ΕΡΩΤΗΣΗ Θ. ΨΥΡΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

Θ.-ΨύρραςΟ βουλευτής της ΔΗΜ.ΑΡ., . Θωμάς Ψύρρας, κατέθεσε ερώτηση προς τον υπουργό Περιβάλλοντος, για «την ολοκλήρωση του Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας». Στην ερώτηση ο κ. Ψύρρας αναφέρει τα εξής:

«Το 50%-60% του νερού που χρησιμοποιείται στη γεωργία, προέρχεται από γεωτρήσεις. Σύμφωνα με υπολογισμούς του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής εκτιμάται πως συνολικά υπάρχουν στη χώρα μας τουλάχιστον 200.000 σημεία, εκ των οποίων 40.000 υπολογίζεται ότι είναι παράνομα. Η υπεράντληση έχει ως συνέπεια την  δραματική πτώση της στάθμης των υδροφόρων οριζόντων γεγονός που προκαλεί  εκτεταμένη ρύπανση του υπόγειου νερού, εισχώρηση του θαλασσινού νερού και καταστροφή  των αποθεμάτων του γλυκού νερού, καταστροφή της βλάστησης, καθιζήσεις και ρηγματώσεις, μείωση του  διαθέσιμου χώρου, όπου μπορεί να αποθηκευτεί νερό,  και τελικά ερημοποίηση.

Η πολιτεία πολλά χρόνια πριν προσπάθησε να οργανώσει ένα σύστημα ελέγχου του νερού. Με νομοθεσία του 2005 και 2011 από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων έγινε προσπάθεια να υπάρξει μια νέα διαδικασία για τη χορήγηση αδειών για τα «υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού» και να νομιμοποιηθούν χιλιάδες παράνομες γεωτρήσεις. Σύμφωνα με το νομοθέτημα, όλες οι αρδευτικές γεωτρήσεις έπρεπε να δηλωθούν έως το τέλος του 2011 και οι υπόλοιπες έως τον Ιούνιο του 2012. Παρά τις απανωτές παρατάσεις ο στόχος δεν υλοποιήθηκε. Με την ΚΥΑ 145026/2014 έγινε προσπάθεια να τελειώσει το ζήτημα και να συγκροτηθεί  Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ), ώστε επιτέλους να  γνωρίζουμε πόσοι αντλούν νερό, από πού και πόσο.

Όμως πολλοί αγρότες αντιδρούν  στο σύστημα ελέγχου του νερού και δεν θέλουν να ενταχθούν σε αυτό. Έτσι ούτε το 10% των 200.000 αγροτών που υπολογίζεται ότι διαθέτουν γεώτρηση, δεν έχει υποβάλει αίτηση απογραφής των σημείων υδροληψίας και ένταξης στο σύστημα.

Επειδή έως σήμερα δόθηκαν πολλές παρατάσεις για εγγραφή στο μητρώο και

Επειδή, παρά το γεγονός ότι προωθήθηκε ήδη κοινή υπουργική απόφαση, σύμφωνα με την οποία η εκπρόθεσμη υποβολή αίτησης για ένταξη σημείου υδροληψίας στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ) δεν θα επιβαρύνεται με πρόστιμο ύψους έως 5.000 ευρώ μέχρι το τέλος του έτους, εξακολουθεί να μην λύνεται το ζήτημα.

Επειδή το πρόβλημα χρονίζει και οι παρατάσεις λειτουργούν εις βάρος των μακροπρόθεσμων συμφερόντων των αγροτών.

Επειδή συνεχίζεται η αλόγιστη υπεράντληση με τα γνωστά βλαπτικά επακόλουθα για το περιβάλλον.

Επειδή το έργο είναι υποτιμολογημένο και υπάρχει κίνδυνος να μην ολοκληρωθεί τελικά.

Ερωτάται ο κ. υπουργός:

1) Θα υπάρξει επιτόπια επιχείρηση καταγραφής για τον εντοπισμό των παράνομων γεωτρήσεων;

2) Με ποιο προσωπικό θα πραγματοποιηθούν οι επιτόπιες καταγραφές;

3) Με ποιους πόρους θα υλοποιηθεί και σε πόσο χρόνο θα γίνει αυτό;»

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com