ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΝΑΒΟΥ

τυρναβος1Σύμφωνα με τον Καλλικράτη στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από 10.000 κατοίκους συγκροτείται, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών του και εκδίδεται εντός δύο μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών, δημοτική επιτροπή διαβούλευσης ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες.

Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας. Ο συνολικός αριθμός των μελών της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη. Σε ποσοστό ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων ορίζονται επιπλέον μέλη, μετά από κλήρωση, δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους καθώς και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω διατάξεων, προκειμένου να ολοκληρωθεί η συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Τυρνάβου, καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι δημότες του Δήμου μας, να εκφράσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους έως την Δευτέρα 13-10-2014 και ώρα 13:00 μ.μ., για την συμμετοχή τους στην ανωτέρω Επιτροπή.

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες & ώρες από το Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου, αρμόδια κ. Γκαλογιάννη Βάσω, Διεύθυνση : Στ. Καράσσου 1, Τηλέφωνο : 2492350130, Φαξ : 2492025873.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com