ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

???????????????????????????????Συνεδριάζει σήμερα στις 13:30 το δημοτικό συμβούλιο Ελασσόνας στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

 1. Ακρόαση της Εταιρείας Μ.Τ. Α.Τ.Ε. για την «Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεμετρικού συστήματος διαχείρισης και ελέγχου διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Ελασσόνας». Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Ευαγγέλου.
 2. Σύσταση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Ευαγγέλου.
 3. Σύσταση  της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.
 4. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης εορτασμού της 6ης Οκτωβρίου. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.
 5. Έγκριση χρήσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.
 6. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων στις Τ.Κ. Βαλανίδας, Γαλανόβρυσης, Δολίχης, Λουτρού, Μαγούλας, Σκοπιάς και Στεφανοβούνου και στις Δ.Κ. Ελασσόνας και Τσαριτσάνης. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.
 7. Εξέταση αιτήματος του μισθωτή του δημοτικού ξενώνα Κρανέας για συμψηφισμό οφειλών. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.
 8. Εξέταση αιτήματος του μισθωτή του κυλικείου του επιβατικού σταθμού Ελασσόνας για μείωση του καταβαλλόμενου μισθώματος. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.
 9. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.
 10. Εξέταση αιτημάτων νομέων για παραχώρηση επιπλέον βοσκοτόπου από το περίσσευμα της Δ.Κ. Κρανέας και της Τ.Κ. Άκρης. Εισηγητής η Αντιδήμαρχος κ. Χρυσούλα Προβίδα.
 11. Έγκριση υποβολής αιτήματος για την έκδοση ρυθμιστικών διατάξεων καυσοξύλευσης. Εισηγητής η Αντιδήμαρχος κ. Χρυσούλα Προβίδα.
 12. Κλήρωση και ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στην Επιτροπή Παραλαβής υπηρεσιών, εργασιών και μεταφορών. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανέστης Σερετίδης.
 13. Κλήρωση και ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στην Επιτροπή Παραλαβής υπηρεσιών, εργασιών και μεταφορών (ειδικά για τη συντήρηση οχημάτων). Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανέστης Σερετίδης.
 14. Καθορισμός χρονικών διαστημάτων για την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών ανανέωσης των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Διονύσιος Μπαλούκας.
 15. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Ευαγγέλου.