

4) οι οικογενειακοί λόγοι, που αποτιμώνται ως εξής:

  • Οι έγγαμοι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες.

Ίδιο αριθμό μονάδων λαμβάνουν και  οι διαζευγμένοι ή σε διάσταση γονείς εκπαιδευτικοί στους οποίους έχει ανατεθεί νόμιμα η επιμέλεια άγαμων ανήλικων ή σπουδαζόντων παιδιών (φυσικών, θετών ή αναγνωρισμένων).

  • Οι εκπαιδευτικοί σε χηρεία λαμβάνουν δώδεκα (12) μονάδες αν έχουν παιδί που είναι άγαμο ανήλικο ή σπουδάζει, άλλως λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες.
  • Οι άγαμοι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν έξι (6) μονάδες, εφόσον έχουν παιδί που είναι άγαμο ανήλικο ή σπουδάζει.
  • Μονάδες τέκνων λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί ως εξής: πέντε (5) μονάδες για το πρώτο, έξι (6) για το δεύτερο και οκτώ (8) για το τρίτο παιδί (φυσικό, θετό ή αναγνωρισμένο) και δέκα (10) μονάδες για κάθε ένα από τα υπόλοιπα παιδιά, εφόσον αυτά είναι άγαμα ανήλικα ή σπουδάζουν.

5) Σοβαροί λόγοι υγείας:

α. των ίδιων των εκπαιδευτικών, των παιδιών ή των συζύγων τους (μονάδες 5 για ποσοστό αναπηρίας 50-66%, μονάδες 20 για ποσοστό 67-79% και μονάδες 30 για ποσοστό 80% και άνω),

β. των γονέων τους που είναι δημότες από διετίας και διαμένουν σε δήμο της περιοχής όπου ζητείται η απόσπαση, (μονάδα 1 για ποσοστό αναπηρίας 50-66% και μονάδες 3 για ποσοστό 67% και άνω),

γ. αδελφών τους με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εφόσον έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλειά τους (μονάδες 5).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Ι: Για την απόδειξη του ποσοστού αναπηρίας των τριών ως άνω περιπτώσεων απαιτείται εν ισχύ γνωμάτευση πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής ή Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), που εκδίδεται βάσει του Ενιαίου Κανονισμού Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας, όπως ισχύει κάθε φορά (άρθρο 7 του ν. 3863/2010).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙΙ: Για τις τρεις προηγούμενες περιπτώσεις των σοβαρών λόγων υγείας η μοριοδότηση δεν γίνεται προσθετικά εντός της ίδιας κατηγορίας στην περίπτωση που συντρέχει λόγος μοριοδότησης σε περισσότερα του ενός συγγενικά άτομα.

δ) η θεραπεία για εξωσωματική γονιμοποίηση (μονάδες 3). Τη μοριοδότηση αυτή λαμβάνουν και οι σύζυγοι των εκπαιδευτικών.

Για την απόδειξη του κριτηρίου αυτού απαιτείται βεβαίωση από Ειδικό Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης δημόσιου ή ιδιωτικού.

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία  τη Δευτέρα 15  Σεπτεμβρίου 2014  στις σχολικές μονάδες τοποθέτησης.

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ  2014-2015
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ     ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ    ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
1 ΑΛΒΙΖΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ειδική κατηγορία) 11ο ΔΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 33ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ
2 ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ (υπεράριθμη) ΔΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ Δ.Σ. ΦΑΛΑΝΗΣ
3 ΑΛΜΥΡΟΥΛΗ ΑΝΘΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗ 3ο ΔΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
4 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 36ο ΔΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 5ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ
5 ΑΡΑΠΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 4ο ΔΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1ο ΔΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
6 ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ 44ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ
7 ΒΑΡΣΑΜΗ ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ – ΟΤΑ Δ.Σ. ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ
8 ΒΙΤΚΟΥ ΜΑΡΙΑ (σε άδεια) ΑΠΟΣΠΑΣΗ – ΟΤΑ 10ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ
9 ΒΛΑΧΑΒΑ ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ (σε άδεια) ΑΠΟΣΠΑΣΗ 39ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ
10 ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ-κατά προτεραιότητα(πιλοτικό) ΔΣ ΒΑΜΒΑΚΟΥΣ 9ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ
11 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΔΣ ΚΑΡΥΑΣ
12 ΓΕΩΡΓΙΤΖΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΣ ΛΟΥΤΡΟΥ Δ.Σ. ΦΑΛΑΝΗΣ
13 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΔΣ ΠΥΡΓΕΤΟΥ
14 ΓΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ  (ΟΤΑ) ΔΣ ΕΡΕΤΡΕΙΑΣ 1ο ΔΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
15 ΓΚΕΡΜΠΕΣΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ 42ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ
16 ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΤΑΜΗ ΒΙΚΗ-κατά προτεραιότητα(πιλοτικό) 3ο ΔΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 9ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ
17 ΓΚΟΥΤΖΟΥΡΕΛΑ ΒΑΪΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΔΣ ΔΙΛΟΦΟΥ
18 ΓΟΥΠΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ (σε άδεια) ΑΠΟΣΠΑΣΗ 13ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ
19 ΔΑΜΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (σε άδεια) ΑΠΟΣΠΑΣΗ 22ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ
20 ΔΑΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ 27ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ
21 ΔΑΟΥΛΑ ΝΙΚΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΔΣ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΣΑΣ
22 ΔΟΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ (υπεράριθμη) ΔΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ 1ο ΔΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
23 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 39ο ΔΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 33ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ
24 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΔΣ ΦΑΛΑΝΗΣ 4ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ
25 ΖΗΣΑΚΗ ΞΑΝΘΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗ – ΟΤΑ ΔΣ ΑΙΓΑΝΗΣ
26 ΚΑΪΠΗ ΓΡΑΜΜΑΤΗ ΔΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ 4ο ΔΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
27 ΚΑΚΑΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΣ ΧΑΛΚΗΣ 29ο ΔΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
28 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 29ο ΔΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 5ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ
29 ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΗΛΙΑΣ 3ο ΔΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 23ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ
30 ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ (υπεράριθμη) ΔΣ ΚΙΛΕΛΕΡ 2ο ΦΑΡΣΑΛΩΝ
31 ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2ο ΔΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 1ο ΔΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
32 ΚΑΝΑΒΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ειδική κατηγορία) 43ο ΔΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 4ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ
33 ΚΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ειδική κατηγορία) ΔΣ ΔΑΜΑΣΙΟΥ 33ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ
34 ΚΑΡΑΜΑΝΕ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (ειδική κατηγορία) 29ο ΔΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 33ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ
35 ΚΑΡΑΜΟΥΣΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ 2º Δ.Σ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
36 ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 2ο ΔΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 18ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ
37 ΚΑΤΣΙΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΔΣ ΛΥΚΟΥΔΙΟΥ
38 ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 17ο ΔΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 11ο ΔΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
39 ΚΑΤΣΙΦΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ 1ο ΔΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
40 ΚΙΟΥΣΗ ΑΚΡΙΒΟΥΛΑ 4ο ΔΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 43ο ΔΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
41 ΚΟΛΟΒΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗ 44ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ
42 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 12ο ΔΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 33ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ
43 ΚΟΡΔΑΜΠΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 3ο ΔΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 1ο ΔΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
44 ΚΟΡΔΟΚΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗ – ΟΤΑ ΔΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ
45 ΚΟΣΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ 2ο ΔΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
46 ΚΟΥΤΙΝΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 3ο ΔΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 42ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ
47 ΚΥΖΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1ο ΔΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 36ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ
48 ΚΥΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 6ο ΔΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 36ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ
49 ΚΥΡΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ του Κων/νου 3ο ΔΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ (τοποθετήθηκε ως λειτουργικά υπεράριθμη) ΔΣ ΔΑΜΑΣΙΟΥ                              (επιστροφή στην οργανική της μετά από δημιουργία κενού-ΑΡΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ)
50 ΚΩΤΣΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΑΡΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ ΔΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ
51 ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΣ ΚΡΑΝΕΑΣ 18ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ
52 ΛΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3ο ΔΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΔΣ ΦΑΛΑΝΗΣ
53 ΛΙΤΑΙΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1ο ΔΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 36ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ
54 ΛΟΥΚΑΝΙΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΣ ΔΙΛΟΦΟΥ 6ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ
55 ΛΥΤΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (σε άδεια) ΑΠΟΣΠΑΣΗ 19ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ
56 ΜΑΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ειδική κατηγορία) ΔΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ 3ο ΔΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
57 ΜΑΝΤΖΙΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΣ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΣΑΣ ΔΣ ΑΙΓΑΝΗΣ
58 ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ Δ.Σ. ΛΟΥΤΡΟΥ
59 ΜΕΓΑ ΣΩΤΗΡΙΑ ΔΣ ΦΑΛΑΝΗΣ 22ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ
60 ΜΕΛΤΖΑΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ 42ο ΔΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 44ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ
61 ΜΕΣΣΙΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΔΣ ΕΡΕΤΡΕΙΑΣ
62 ΜΙΚΕ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ 6ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ
63 ΜΠΑΚΑΒΟΥ ΒΑΪΑ – κατά προτεραιότητα (πιλοτικό) 2ο ΔΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 9ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ
64 ΜΠΑΛΑΜΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 27ο ΔΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 17ο ΔΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
65 ΜΠΑΝΤΕΛΑ ΕΙΡΗΝΗ ΔΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ 23ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ
66 ΜΠΑΣΔΕΚΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ 3ο ΔΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
67 ΜΠΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΔΣ ΕΡΕΤΡΕΙΑΣ
68 ΜΠΟΛΩΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1ο ΔΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 26ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ
69 ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΔΟΚΙΑ ΔΣ ΕΡΕΤΡΕΙΑΣ 2ο ΔΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
70 ΜΥΛΩΝΑ ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ – ΟΤΑ 2ο ΔΣ ΑΓΙΑΣ
71 ΝΑΚΑΣ ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ ΔΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ
72 ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΔΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ
73 ΝΤΕΛΗ ΑΘΗΝΑ (υπεράριθμη) ΔΣ ΧΑΛΚΗΣ 39ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ
74 ΝΤΕΡΚΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ (υπεράριθμη) ΔΣ ΖΑΠΠΕΙΟΥ 2ο ΔΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
75 ΝΤΙΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (υπεράριθμος) ΔΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ 2ο ΔΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
76 ΝΤΟΝΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ 4ο ΔΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
77 ΝΤΟΥΜΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (υπεράριθμη) ΔΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ 36ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ
78 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΔΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 27ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ
79 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗ – ΟΤΑ ΔΣ ΚΡΑΝΕΑΣ
80 ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ειδική κατηγορία) ΔΣ ΚΑΡΥΑΣ Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
81 ΠΑΠΑΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΡΕΤΗ (υπεράριθμη) ΔΣ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ ΔΣ ΦΑΛΑΝΗΣ
82 ΠΑΠΑΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(ειδική κατηγορία) 1ο ΔΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 3º Δ.Σ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
83 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΟΛΓΑ ΔΣ ΑΙΓΑΝΗΣ 26ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ
84 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΡΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ ΔΣ ΧΑΛΚΗΣ
85 ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΔΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ 12ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ
86 ΠΑΠΑΜΙΧΟΥ ΑΝΝΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ 39ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ
87 ΠΑΠΑΡΓΥΡΗ ΣΟΦΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΔΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ
88 ΠΑΥΛΟΥ ΒΑΪΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ – ΟΤΑ ΔΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
89 ΠΕΤΣΕΤΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 2ο ΔΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Δ.Σ. ΚΟΙΛΑΔΑΣ
90 ΠΙΛΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗ – ΟΤΑ ΔΣ ΧΑΛΚΗΣ
91 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1ο ΔΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 6ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ
92 ΠΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΣ ΚΡΑΝΕΑΣ 44ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ
93 ΡΑΠΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΔΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ 6ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ
94 ΡΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ 33ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ
95 ΡΟΥΦΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 36ο ΔΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 11ο ΔΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
96 ΣΑΚΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗ 2º Δ.Σ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
97 ΣΑΜΑΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (υπεράριθμη) 1ο ΔΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΔΣ ΚΡΑΝΕΑΣ
98 ΣΑΡΙΜΠΑΛΙΔΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΔΣ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΣΑΣ 12ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ
99 ΣΙΑΜΣΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 42ο ΔΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 44ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ
100 ΣΚΕΝΤΟΥ ΑΓΟΡΙΤΣΑ 11ο ΔΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 4ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ
101 ΣΚΥΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΔΣ ΔΙΛΟΦΟΥ
102 ΣΟΥΛΤΣΙΩΤΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΔΣ ΔΙΛΟΦΟΥ 42ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ
103 ΣΟΦΟΛΟΓΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ – ΟΤΑ ΔΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ
104 ΣΥΝΝΕΦΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΣ ΧΑΛΚΗΣ 29ο ΔΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
105 ΤΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΔΣ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΣΑΣ
106 ΤΑΜΟΥΡΙΔΟΥ ΑΓΑΘΗ 2ο ΔΣ ΑΓΙΑΣ 42ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ
107 ΤΑΜΠΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2ο ΔΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Δ.Σ. ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ
108 ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ 3ο ΔΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
109 ΤΖΕΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ (σε άδεια) ΑΠΟΣΠΑΣΗ 3ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ
110 ΤΖΙΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 39ο ΔΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 33ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ
111 ΤΣΑΓΓΑΡΗ ΜΑΡΙΑ (υπεράριθμη) ΔΣ ΓΛΑΥΚΗΣ 39ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ
112 ΤΣΑΚΝΑΚΗ ΕΥΘΑΛΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΔΣ ΛΟΥΤΡΟΥ
113 ΤΣΑΚΝΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗ – ΟΤΑ 3ο ΔΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
114 ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (υπεράριθμος) ΔΣ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΣΑΣ ΔΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ
115 ΤΣΑΝΑΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 1ο ΔΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 11ο ΔΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
116 ΤΣΕΤΣΙΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ (υπεράριθμη) ΔΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ 3º Δ.Σ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
117 ΤΣΙΛΙΓΚΑ ΞΑΝΘΗ ΔΣ ΛΥΚΟΥΔΙΟΥ 2º Δ.Σ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
118 ΤΣΙΟΥΛΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 36ο ΔΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 33ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ
119 ΤΣΙΡΩΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ (σε άδεια) ΑΠΟΣΠΑΣΗ 43ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ
120 ΦΡΕΤΣΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ 18ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ
121 ΧΟΥΝΟΥ ΛΟΥΪΖΑ ΔΣ ΑΙΓΑΝΗΣ 2ο   Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ
122 ΨΑΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗ – ΟΤΑ Δ.Σ. Μ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
123 ΨΩΜΙΛΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΣ ΠΥΡΓΕΤΟΥ 25ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com