ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LACTIMED ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

Alexandria1Επιστημονική-εκπαιδευτική συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου από 15-19/9/2014 με αντικείμενο : «δημιουργία συνεργασιών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και δημόσιες πολιτικές». Το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας συμμετείχε στη συνάντηση με οκτώ (8) ειδικούς εμπειρογνώμονες-επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων.

Στο πλαίσιο του προγράμματος «LACTIMED» πραγματοποιείται προσπάθεια ανάπτυξης συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων στη γαλακτοκομική αλυσίδα σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, η οργάνωση δραστηριοτήτων και η υποστήριξή τους από μηχανισμό υποστήριξης ώστε τα θεσσαλικά γαλακτοκομικά προϊόντα µε έντονους δεσμούς με τις μικροπεριοχές στις οποίες παράγονται να προωθηθούν με τους καλύτερους όρους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, να παράγουν προστιθέμενη αξία για το σύνολο της αλυσίδας και να αποτελέσουν τον κρίκο σύνδεσης του πρωτογενή τομέα με τους υπόλοιπους κλάδους της θεσσαλικής οικονομίας.

Στην συνάντηση συμμετείχαν οι κκ : Γούλας Απ. υποψήφιος διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΤΜΧΠΠ, Τ. Βασιλειάδης Β. Σιωμάδης, του Ινστιτούτου Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας και κα Ελ. Καματέρη του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. Οι συμμετέχοντες παρουσίασαν μια σειρά αποτελεσμάτων έρευνας ως προς τη δημιουργία συνεργασιών στη γαλακτοκομική αλυσίδα που γίνεται στην Θεσσαλία το τελευταίο διάστημα.

Στις συναντήσεις συμμετείχαν επιχειρηματίες και εκπρόσωποι Οργανώσεων, Υπηρεσιών και Φορέων όπως ο Υπουργός Εμπορίου Καλέντ Χανάφι και ο Κυβερνήτης της Αλεξάνδρειας Τάρκε Μάχντι που αναφέρθηκε στη σημασία της ανάπτυξης μέσω των αγροτικών προϊόντων.

Η δεύτερη εκπαιδευτική συνάντηση αφορούσε τις δημόσιες πολιτικές που αφορούν και επηρεάζουν (άμεσα και έμμεσα) τη γαλακτοκομική αλυσίδα για κάθε χώρα που συμμετέχει στο πρόγραμμα (Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα, Αίγυπτος, Τυνησία και Λίβανο). Στην ομάδα αυτή συμμετείχαν οι κκ Σαμούρης Γεώργιος, Κτηνίατρος, Αναπληρωτής Ερευνητής. (Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης ΕΘΙΑΓΕ), Γάκη Δήμητρα, Δρ Γεωργοοικονομολόγος, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σέγγη Χρυσαυγή, Ζωοτέχνης, Υπεύθυνη της μονάδας Σχεδιασμού, Μελετών και Υπηρεσιών σε ΟΤΑ, Αναπτυξιακή Καρδίτσας, Τάχας Νικόλαος, Τυροκόμος συνιδιοκτήτης της ΤΕΜΠΗ -Τάχας Νίκος και Ρόμπας Κωνσταντίνος ΟΕ, ενώ εισηγητής για την Ελλάδα ήταν ο κ. Βλόντζος Γεώργιος, Γεωργοοικονομολόγος, Λέκτορας στο Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τέλος, η κα Γάκη συμμετείχε στην Επιτροπή Παρακολούθησης του προγράμματος (το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας είναι εταίρος στο πρόγραμμα LACTIMED), και στη συνάντηση εργασίας για την ολοκλήρωση της θεματικής: Δόμηση των γαλακτοκομικών αλυσίδων και δημιουργία τοπικών συνεργασιών μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων όπου παρουσιάστηκε  η προσπάθεια δημιουργίας θεσσαλικής συνεργασίας η οποία πήρε την ονομασία «TERRA THESSALIA LACTIS: Συνεργασία Μικρών Γαλακτοκομικών Περιοχών της Θεσσαλίας». Αξίζει να σημειωθεί πώς ο επιστημονικός υπεύθυνος του Κέντρου Διεθνών Σπουδών Μεσογειακών Αγρονομικών Σπουδών χαρακτήρισε την πρόταση του Πανεπιστημίου ως την πιο ολοκληρωμένη και την πιο βιώσιμη πρόταση μεταξύ των πέντε περιοχών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα LACTIMED.