ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

d.s.tirnaboyΜε θέματα ημερήσιας διάταξης την εκλογή νέων διοικήσεων στα νομικά πρόσωπα και στις επιχειρήσεις του δήμου Τυρνάβου, συνεδριάζει την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου στις 8.00΄ μ.μ., το νέο δημοτικό συμβούλιο. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι: 

 1. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή Προέδρου-Αντιπροέδρου του Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Τυρνάβου (Ο.Κ.Π.Δ.Τ.)
 2. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή Προέδρου-Αντιπροέδρου της Μουσικής Σχολής Δήμου Τυρνάβου (Μ.Σ.Δ.Τ.)
 3. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή Προέδρου-Αντιπροέδρου της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Τυρνάβου.
 4. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή Προέδρου-Αντιπροέδρου της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Τυρνάβου.
 5. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Δεληχείου Ιδρύματος «Αντωνίου & Ευαγγελίας Δεληχά».
 6. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου, Προέδρου – Αντιπροέδρου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Τυρνάβου (ΚΕΔΗΤ).
 7. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Τυρνάβου, στα όργανα διοίκησης της Διαδημοτικής Επιχείρησης Σφαγείων Περιοχής Τυρνάβου – Αμπελώνα (Δ.Ε.Σ.Π.Τ.Α.).
 8. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου, Προέδρου – Αντιπροέδρου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Τυρνάβου (ΔΕΥΑΤ).
 9. Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας στο Δήμο Τυρνάβου.
 10. Ανασυγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών στο Δήμο Τυρνάβου.
 11. Ανασυγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
 12. Ορισμός δημοτικών συμβούλων ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ερευνητικού & Εκπαιδευτικού Κέντρου Γεωλογίας των Σεισμών.
 13. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στην Επιτροπή Παραλαβής Υπηρεσιών (Π.Δ. 28/1980).
 14. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων στην Επιτροπή για την Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης Υπηρεσιών μέχρι του ποσού των 2.934,70 €.
 15. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων στις Επιτροπές Παραλαβής Έργων.
 16. Έγκριση της αριθ. 5/2014 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Σ.Π.Τ.Α. που αφορά την ψήφιση του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2014.
 17. Έγκριση της αριθ. 6/2014 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Σ.Π.Τ.Α. που αφορά την ψήφιση του Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων Χρήσεως, οικονομικού έτους 2013.
 18. Καθορισμός του ανώτατου επιτρεπόμενου χρηματικού ορίου κλήσεων μηνιαίως.
 19. Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου, για την άσκηση διεκδικητικής αγωγής του Δήμου Τυρνάβου.
 20. Έγκριση διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Τυρνάβου (28η Οκτωβρίου, Ελευθέρια 2014). – Ψήφιση πίστωσης.
 21. Έκθεση επί του β΄ τριμήνου του Προϋπολογισμού Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2014.
 22. Αποδοχή επιχορήγησης στο Δήμο Τυρνάβου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης. – Κατανομή της επιχορήγησης στις Σχολικές Επιτροπές Δήμου Τυρνάβου. (αριθ. πρωτ. 27858/23-07-2014 απόφαση ΥΠ.ΕΣ.)
 23. Αποδοχή και διάθεση της επιχορήγησης έναντι της δόσης του έτους 2014, για την εξόφληση των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους ΟΤΑ (άρθρο 27 του ν. 3756/2009) (αριθ. πρωτ. 29363/06-08-2014 & 33276/05-09-2014 αποφάσεις ΥΠ.ΕΣ.)
 24. Αποδοχή πιστώσεων Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων έτους 2014 για την κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων του Δήμου Τυρνάβου. (αριθ. πρωτ. 27929/11-07-2014 & 30582/07-08-2014 αποφάσεις ΥΠ.ΕΣ.)
 25. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή κεντρικού πάρκου πόλης Αμπελώνα».
 26. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων».
 27. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Έργα αναβάθμισης οικισμού τσιγγάνων Δήμου Τυρνάβου».
 28. Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Βελτίωση υποδομών στο χώρο πολιτισμού ΜΑΞΙΜ».
 29. Υπαγωγή στο άρθρο 33 του ν.4269/2014 της μελέτης «ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ».
 30. Επιμήκυνση του χρόνου καταβολής εισφοράς λόγω πράξης εφαρμογής στην επέκταση του σχεδίου πόλης Τυρνάβου.
 31. Αναστολή λειτουργίας παιδικών χαρών.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com