ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΕ ΛΑΡΙΣΑ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙ

ΔΙΑΚΟΠΗ ΔΕΗΓα να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος την Κυριακή 12-10-14.

1. Από ώρα 08:00-10:00: α) Δρόμοι πόλης Λάρισας : Ημαθίας, Τέτση Ελένης, Λάδωνος, Περιάνδρου, Μινδάρου, Δ. Κουκουλίτσου, Καστανιάς από Λάδωνος μέχρι Βαρδοσίων, Νικομήδειας, Βαρδοσίων από Καστανιάς μέχρι Στρατίκη Γεωρ., Στησιχόρου, Δ. Νικολαϊδη , Πιπινοπούλου Κ., Στρατίκη Γεωρ. από Βαρδουσίων μέχρι Ενιπέως, Ενιπέως από Δ. Κουκουλίτσου μέχρι Στρατίκη Γεωρ., Βουτσιλά Βασ., Ελίκωνος, Γκιώνας, Λοφίσκου, Κιθαίρωνος, Κρατερού, Πρωταγόρα, Αμουρίου, Βιγιλαντίου, Μπρατσιώτη Παν., Ερυμάνθου, Βρυζάκη Θεοδ., Καραθεοδώρη Κ. β) Πελάτες κατά μήκος Λεωφόρου Καραμανλή Κων. από 303 ΠΕΒ μέχρι κόμβο Βιοκαρπέτ, γ) 303 ΠΕΒ

2. Από ώρα 11:00-13:00: Δημοτικό Διαμέρισμα Δήμου Τυρνάβου : Αργυροπούλι

3. Από ώρα 08:00-10:00: Δρόμοι πόλης Λάρισας : Δαβάκη από Αλ. Διάκου μέχρι Νο 40, Αλ. Διάκου.

4. Από ώρα 08:00-12:00: Δρόμοι πόλης Λάρισας : Βαλαβάνη από 1ης Μεραρχίας μέχρι ΝΟ10, 1ης Μεραρχίας από Καραολή Δημητρίου μέχρι Δαβάκη, Δουβλή από 1ης Μεραρχίας μέχρι Νο 5.

5. Από ώρα 12:00-15:00: Δρόμοι πόλης Λάρισας : Μαλάκη, 4ου Συντ/τος Πεζικού από Βαλαβάνη μέχρι Δουβλή.

6. Από ώρα 10:00-15:00: Δρόμοι πόλης Λάρισας : Δαβάκη από Αλ. Διάκου μέχρι Γιάγκου, Πετροπούλου, Βλαβάνη Αθ, Καζαντζή, Παπαδοπούλου Στεφ, 4ου Συντ/τος Πεζικού από Βαλαβάνη Αθ. μέχρι Κλεάρχου Πατέρα.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα θα ξαναδοθεί ρεύμα πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναγράφεται πιο πάνω, γι’ αυτό το λόγω οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα.

Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται κάτω στο έδαφος γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος. Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά την διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com