ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΤΑΚΗ ΤΛΟΥΠΑ ΘΑ ΚΟΣΜΟΥΝ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΜΥΛΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΛΟΥΠΑΜε ιστορικές φωτογραφίες του Τάκη Τλούπα, θα «ντυθεί»  το Μουσείο του Μύλου του Παππά. Οι φωτογραφίες θα εκτεθούν στον  α΄  όροφο του Μουσείου Μύλου Παππά και θα αποτελούν τμήμα του Μουσείου κατά την περιήγηση του επισκέπτη μέσα σε αυτό.

Το μεσημέρι της Τρίτης υπεγράφη η σχετική σύμβαση προμήθειας αγοράς των φωτογραφιών μεταξύ του δημάρχου Λαρισαίων κ. Απόστολου Καλογιάννη και της κ. Βάνας Τλούπα,  κόρης του αείμνηστου Τάκη Τλούπα, η οποία  έχει  τα  αποκλειστικά δικαιώματα χρήσης του συγκεκριμένου ιστορικού αρχείου.  Παρόντες επίσης στην υπογραφή της σύμβασης ήταν οι αντιδήμαρχοι Πολεοδομίας, αστικής ανάπτυξης και Υποδομών κ. Δημήτρης Μαβίδης και Πολιτισμού και Επιστημών κ. Πάνος Σάπκας καθώς και στελέχη των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, με επικεφαλής τη Διευθύντρια κ. Ευαγγελία Γιοβρή.

Η προμήθεια – αγορά  αφορά φωτογραφίες από το αρχείο του διάσημου και πολυβραβευμένου παγκοσμίως Λαρισαίου φωτογράφου οι οποίες αποτυπώνουν θέματα της γεωργικής καλλιέργειας και της αγροτικής ζωής της περιοχής του Θεσσαλικού κάμπου τα τελευταία 70 χρόνια.  Οι φωτογραφίες και οι αφίσες απεικονίζουν αναλυτικά την καλλιέργεια του σιταριού,  την επεξεργασία και τη διαδικασία της άλεσης καθώς  και μηχανήματα της εποχής που χρησιμοποιούνταν για τις παραπάνω διαδικασίες σύμφωνα με την εγκεκριμένη Μουσειολογική – Μουσειογραφική  Μελέτη που έχει υποβληθεί στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και έχει εγκριθεί η μελέτη εφαρμογής από το Κεντρικό Συμβούλιο Μουσείων και την  αρμόδια Υπηρεσία  του  Υπουργείου Πολιτισμού.

Επίσης θα γίνει επίσης προμήθεια ορισμένων φωτογραφιών από το αρχείο Τλούπα οι οποίες αναφέρονται στην ιστορία της πόλης της Λάρισας αναδεικνύοντας χαρακτηριστικά αρχιτεκτονικά μνημεία και δραστηριότητες που λάμβαναν χώρα στην πόλη. Η σύμβαση περιλαμβάνει και την εκτύπωση των φωτογραφιών σε χαρτί, σκανάρισμα  υψηλής ανάλυσης και επεξεργασία  για μέγιστη απόδοση στις επιθυμητές διαστάσεις, την εκτύπωση σε υφασμάτινο καμβά και το τελάρωμα και κορνίζωμά τους.  Εκτός από τις φωτογραφίες του αρχείου Τλούπα η σύμβαση που υπεγράφη προβλέπει τέλος και τη λήψη φωτογραφιών κατά τη διάρκεια κατασκευής του μουσείου οι οποίες θα απεικονίζουν τις διάφορες φάσεις κατασκευής και οργάνωσής του, καθώς και φωτογραφίες μετά την ολοκλήρωσή του και πριν την έναρξη λειτουργίας.

Η αμοιβή της  προμήθειας   ανέρχεται  σε   40.000,00  € ήτοι 32.520,33  €  και Φ.Π.Α. 23%  7.479,67 €).   και   χρηματοδοτείται   από Πιστώσεις  του  ΠΔΕ ως   ένα από  τα   υποέργα  της  πράξης  με τίτλο :  «Πολιτιστικό κέντρο – Μουσείο ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΠΑ»,  το οποίο έχει ενταχθεί στο  Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΜΙS 372980) του Υπουργείου  Ανάπτυξης – Ανταγωνιστικότητας –Υποδομών – Μεταφορών και Δικτύων   και  συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης .  Η δημόσια  δαπάνη της πράξης  συνολικά  ανέρχεται  σε  3.796.929,07 € .

Την επίβλεψη για την παραλαβή και τοποθέτηση των φωτογραφιών στον χώρο του Μουσείου θα  έχει  η  Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων ,

Ευαγγελία  Γιοβρή    Αρχιτέκτων  Μηχανικός   Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών

Χρήστος Ντάγιας     Πολιτικός Μηχανικός  Προϊστάμενος  Τμήματος   Έργων-Υποστήριξης Δήμων

Μαρία  Κωτούλα         Πολιτικός  Μηχανικός

Ειρήνη Σταθακοπούλου   Αρχιτέκτων   Μηχανικός

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι  τώρα έχουν ολοκληρωθεί τα εξής υποέργα:

         Ολοκλήρωση Κεντρικού κτιρίου Μύλου Παππά  συνολικής δαπάνης   1.894.324,22 €

         Διαμόρφωση Περιβάλλοντος χώρου Μύλου Παππά  συνολικής δαπάνη   809.043,47 €

         Εργασίες σύνταξης προδιαγραφών μηχανημάτων Μύλου Παππά  δαπάνης  24.600 €

         Μουσειολογική – Μουσειογραφική μελέτη       συνολικής δαπάνης  104.344,75 €

Επίσης, αναμένεται σύντομα να δημοπρατηθεί  το έργο  για τις κτιριακές μουσειολογικές κατασκευές   – συντήρηση  και τοποθέτηση των μηχανημάτων του μουσείου του Μύλου προυπολογισμού 796.016,42 €   μετά την έγκριση των τευχών  δημοπράτησης από την Διαχειριστική Αρχή του Υπουργείου.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com