ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΡΑΜΠΟ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

αξιολόγηση-εκπαιδευτικώνΗ Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (εξωτερικός αξιολογητής) έβγαλε πρόσκληση ενδιαφέροντος (ως 7/10) για υποψηφίους στελέχωσης των 5μελών επιτροπών σε κάθε ΠΥΣΠΕ. Τι είναι οι 5μελής επιτροπές; Οι περιβόητοι ράμπο-αξιολογητές.

Ποιά είναι η δουλειά τους:

α)     η αξιολόγηση σχολικών μονάδων και υπηρεσιών και

β) η εκδίκαση ενστάσεων διευθυντών σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών.

Τι κάνουν;

Ως προς την Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου των σχολικών μονάδων

1. α) Οι Ε.Α.Ε.Ε. συντάσσουν Εκθέσεις (Ν. 4142.7δ) τις οποίες υποβάλλουν το Συμβούλιο  της Αρχής,  όπου   αξιολογούν  τον βαθμό ανταπόκρισης των σχολικών μονάδων στο πρόγραμμα δράσης τους (άρθρο 32 του Ν. 3848), όπως  αυτό  αποτυπώνεται  στις  εκάστοτε εκθέσεις Α.Ε.Ε. των σχολικών  μονάδων, την  τεκμηρίωση  των όσων αναγράφονται σε αυτές και  τα οριζόμενα στο άρθρο 1.9α του Ν. 4142/2013, με σκοπό την τελική αξιολόγηση της ποιότητας του εκπαιδευτικού τους έργου ως θετική, θετική υπό όρους και αρνητική (Ν. 4142.8α).

β) Για τη σύνταξη της Έκθεσης αξιολόγησης της σχολικής μονάδας μέλη της Ε.Α.Ε.Ε. λειτουργούν ως κριτικοί φίλοι προς τη σχολική μονάδα κατά την περίοδο αξιολόγησής της και συνεργάζονται υποχρεωτικά πριν την έναρξη και κατά τη διάρκεια των διαδικασιών αξιολόγησης με τον Σχολικό Σύμβουλο στην ευθύνη του οποίου ανήκει η προς αξιολόγηση σχολική μονάδα. Επισκέπτονται τη προς αξιολόγηση σχολική μονάδα όσες φορές κρίνουν αναγκαίο κατά τη διάρκεια της περιόδου αξιολόγησης της σχολικής μονάδας και έρχονται σε επαφή με τη Διεύθυνση, το Σύλλογο Διδασκόντων,  τον σύλλογο γονέων και τα λοιπά  μέλη της ευρύτερης εκπαιδευτικής της κοινότητας. Θέτουν υπόψη τους όσα στοιχεία αυτές κρίνουν απαραίτητα ή ζητηθούν από τα μέλη της Ε.Α.Ε.Ε., τα οποία διερευνούν,  ιδιαίτερα ζητήματα που σχετίζονται με την επαρκή στελέχωσή της με εκπαιδευτικό προσωπικό, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και την ύπαρξη και ανάπτυξη σε αυτές υποστηρικτικών υπηρεσιών, πρακτικών και θεσμών (π.χ. τα Τμήματα Ένταξης, τα Τμήματα Υποδοχής,  Τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας, σχολικά εργαστήρια, βιβλιοθήκες, συνεργασία εκπαιδευτικών, ανάπτυξη καλών εκπαιδευτικών πρακτικών, καταλληλότητα εκπαιδευτικού υλικού κ.ά.). Απώτερος στόχος των παραπάνω ενεργειών είναι να συμβάλουν στην υλοποίηση των  στρατηγικών στόχων για μείωση της μαθητικής διαρροής, την πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων ρατσισμού, εκφοβισμού και βίας και γενικότερα, στη βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του  εκπαιδευτικού  έργου της σχολικής μονάδας.

Μετά τις 7/10 θα στελεχωθούν και θα αρχίσουν να δουλεύουν για την κατηγοριοποίηση των σχολικών μονάδων.

2) Ετοιμάζεται εγκύκλιος όπου μέχρι 20/10 θα καλεστούν οι σχολικές μονάδες να στείλουν στο Παρατηρητήριο τα σχέδια δράσης και τον προγραμματισμό

3) Θα καλεστούν όσοι διευθυντές δεν έχουν κάνει την εξ αποστάσεως να την κάνουν τώρα

4) Από 4-5/11 και μετά (σημαδιακή ημερομηνία, να καβατζάρουν τις εκλογές των υπηρεσιακών) θα ξεκινήσει η αξιολόγηση των διευθυντών (μόνο υπηρεσιακή όχι παιδαγωγική). Υπολογίζουν να ολοκληρωθεί μαζί με ενστάσεις σε ένα μήνα

5) Στη συνέχεια έρχεται η αξιολόγηση των υποδιευθυντών από διευθυντές και σχολικούς συμβούλους ώστε

6) από 1/1/ 2015 να ξεκινήσει των εκπαιδευτικών

• Στα παραπάνω προσθέστε τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για νέο μισθολόγιο που θα εφαρμόζεται από 1/1/2015

Ισοπεδώνει το νεοεισερχόμενο εκπαιδευτικό και κάνει την εργασία στο δημόσιο αντίστοιχη του ιδιωτικού. Ο βασικής εκπαίδευσης θα παίρνει όσα ο κοινωφελούς εργασίας (425/490)!!! Στον νεοδιόριστο Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης τα 600 καθαρά . Άρση μονιμότητας με διετή αξιολόγηση για το αν θα μείνει στο δημόσιο. Ποσοστό επί των χρόνων και όλο το υπόλοιπο με βάση την αξιολόγηση. Υπάρχει περίπτωση ένα σημαντικό ποσοστό του μισθού (όχι ως αύξηση αλλά ως βάση για να πάρεις κοντά σε αυτά που έπαιρνες με το σημερινό) να είναι με βάση την αξιολόγηση. Αν μια τέτοια εξέλιξη συναντήσει την αξιολόγηση θεωρώ ότι κάνει τον αποφασιστικό απεργιακό αγώνα, μονόδρομο!

 

alfavita.gr – Ανάλυση – Σχολιασμός: Ντίνα Ρέππα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com