ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΤΟ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

OLYMPUS DIGITAL CAMERAΤην Πέμπτη 9 Οκτωβρίου στις 7.00 μ.μ. θα συνεδριάσει το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Λαρισαίων. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

1. Εκλογή εκπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΟΣΔΑ Ν. Λάρισας.

2. Έγκριση μετάβασης του Αντιδημάρχου κ. Δ. Δεληγιάννη στην Αθήνα.

3. Έγκριση δαπανών για την κάλυψη εξόδων δημοσίων σχέσεων.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

4. Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στην επιτροπή του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 2734/09 (περί εκδιδομένων με αμοιβή ατόμων).

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

5. Προγραμματική σύμβαση του Δήμου Λαρισαίων με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας για την υλοποίηση του Υποέργου 1 της πράξης με τίτλο «Πολιτιστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες στον Δήμο Λαρισαίων με διαδραστικό χαρακτήρα» (MIS 453635).

6. Προγραμματική σύμβαση του Δήμου Λαρισαίων με την ΙΕ΄Εφορία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και την 7η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων για την υλοποίηση του Υποέργου 1 της πράξης με τίτλο «Πολιτιστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες στον Δήμο Λαρισαίων με διαδραστικό χαρακτήρα» (MIS 453635).

7. Τροποποίηση της με αρ. 619/2013 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση Ορισμού υπαλλήλων του τμήματος Διοίκησης ως Πρακτικογράφων Δημοτικού Συμβουλίου για το έτος 2014».

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

8. 8η Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Λαρισαίων έτους 2014, σύμφωνα με την αριθ. 582/14 Ο.Ε.

9. 14η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2014 και επικαιροποίηση Ετήσιου Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Λαρισαίων , σύμφωνα με την αριθ. 583/14 Ο.Ε.

10. Πρόωρη λύση σύμβασης μίσθωσης 3ης Δημοτικής Κοινότητας.

11. Πρόωρη λύση σύμβασης μίσθωσης 5ου (Ε΄) ΚΑΠΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

12. Καταβολή ποσού λόγω οριστικής εκκαθάρισης του Κ.Ε.Κ. ΑΕ της πρώην Ν.Α. Λάρισας.

13. Ορισμός υπολόγου Διαχειριστή Έργων με κωδικούς ΟΠΣ 322980 και ΟΠΣ 375300.

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

14. Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ.

15. Καθορισμός αριθμού μαθητών των ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, που θα απασχοληθούν στο Δήμο για πρακτική άσκηση κατά το σχολικό έτος 2014-2015.

16. Ανανέωση συμβάσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

17. Σύσταση Επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 2012».

18. Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΠΑ».

19. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ».

20. Περί αποδοχής των όρων της Πρόσκλησης και έγκρισης συμμετοχής στο Πρόγραμμα Χρηματοδοτικού Μηχανισμού (ΧΜ ΕΟΧ) 2009-2014 για τη χρηματοδότηση της Πράξης Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις ΑΠΕ για Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δ.Λαρισαίων.

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

21. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος (Τσάτσος Ιωάννης).

22. Έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου στην «NET STATION AE» με εκπρόσωπο τον ΜΠΛΟΓΚΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ στην οδό Παπαναστασίου 68, δυναμικότητας (45) Η/Υ.

23. Διαγραφή οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους (ΤΖΙΟΥΡΑΣ Γ., ΣΑΜΑΝΤΖΗΣ Γ., κλπ).

24. Διαγραφή οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους (ΡΟΥΣΣΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ).

25. Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη της πρότασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων.

26. Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη της πρότασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων.

27. Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη της πρότασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων.

28. Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη της πρότασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων

29. Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη της πρότασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων.

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

30. 1) Αποδοχή της χρηματοδότησης του ποσού των 33.673,30 ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για τη σύνταξη υποστηρικτικών μελετών της αρχικής μελέτης “ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (ΣΧΟΟΑΠ) ΔΗΜΟΥ ΚΟΙΛΑΔΑΣ”

2) Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα, του 1ου Πρωτόκολλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης.

31. Έγκριση ανανέωσης-τροποποίησης της από 1.10.13 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δ.Λαρισαίων και της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

32. Διαγραφή βεβαιωτικών καταλόγων (ΚΟΥΤΣΙΜΠΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ).

33. Διαγραφή βεβαιωτικών καταλόγων (Παπαδημητρίου Πολυχρόνη Ηλέκτρα).

34. Διαγραφή βεβαιωτικών καταλόγων (Παπαδόπουλος Νικόλαος & Μπομπολάκη Μαρία).

35. Διαγραφή βεβαιωτικών καταλόγων (Αναστασία, Ελένη και Αγγελική Λιόκου).

36. Διαγραφή βεβαιωτικών καταλόγων (ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ).

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com