ΤΑ ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟ 2015 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

δημοτικοσυμβουλιο τυρναβουΜε κατά πλειοψηφία απόφαση το δημοτικό συμβούλιο Τυρνάβου, αφού όλες οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης καταψήφισαν εγκρίθηκε χθες ο κατάλογος των δημοτικών τελών που θα ισχύσουν στο δήμο Τυρνάβου το 2015.

Βάσει της απόφασης τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού ομαδοποιούνται στα ίδια επίπεδα με αυτά που ισχύουν στην δημ. Ενότητα Τυρνάβου. Στο τέλος Ακίνητης Περιουσίας ισχύει ενιαίος συντελεστής σε όλο το Δήμο Τυρνάβου. Στον Αμπελώνα μειώνεται από 0,30 ο/οο.  Στον Τύρναβο παραμένει στα ίδια επίπεδα. Για το τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων αυξάνονται τα Τέλη στην Δημ. Ενότητα  Αμπελώνα από 3,00 & 4,00 σε 5,00 € & μειώνονται  στα χωριά της Δ.Ε. Τυρνάβου από 10,00 € σε 8,00 €. Τα Τέλη & Δικαιώματα Λαϊκής Αγοράς και τα τέλη διαφήμισης παραμένουν στα περυσινά επίπεδα, όπως επίσης και το τέλος ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Αναφορικά με τα τέλη και δικαιώματα νεκροταφείου αυξάνονται μόνο τα Τέλη σύστασης (αγοράς) οικογενειακών τάφων: Παλιά Τέλη : Α΄ θέση 4.000  &  Β΄ 2.500 αντίστοιχα. Τέλος τα δικαιώματα βοσκής παραμένουν στα περυσινά επίπεδα.

Αναλυτικά τα τέλη που θα ισχύσουν το 2015 ανά κατηγορία είναι:

Τέλος Καθαριότητας & Φωτισμού

Εντός Σχεδίου                      Εκτός Σχεδίου

Οικίες      Καταστήματα    Οικίες      Καταστήματα κλπ

Τύρναβος        1,43 €/τ.μ.   2,48 €/τ.μ.         1,43 €/τ.μ.          2,48 €/τ.μ.

Αργυροπούλι   1,18 €/τ.μ.  1,84 €/τ.μ.

Δαμάσι           1,18 €/τ.μ.  1,84 €/τ.μ.

Δένδρα           1,18 €/τ.μ.   1,84 €/τ.μ.

Εντός Σχεδίου                 Εκτός Σχεδίου

Οικίες        Καταστήματα              Οικίες        Καταστήματα κλπ

Αμπελώνας  1,43€τ.μ.      2,48€τ.μ.                  1,43/τ.μ.           2,48 €/τ.μ.

Βρυότοπος   1,18€/τ.μ.   1,84€τ.μ.

Ροδιά          1,18€/τ.μ.   1,84€τ.μ.

Δελέρια       1,18€/τ.μ.    1,84€τ.μ.

Ομαδοποιούνται τα Τέλη στα ίδια επίπεδα με αυτά που ισχύουν στην Δημ. Ενότητα Τυρνάβου

Τέλος Ακίνητης Περιουσίας           

Τύρναβος       0,25 € ο/οο *

Αργυροπούλι 0,25 €

Δαμάσι           0,25 €

Δένδρα           0,25 €

*επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου

Αμπελώνας       0,25 € ο/οο *

Δελέρια             0,25 €

Ροδιά                 0,25 €

Βρυότοπος        0,25 €

*επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου

Ισχύει ενιαίος στον Δήμο Τυρνάβου. Στον Αμπελώνα μειώνεται από 0,30 ο/οο.  Στον Τύρναβο παραμένει στα ίδια επίπεδα

Τέλη χρήσεως κοινόχρηστων χώρων  

Α. ΤΥΡΝΑΒΟΣ

α/α       ΕΙΔΟΣ ΤΕΛΟΥΣ       ΠΟΣΟ σε  €

1          Πεζοδρόμια, Πλατείες            16,00   Ανά τ.μ.

2          Ανοικοδομούντες Α΄ ζώνη     16,00   «

3          Ανοικοδομούντες Β΄ ζώνη     12,00   «

Περίπτερα       60,00   Μέχρι 3 τ.μ. εφάπαξ

Β. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙ, ΔΑΜΑΣΙ, ΔΕΝΔΡΑ

α/α       ΕΙΔΟΣ ΤΕΛΟΥΣ       ΠΟΣΟ σε  €

1          Πεζοδρόμια, Πλατείες            8,00     Ανά τ.μ.

2          Περίπτερα       30,00   Μέχρι 3 τ.μ. εφάπαξ

Α. ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ

α/α       ΕΙΔΟΣ ΤΕΛΟΥΣ       ΠΟΣΟ σε  €

1          Πεζοδρόμια, Πλατείες            ,Πράσινο 5,00Ανά τ.μ.

2       Περίπτερα                           30,00      Μέχρι 3 τ.μ. εφάπαξ

Β. ΒΡΥΟΤΟΠΟΣ, ΔΕΛΕΡΙΑ, ΡΟΔΙΑ

α/α       ΕΙΔΟΣ ΤΕΛΟΥΣ       ΠΟΣΟ σε  €

1          Πεζοδρόμια πλατείες πράσινο            5,00     Ανά τ.μ.

2          Περίπτερα       30,00   Μέχρι 3 τ.μ. εφάπαξ

Αυξάνονται τα Τέλη στην Δημ. Ενότητα  Αμπελώνα από 3,00 & 4,00 σε 5,00 € & μειώνονται  στα χωριά της Δ.Ε. Τυρνάβου από 10,00 € σε 8,00 €.

Τέλη & Δικαιώματα Λαϊκής Αγοράς

ΤΥΡΝΑΒΟΣ

1          Στεγασμένα : 19,35,26,42,27,43,51,58, 67, 74,59,756,50

2          Στεγασμένα : 34,50,66,82       5,50

3          Υπαίθρια     : 87,91,98,99       6,00

4          Υπαίθρια     : 130        5,50

5          Στεγασμένα : 20,21,22,23,24,25,36,37,38, 39,40,41,52,53,54,55,56,57,68, 69, 70,71,72,73        4,50

6          Στεγασμένα : 1α,1,2,3,4,5,6,7,13,14,15,16, 17,18,18α,28,29,30,31,32,33 44,45,46,47,48,49,60, 61,62, 63,64,65,76,77,78,79, 80,81   4,00

7          Στεγασμένα : 8,9,10,11,12      5,50

8          Υπαίθρια     : 83,84,85,86,88,89,90,90α,92, 93,94,95,96,97  4,50

9          Υπαίθρια     : 100,101,102,103,104,105, 106α,β,γ,    4,00

10        Υπαίθρια     : 107,108,109,110           5,50

11        Υπαίθρια     : 111,112,113,114           5,50

12        Υπαίθρια     : 115,116,117,118,119,120, 121,122      4,00

13        Υπαίθρια   : 123,124,125,126,127,128,129, 131,132,133,134,135,136 4,00

ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ

α/α       Θέση   Τιμή ημερήσιου δικ. προσέλευσης

1          Υπαίθρια πρόσοψης 4 μ.         4,00

2          Υπαίθρια πρόσοψης 4,5 μ.      4,50

3          Υπαίθρια πρόσοψης 5 μ.         5,00

4          Υπαίθρια πρόσοψης 5,5 μ.      5,50

5          Υπαίθρια πρόσοψης 6 μ.         6,00

Παραμένουν στα ίδια επίπεδα με πέρυσι

Τέλη Διαφήμισης

ΤΥΡΝΑΒΟΣ

Α΄ Κατηγορία

– Σταθερά πλαίσια 0,37 € εβδομαδιαίως / τ.μ.

Β΄ Κατηγορία

– Ηλεκτρονικές εφ/ρίδες73,37 € ετησίως / τ.μ.

– Φωτεινές διαφημίσεις 29,35 € ετησίως / τ.μ.

Γ΄ Κατηγορία

– Οχήματα 2,05 € μηνιαίως ανεξάρτητα από ημέρες χρήσης

Δ΄ Κατηγορία

– Ημερολόγια, κλπ ποσοστό 2% επί της δαπάνης   διαφήμισης

– Προβολή προϊόντων σε καταστήματα ποσοστό 2%  επί της δαπάνης διαφήμισης

ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ

Α΄ Κατηγορία

– Σταθερά πλαίσια 0,37 € εβδομαδιαίως / τ.μ.

Β΄ Κατηγορία

– Ηλεκτρονικές εφ/ρίδες73,37 € ετησίως / τ.μ.

– Φωτεινές διαφημίσεις 29,35 € ετησίως / τ.μ.

Γ΄ Κατηγορία

– Οχήματα 2,05 € μηνιαίως ανεξάρτητα από ημέρες

χρήσης

Δ΄ Κατηγορία

– Ημερολόγια, κλπ ποσοστό 2% επί της δαπάνης διαφήμισης

– Προβολή προϊόντων σε καταστήματα ποσοστό 2% επί της δαπάνης διαφήμισης

Παραμένουν στα ίδια επίπεδα με πέρυσι

Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων χώρων           

ΤΥΡΝΑΒΟΣ

Συντελεστής 0,07 € /τ.μ.

ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ        

Συντελεστής 0,07 € /τ.μ.

Παραμένουν στα ίδια επίπεδα με πέρυσι

Τέλη & Δικαιώματα Νεκροταφείου

ΤΥΡΝΑΒΟΣ

α/α       Είδος Τέλους ή Δικαιώματος  ΘΕΣΗ Α΄        ΘΕΣΗ  Β΄

1          Αγορά οικογενειακών τάφων  6.500,00          4.000,00

2          Δικαιώματα 3/ετούς ταφής      120,0065,00

3          Ετήσια δικαιώματα οικ. Τάφων (συντήρηση & αφή κανδηλιών)        30,00   20,00

4          Δικ/τα χρήσης νέου Οστεοφυλακίου  20,00

5          Δικαιώματα ανακομιδής (εκταφής)     50,00

6          Παράταση 3/ετούς ταφής        30,00

ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ

α/α       Είδος Τέλους ή Δικαιώματος  ΘΕΣΗ Α΄        ΘΕΣΗ  Β΄

1          Αγορά οικογενειακών τάφων  6.500,00          4.000,00

2          Δικαιώματα 3/ετούς ταφής      120,0065,00

3          Ετήσια δικαιώματα οικ. Τάφων (συντήρηση & αφή κανδηλιών)        30,00   20,00

4          Δικ/τα χρήσης νέου Οστεοφυλακίου  20,00

5          Δικαιώματα ανακομιδής (εκταφής)     50,00

6          Παράταση 3/ετούς ταφής        30,00

Αυξάνονται μόνο τα Τέλη σύστασης (αγοράς) οικογενειακών τάφων : Παλιά Τέλη : Α΄ θέση 4.000  &  Β΄ 2.500 αντίστοιχα

Δικαίωμα Βοσκής         

ΤΥΡΝΑΒΟΣ                                      

Μικρά Ζώα                 Μεγάλα Ζώα

Μικρή Κτηνοτροφία  :      1 – 50  Ζώα                   1 – 10  Ζώα

Δικαίωμα Βοσκής:              0,29 € / ζώο                   0,35 € / ζώο

Ετεροδημότες:                                   Διπλάσιο Τέλος

Μεγάλη Κτηνοτροφία:     51 και άνω                    11 και άνω

Δικαίωμα Βοσκής:              0,35 € / ζώο                   0,53 € / ζώο

Ετεροδημότες:                                   Διπλάσιο Τέλος

ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ

Μικρά Ζώα                 Μεγάλα Ζώα

Μικρή Κτηνοτροφία  :      1 – 50  Ζώα                   1 – 10  Ζώα

Δικαίωμα Βοσκής:               0,29 € / ζώο                   0,35 € / ζώο

Ετεροδημότες:                                   Διπλάσιο Τέλος

Μεγάλη Κτηνοτροφία:               51 και άνω                   11 και άνω

Δικαίωμα Βοσκής:                 0,35 € / ζώο                   0,53 € / ζώο

Ετεροδημότες:                                   Διπλάσιο Τέλος

Παραμένουν στα ίδια επίπεδα με πέρυσι

Τέλος Χρήσης κτηνοτροφικής γεώτρησης  περιοχής Δαμασουλίου

α/α       Είδος Τέλους ή Δικαιώματος  Τέλος σε €

1          Τέλος σύνδεσης          100,00 € εφάπαξ

2          Τέλος άρδευσης κτηνοτροφικής εγκατάστασης          0,26 € / μ3

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com