ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

τεχνικαΗ Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Λάρισας καλεί τους κατόχους επαγγελματικής άδειας των ειδικοτήτων: Υδραυλικών, χειριστών μηχανημάτων έργου, τεχνιτών – τεχνικών αερίων καυσίμων, μηχανικών βιομηχανίας (πρακτικοί μηχανικοί, συντηρητές, εργοδηγοί, κάτοχοι εγγραφής στα μητρώα μέσων τεχνικών σχολών κλπ), συγκολλητών (οξυγονοκολλητές, ηλεκτροσυγκολλητές) να προσέλθουν

έως τις 16-10-2014 στη Δ/νση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας (κτίριο πρώην Νομαρχίας, είσοδος Α’, ισόγειο) με αίτηση και τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποχρεωτική αντικατάσταση των επαγγελματικών τους αδειών σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στα Π.Δ. 112/12, 113/12, 114/12 και 1/2013.

 

Μετά την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας επισημαίνεται ότι δεν θα είναι δυνατή η αντικατάσταση των αδειών και οι υφιστάμενες άδειες που δε θα αντικατασταθούν με νέου τύπου, δεν θα είναι πλέον σε ισχύ. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο: 2413-506368.

loading...