ΝΑ ΜΕΙΩΘΟΥΝ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Πρόταση του Β. Λευθέρη στο δημοτικό συμβούλιο

αμεαΕπιστολή προς το δημοτικό συμβούλιο Τυρνάβου κατέθεσε ο κ. Βασίλειος Λευθέρης κάτοικος του Αμπελώνα, με την οποία ζητά να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες της ισχύουσας νομοθεσίας για τη μείωση των δημοτικών τελών για τα Ατομα Με Αναπηρία. Η επιστολή του κ. Λευθέρη διαβάστηκε στην προχθεσινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, με το δήμαρχο να δεσμεύεται

να συζητηθεί το θέμα στην επόμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου. Στην επιστολή του ο κ. Λευθέρης αναφέρει:

Κυρία Πρόεδρε,

Με την παρ. 3 του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006 δίνεται η δυνατότητα στους Δήμους και τις Κοινότητες να αποφασίσουν για μείωση των δημοτικών τελών μέχρι το πενήντα τοις εκατό (50%), ή της πλήρους απαλλαγής απ΄ αυτά στα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ). Οι διατάξεις αυτές που περιλήφθηκαν στο άρθρο 174 του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα, είναι αντικειμενικά δίκαιες σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, πόσο μάλλον στη παρούσα περίοδο που αποτελούν αναγκαιότητα. Για το λόγο αυτό πολλοί Δήμοι προχώρησαν ήδη στη λήψη απόφασης για τη μείωση των δημοτικών τελών στα άτομα με αναπηρία και άλλοι εξετάζουν το ενδεχόμενο να προχωρήσουν άμεσα σε υλοποίηση σχετικής απόφασης. Έτσι, για παράδειγμα, αναφέρω τη μείωση και απαλλαγή δημοτικών τελών των ευπαθών ομάδων του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου, Αγ. Αναργύρων – Καματερού, Καλαμαριάς, Αγ. Παρασκευής, Ν. Αλικαρνασσού, Κοζάνης, Λαγκαδά, Κορίνθου κ.α. Επειδή ο νόμος δεν είναι υποχρεωτικός, αλλά δυνητικός, οι προτάσεις που γίνονται στα δημοτικά συμβούλια διαφέρουν από Δήμο σε Δήμο. Έτσι, παρατηρείται το φαινόμενο να τίθενται οικονομικά κριτήρια που διαφέρουν μεταξύ των Δήμων, όπως διαφέρουν και στα ποσοστά αναπηρίας των ΑμεΑ. Για παράδειγμα: Το δημοτικό συμβούλιο Νότιας Κυνουρίας ενέκρινε τη μείωση σε ποσοστό 50% από τα δημοτικά τέλη φωτισμού – καθαριότητας (ανεξαρτήτως εισοδήματος) πολιτών που ένα τουλάχιστον μέλος έχει μόνιμη και μη αναστρέψιμη αναπηρία 80% και άνω. Στο Δήμο Αθηναίων διατηρούνται οι απαλλαγές για τα ΑμεΑ με αναπηρία άνω του 80% με τα ίδια εισοδηματικά κριτήρια. Με την 498/2013 απόφασή του το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων μείωσε στα ΑμεΑ κατά 40% τα δημοτικά τέλη με την προϋπόθεση ότι το οικογενειακό τους εισόδημα δεν ξεπερνά τα 35.000 €.

Σε ότι έχει σχέση με τα ΑμεΑ, οι ισχύουσες διατάξεις του ν. 1902/1990 καθιέρωσαν την έννοια της αναπηρίας σε τρεις βαθμίδες, ήτοι: 1. τη βαριά αναπηρία με ποσοστό ανικανότητας 80% και άνω 2. τη συνήθη αναπηρία με ποσοστό ανικανότητας 66,6% – 79% και 3. τη μερική αναπηρία με ποσοστό ανικανότητας 50% – 66,5%. Στο σημείο αυτό είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί ότι συνταξιοδοτικά η παραπάνω κατηγοριοποίηση για τα ΑμεΑ (Άτομα με Αναπηρία) δε διαφέρει από τα ΑμΕΑ (Άτομα με Ειδικές Ανάγκες), αφού κοινό τους χαρακτηριστικό είναι μόνο το ύψος του ποσοστού αναπηρίας και ουδεμία άλλη παράμετρος λαμβάνεται υπόψη (κινητικά προβλήματα κ.α.).

Τελειώνοντας, κυρία Πρόεδρε, αιτούμαι να αποφασιστεί από το Δ.Σ. ότι αποφασίστηκε και στους περισσότερους δήμους της επικράτειας. Δηλαδή για τα ΑμεΑ με ποσοστό 80% και άνω που ένα τουλάχιστον μέλος της οικογένειας έχει μόνιμη και μη αναστρέψιμη αναπηρία, στα δημοτικά τέλη φωτισμού – καθαριότητος να υπάρχει μείωση σε ποσοστό 50% ανεξαρτήτως εισοδήματος. [εξυπακούεται ότι η απόφαση αυτή μπορεί να επεκταθεί από το Δ.Σ. και στις υπόλοιπες κατηγορίες των ΑμεΑ].

Επειδή αδυνατώ να παραβρεθώ στη συνεδρίαση του Δ.Σ. σας ευχαριστώ εκ των προτέρων».

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com