ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 773 ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ

ασεπΔιαδικασίες για την πρόσληψη 773 διοριστέων μέσω ΑΣΕΠ ξεκινά το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, στο πλαίσιο του πρoγραμματισμού προσλήψεων για το 2014. Με τη δημοσίευση της προκήρυξης 1Δ/2014 του ΑΣΕΠ, η οποία έχει σταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή για την πλήρωση 705 θέσεων Πανεπιστημιακής και 68 θέσεων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

αορίστου χρόνου, όσοι περιλαμβάνονται σε οριστικούς πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ και φορέων, οι πίνακες των οποίων έχουν ελεγχθεί από το ΑΣΕΠ και δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ από 1-1-2009 και μετά και δεν έχουν διοριστεί. Η προκήρυξη αφορά την πλήρωση θέσεων διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων.

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com