ΔΝΤ: Η ΚΡΙΣΗ ΕΚΤΟΞΕΥΣΕ ΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

λεφταΗ μεγάλη υποχώρηση του ΑΕΠ την περίοδο 2008 – 2013 δημιουργεί μια «πλασματική» εικόνα για τα επίπεδα του ιδιωτικού χρέους στην Ελλάδα , κάτι που υποδεικνύουν ξεκάθαρα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την χρηματοοικονομική πρόσβαση (Financial Access Survey).

Σύμφωνα με στοιχεία της έκθεσης του ΔΝΤ για την Ελλάδα τα δάνεια στην ελληνική οικονομία διαμορφώθηκαν στο 108,51% του ΑΕΠ το 2013, από 113% το 2012, όταν το 2008 προσέγγιζαν το 82% του ΑΕΠ.

Αν και η απλή ανάγνωση των δεδομένων δίνει την εικόνα ότι υπήρξε μια ποσοστιαία αύξηση των χορηγήσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ κατά 31% στο διάστημα 2008-2012, ωστόσο αυτό δεν συμβαίνει, καθώς την περίοδο αυτή το ποσό των δανείων μειώθηκε λόγω της απομόχλευσης στην οποία προχώρησαν τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα. Αντιθέτως το ΑΕΠ από τα 233,198 δισ. ευρώ το 2008, υποχώρησε στα 182,054 δισ. ευρώ το 2013.

Η έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου καταδεικνύει ότι κατά μέσον όρο κάθε Έλληνας διαθέτει περισσότερους από τρεις καταθετικούς λογαριασμούς στα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα. Ωστόσο, όσον αφορά στις καταθέσεις αποτυπώνει μια αθροιστική πτώση των αποταμιεύσεων κατά 14,1% του ΑΕΠ στο διάστημα 2008-2013. Συγκεκριμένα, τα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων στις εμπορικές τράπεζες ανήλθαν στο 80,44% του ΑΕΠ το 2013, από 79,52% το 2012 και 94,54% το 2008.

Αναφορικά με το δίκτυο ΑΤΜ (Αυτόματες Ταμειολογιστικές Μηχανές ή Automated Teller Machines) των ελληνικών τραπεζών η έκθεση σημειώνει πως την περίοδο 2008-2013 καταγράφηκε μια μείωση της τάξης του 23% στην κατανομή τους. Συγκεκριμένα μειώθηκαν από 59 ΑΤΜ ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο το 2008 στα 45 ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο το 2013. Ομοίως, τα υποκαταστήματα των εμπορικών τραπεζών στην Ελλάδα μειώθηκαν στα 23,58 ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο το 2013, έναντι 31,16 το 2008, κάτι που ωστόσο οφείλεται και στην αποχώρηση των θυγατρικών των κυπριακών τραπεζών από την Ελλάδα.

in.gr

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com