ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΟΥΣ

Έκλεισαν 214.618 επιχειρήσεις, χάθηκαν 723.598 θέσεις εργασίας και 19 δισ. προστιθέμενης αξίας από το 2011 μέχρι και τι 2013 σημειώνει ο Θ. Ψύρρας

ψυρραςΟ βουλευτής της ΔΗΜ.ΑΡ., Θωμάς Ψύρρας, κατέθεσε ερώτηση προς τους υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης σχετικά με τις 214.618 μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έκλεισαν, τις 723.598  θέσεις εργασίας που χάθηκαν και τα 19 δισ. ευρώ ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας μεταξύ 2010-2013. Στην ερώτησή του αναφέρει:

«Πρόσφατα ο επικεφαλής της Ομάδας Δράσης της ΕΕ (ΟΔΕ), Χορστ Ράϊχενμπαχ, παρουσίασε το «Κείμενο πολιτικής για την ανάπτυξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» που συνέταξαν από κοινού με τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ), την Ελληνική Συνομοσπονδία Επιχειρηματικότητας και Εμπορίου (ΕΣΕΕ), την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος και τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ).

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, στην Ελλάδα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις από το 2011 μέχρι το 2013 συνεχώς μειώνονται. Ήταν 745.677 και έπεσαν στις 531.059, αντίστοιχα. Αντίθετα, στην ΕΕ αυξάνονται: το 2011 ο μέσος όρος των τότε 27 κρατών μελών ήταν 770.973, το 2012 753.920 και το 2013 αυξήθηκαν στις 763.486. Το ίδιο συμβαίνει και με τον αριθμό των προσληφθέντων. Στην Ελλάδα εξακολουθεί να βαίνει μειούμενος –το 2013 1.426.840, το 2012 1.998.453 και το 2011 2.150.438-, ενώ αντίθετα στην ΕΕ αυξάνεται. Το 2010 ανέβηκε στα 3.225.641 από 3.215.360 το 2012 και 3.239.916 το 2011. Συνέπεια της συρρίκνωσης αυτής είναι να χάνονται από το ΑΕΠ 19 δισ. ευρώ ετησίως ως αντιστοίχηση της απολεσθείσας ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας, η οποία από τα 55 δισ. ευρώ του 2010 έπεσε στα 34 δισ. ευρώ το 2013».