ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΤΥΡΝΑΒΟ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ

αεριοΥπογράφηκαν από τη Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, κ. Καλλιόπη Γερακούδη, οι παρακάτω αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σε επενδύσεις που θα γίνουν στη Θεσσαλία, ανάμεσά τους και οι επενδύσεις αξιοποίησης της βιομάζας σε Τύρναβο και Γιάννουλη:

Οι αποφάσεις είναι:

1.Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση συσσωματωμάτων (pellets) βιομάζας, ισχύος 5MWe, φερόμενης ιδιοκτησίας της “RENECO Ο.Ε.”, που πρόκειται να εγκατασταθεί στο αγροτεμάχιο υπ. αριθμ. 555 κτηματικής περιφέρειας Πασχαλίτσας, στο Δήμο Σοφάδων της Π.Ε. Καρδίτσας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

2.Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων του έργου « Δημοτική αρδευτική γεώτρηση Κ18-Υ12 στην Τ.Κ. Ρούσσου, της Δ.Ε. Καρδίτσας, του Δήμου Καρδίτσας, στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας», μετά από σύμφωνη γνώμη του ΠΕΣΠΑ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.

3.Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και αξιοποίησης βιομάζας με τη μέθοδο της αεροποίησης, ισχύος 100 ΚWe, φερόμενης ιδιοκτησίας της ατομικής εταιρίας “ΤΖΙΟΥΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ” , που πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «Βρύση» της κτηματικής περιφέρειας της Δ.Κ. Τυρνάβου, στη Δ.Ε. Τυρνάβου, της Π.Ε. Λάρισας.

4.Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αξιοποίηση βιομάζας με τη μέθοδο της αεροποίησης, ισχύος 500 KWe, φερόμενης ιδιοκτησίας της «ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ Ι.Κ.Ε.», που πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «Δωδεκαμισάρια» της κτηματικής περιφέρειας Γιάννουλης, στη Δ.Ε. Γιάννουλης, στο Δήμο Λαρισαίων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.