ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΟΚΤΑ ΤΟ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

tei-larisasΣτη φάση της υλοποίησης μπαίνουν μετά την έγκριση του περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστού, τρία νέα κτίρια για την πρακτική εκπαίδευση των σπουδαστών του τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων με κατεύθυνση στη Ζωική Παραγωγή του ΤΕΙ Θεσσαλίας. Συγκεκριμένα, πρόκειται για το ενταγμένο έργο στο Ε.Σ.Π.Α. Θεσσαλίας «Νέα κτίρια κτηνοτροφικών μονάδων

(ποιμνιοστάσιο- βουστάσιο – πτηνοτροφείο) του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας», προϋπολογισμού 981.000 ευρώ (με ΦΠΑ).ΕΑ

Όπως ανέφερε ο κ. Κ. Αγοραστός: «Ένα αίτημα της ακαδημαϊκής και φοιτητικής κοινότητας του ΤΕΙ ήταν εδώ και χρόνια η βελτίωση και ο εξοπλισμός των κτηνοτροφικών μονάδων. Μέσω του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας και με τη συνεργασία της διοίκησής του ΤΕΙ, τρία νέα κτίρια κτηνοτροφικών μονάδων εισέρχονται στη φάση της υλοποίησης. Ο προϋπολογισμός είναι 981.000 ευρώ και πρόκειται για ένα έργο, που περιλαμβάνει τρία κτίρια, ποιμνιοστάσιο, πτηνοτροφείο και βουστάσιο συνολικού εμβαδού περίπου 1.100 τ.μ.. Με αυτόν τον τρόπο αναβαθμίζουμε τη δημόσια παιδεία, αλλά και την παρεχόμενη εκπαίδευση στους σπουδαστές του ΤΕΙ, που στο συγκεκριμένο τμήμα είναι περίπου 1.500 ενεργοί αυτή τη στιγμή. Ταυτόχρονα, δίνουμε τη δυνατότητα καλύτερης και ποιοτικότερης έρευνας, που είναι το ζητούμενο σήμερα στην κοινωνία, στην επιστήμη, αλλά και στην παραγωγή».

Το έργο αφορά στην ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων – κτηνοτροφικών μονάδων σε γήπεδο του ΤΕΙ Θεσσαλίας, για την κάλυψη αναγκών πρακτικής εκπαίδευσης και άσκησης των σπουδαστών του τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων / κατεύθυνση Ζωικής Παραγωγής.

Συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή τριών κτιρίων :

• Το ποιμνιοστάσιο θα είναι εμβαδού 543,55 μ2 . Σε ένα ενιαίο χώρο θα υπάρχουν 16 θέσεις ζώων με κινητά διαχωριστικά. Επίση,ς υπάρχει χώρος αρμεγής, δωμάτιο γάλακτος και χώρος μηχανημάτων.

• Το βουστάσιο θα είναι 440,40 μ2 και αποτελείται από το στάβλο, το χώρο σταβλίτη, τις θέσεις αγελάδων και τα γραφεία.

• Το πτηνοτροφείο θα είναι εμβαδού 193,20 μ2 και θα αποτελείται από το χώρο ωοτοκίας και το χώρο κρεατοπαραγωγής .

Με την κατασκευή των τριών νέων κτιρίων καλύπτονται ανάγκες του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Θεσσαλίας, το οποίο σήμερα αριθμεί συνολικά περίπου 1.500 ενεργούς φοιτητές. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις όπου λειτουργούν σήμερα οι παραπάνω μονάδες (ποιμνιοστάσιο – βουστάσιο – πτηνοτροφείο) είναι πολύ παλιές καθότι έχουν κατασκευαστεί από την ίδρυση του ΤΕΙ το 1974 και δεν τηρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία για την ευζωία των ζώων και δεν καλύπτουν τους όρους υγιεινής και τις σημερινές απαιτήσεις διατήρησης και εκμετάλλευσης των παραγωγικών ζώων.

Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις θα βοηθήσουν στην παραγωγή ποιοτικότερου ερευνητικού έργου από τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας. Επιπρόσθετα μπορούν να προσελκύσουν ενδιαφερόμενες εταιρείες, οργανισμούς και ενώσεις για την εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων συνεργασίας σε ζητήματα που τους απασχολούν.

Φορέας υλοποίησης του έργου είναι Τεχνική Υπηρεσία του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, με κύριο του έργου το Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Της έγκρισης αυτής ακολουθεί η σύναψη της σύμβασης εκτέλεσής του μεταξύ αναδειχθέντος στο σχετικό διαγωνισμό αναδόχου και ΤΕΙ Θεσσαλίας.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com