ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΚΔΒΜΜε πλούσια θεματολογία, που καλύπτει ευρύτατο πεδίο ενδιαφερόντων, θα λειτουργήσει και φέτος το Κέντρο δια βίου μάθησης του Δήμου Λαρισαίων, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθηση)

Στο ΚΔΒΜ οποίο θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ &  ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ.

Ειδικότερα, μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

Εθνικής εμβέλειας

Α/Α     ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ       ΩΡΕΣ

1.1       Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα – Διοίκηση Επιχειρήσεων            25

1.6       Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν        25

2.8       Πρακτικές συμβουλές (υγιεινής) διατροφής   25

2.10     Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων    25

3.1       Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι)          50

3.2       Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ)    50

3.3       Βάσεις Δεδομένων – Εξειδικευμένα θέματα (ΙΙΙ)     50

3.4       Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή  25

3.5       Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media)      25

3.6       Δημιουργία Ιστοσελίδας         50

4.9       Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)   25

4.10     Ρωσικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)     25

4.13     Βασικά Αγγλικά Α1    50

4.14     Βασικά Αγγλικά Α2    50

4.15     Βασικά Γαλλικά Α1    50

4.16     Βασικά Γαλλικά Α2    50

4.17     Βασικά Γερμανικά Α1            50

4.18     Βασικά Γερμανικά Α2            50

4.19     Βασικά Ιταλικά Α1     50

4.20     Βασικά Ιταλικά Α2     50

5.1       Διαχείριση εργασιακού άγχους/Εναρμόνιση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής25

5.5       Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων25

6.1       Ιστορία της Τέχνης      25

6.2       Εικαστικό Εργαστήρι  50

6.3       Φωτογραφία    25

6.6       Θεατρικό Εργαστήρι (ανεβάζω τη δική μου παράσταση)       50

6.7       Εργαστήρι μουσικής   50

Τοπικής εμβέλειας

Α/Α     ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ            ΩΡΕΣ

  1. Βασικά Τουρκικά Επιπέδου Α1          50
  2. Βασικά Τουρκικά Επιπέδου Α2          50
  3. Διδασκαλία Ποντιακής Διαλέκτου      150
  4. Θεατρολογία   25

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους

Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης, καθώς επίσης και η προσκόμιση φωτοαντιγράφου του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε:

Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Δήμου Λαρισαίων

Διεύθυνση: Αιόλου 4, 2ο Όροφος

Τ.Κ.: 41221, Λάρισα

Τηλ. 2410 555 247, Fax. 2410 555 249

Email: kdvm.larissa@gmail.com

Δηλώσεις συμμετοχής από την Δευτέρα 06/10/2013 έως και την Πέμπτη 31/10/2013

Τρίτη έως και Πέμπτη: 10:00- 12:00

Τις ίδιες ημέρες και ώρες θα παραδίδονται και οι βεβαιώσεις παρακολούθησης των προγραμμάτων της προηγούμενης εκπαιδευτικής περιόδου.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας