ΠΟΣΟ 2,65 ΕΚ. € ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΠ

υπεσΚατανέμονται, από το λογαριασμό του υπουργείου Εσωτερικών με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών», ποσό 102.857.171,27 €, το οποίο αποδίδεται ως δέκατη τακτική επιχορήγηση έτους 2014 σε δικαιούχους δήμους.

Από το ανωτέρω ποσό θα παρακρατηθεί και θα αποδοθεί με τη χρηματική εντολή του υπουργείου προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσό 9.098.100,00 € υπέρ των ΤΠΔΚΥ και ΤΕΑΔΚΥ για μερική ή ολική εξόφληση οφειλών Δήμων.

Γ. Τα αποδιδόμενα με την παρούσα απόφαση ποσά στους δικαιούχους Δήμους, αποτελούν έσοδα του λογαριασμού «Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες».

Τα ποσά που θα εισπράξουν οι δήμοι του νομού Λάρισας βάσει της απόφασης αυτής είναι:

ΑΓΙΑΣ 123.453,61

ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 369.043,69

ΚΙΛΕΛΕΡ 209.744,78

ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ 1.381.769,16

ΤΕΜΠΩΝ 148.418,23

ΤΥΡΝΑΒΟΥ 219.989,43

ΦΑΡΣΑΛΩΝ 195.589,04

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com