ΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΘΑ ΧΑΣΟΥΝ ΤΙΣ ΜΙΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2020

sideropulosΣτοιχεία για τη νέα ΚΑΠ που αποδεικνύουν ότι οι αγρότες θα χάσουν έως το 2020 μέχρι και τις μισές ενισχύσεις που εισπράττουν σήμερα δίνει ο πρόεδρος του Α.Σ. Αγροτών Λάρισας Χρ. Σιδερόπουλος  ο οποίος επικαλείται τα στοιχεία του εθνικού φακέλου. Ο κ. Σιδερόπουλος επίσης εφιστά την προσοχή γεωργών και κτηνοτρόφων για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων. Στο κείμενό του ο κ. Σιδερόπουλος αναφέρει τα εξής:

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον εθνικό φάκελο που υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι γενικές αρχές της νέας ΚΑΠ θα εφαρμοστούν για την περίοδο 2015-2020.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ –ΤΡΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Η χώρα μας διαιρείται σε 3 ζώνες ή περιφέρειες.

ΑΡΟΤΡΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Αφορούν περίπου 20.000.000 στρέμματα και θα απορροφούν κάθε χρόνο  το 47% του εθνικού φακέλου με προϋπολογισμό 850.000.000 ευρώ.

ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ-κλπ

Αφορούν περίπου 8.000.000 στρέμματα και θα απορροφούν το 28% του κονδυλίου του εθνικού φακέλου με προϋπολογισμό 470.000.000 ευρώ.

ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ (με βάση τα ζώα)

Αφορούν περίπου 18.000.000 στρέμματα και θα απορροφούν το 25% του κονδυλίου του εθνικού φακέλου με προϋπολογισμό 450.000.000 ευρώ.

Η ΜΕΣΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Σε κάθε περιφέρεια εκτιμάται ότι θα είναι περίπου

Οι ετήσιες αρότριες καλλιέργειες  43,00 €/στρέμμα

Οι δενδρώδεις καλλιέργειες  52,00€/στρέμμα

Οι βοσκότοποι  25,00€/στρέμμα

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Οι συνδεδεμένες με την παραγωγή ενισχύσεις που είναι ανάλογες με τα καλλιεργούμενα στρέμματα ή εκτρεφόμενα ζώα και αφορούν περίπου 250.00.000 € . Τα καλλιεργούμενα στρέμματα ή ζώα θα διαιρούνται με κλειδωμένα ποσά  όπως αναλυτικά παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Όλα τα αναφερόμενα ποσά του πίνακα  1 θα προσδιοριστούν οριστικά από το υπουργείο με ΚΥΑ η οποία θα εκδοθεί το Νοέμβριο 2014.

ΠΡΟΪΟΝ

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Σιτάρι σκληρό

 

3,5€/στρ 4,7€/στρ 5,7€/στρ 5,6€/στρ 5,5€/στρ 5,5€/στρ
Βιομ.ντομάτα

 

27,4€/στρ 33,3€/στρ 41€/στρ 41€/στρ 41€/στρ 41€/στρ
Όσπρια

 

30€/στρ 29€/στρ 29€/στρ 29€/στρ 28€/στρ 28€/στρ
Ψυχανθή

 

17,5€/στρ 17,5€/στρ 17€/στρ 16,5€/στρ 16,5€/στρ 16,5€/στρ
Σποροπαραγωγή

 

29,4€/στρ 29,1€/στρ 28,6€/στρ 28,6€/στρ 28,6€/στρ 28,6€/στρ
Ζαχαρότευτλα

 

25€/στρ 34,5€/στρ 34,5€/στρ 33,5€/στρ 33,5€/στρ 33,5€/στρ
Κτηνοτρόφοι χωρίς εκτάρια 150€/ζώο 148€/ζώο 146€/ζώο 145€/ζώο 143€/ζώο 143€/ζώο
Σπαράγγι

 

38,5€/στρ 37€/στρ 37,5€/στρ 37€/στρ 36€/στρ 36€/στρ
Αιγοπρόβατα σε πεδινές

 

5€/ζώο 5€/ζώο 5€/ζώο 5€/ζώο 5€/ζώο 5€/ζώο
Αιγοπρόβατα σε ορεινές

 

7€/ζώο 7€/ζώο 7€/ζώο 7€/ζώο 7€/ζώο 7€/ζώο
Θηλυκά βοοειδή

 

128€/ζώο 127€/ζώο 125€/ζώο 124€/ζώο 122€/ζώο 122€/ζώο
Πορτοκάλια για χυμοποίηση 31€/στρ 41,5€/στρ 40€/στρ 40€/στρ 40€/στρ 40€/στρ
Ρύζι

 

26,7€/στρ 26,7€/στρ 26,7€/στρ 25,8€/στρ 25,8€/στρ 25,8/στρ
μεταξοσκώληκες

 

160€/κουτί 153€/κουτί 153€/κουτί 153€/κουτί 153€/κουτί 153€/κουτί

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: εφόσον καθοριστούν τα ποσά με την ΚΥΑ που θα εκδοθεί θα διαιρούνται τα ποσά της δεύτερης στήλης με τα στρέμματα που θα καλλιεργούνται ανά έτος. Επίσης θα παραδίδονται και κιλά/στρέμμα.

ΠΡΟΪΟΝ

 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΕΚΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ 2015

Σιτάρι σκληρό

 

1,5 εκατ.

έως 1,7 εκατ. στρέμματα

9.000.000 €
Βιομ.ντομάτα

 

80.000 στρέμματα 5.000.000€
Όσπρια

 

170.000 στρέμματα 5.000.000€
Ψυχανθή

 

450.000 στρέμματα 7.000.000€
Σποροπαραγωγή

 

120.000 στρέμματα 3.000.000€
Ζαχαρότευτλα

 

200.000 στρέμματα 5.000.000€
Κτηνοτρόφοι χωρίς εκτάρια

 

150€ ειδικό δικαίωμα 30.000.000€
Σπαράγγι

 

40.000 στρέμματα 1.500.000€
Αιγοπρόβατα σε πεδινές

 

11.500.000€
Αιγοπρόβατα σε ορεινές

 

21.700.000€
Θηλυκά βοοειδή

 

125€/ζώο 24.500.000€
Πορτοκάλια για χυμοποίηση

 

300.000 στρέμματα 9.500.000€
Ρύζι

 

300.000 στρέμματα 8.000.000€
μεταξοσκώληκες

 

800.000€

Για να είναι δικαιούχος των παραπάνω επιδοτήσεων ο κάθε αγρότης – κτηνοτρόφος πρέπει:

Να διατηρεί τους μόνιμους βοσκοτόπους

Στις  αρότριες  εκτάσεις πάνω από 100 στρέμματα θα πρέπει να έχει δυο καλλιέργειες με την προϋπόθεση ότι η βασική του καλλιέργεια δεν θα υπερβαίνει το 75%

Όταν καλλιεργεί πάνω από 150 στρέμματα πρέπει να διατηρεί περιοχή οικολογικής εστίασης (ακαλλιέργητο) τουλάχιστον 5%.

Ο φάκελος για το βαμβάκι δεν άλλαξε όσον αφορά το συνδεδεμένο κομμάτι .Παραμένουν τα 2,5 εκατομ. Στρέμματα και ποσό περίπου 190 εκατομ. Ευρώ  όπου θα διαιρούνται δια των στρεμμάτων.(Περίπου 70 €/στρεμ).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ :Να παραμείνουν οπωσδήποτε τα κιλά που πρέπει να τιμολογηθούν για το συνδεδεμένο κομμάτι  όπως ίσχυαν έως τώρα.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΑΠ

Ο εθνικός φάκελος που παρουσίασε η χώρα μας στην Ε.Ε. παρουσιάστηκε ημερολογιακά την τελευταία στιγμή χωρίς να γίνει ένας ουσιώδης διάλογος με τους αγρότες ,τους κτηνοτρόφους και την επιστημονική κοινότητα , χωρίς να έχει αναπτυξιακή κατεύθυνση και ένα εθνικό σχεδιασμό που θα μας οδηγούσε σε μια ουσιαστική βελτίωση της παραγωγής και του εισοδήματος των αγροτών.

Ο προϋπολογισμός της προηγούμενης ΚΑΠ που ήταν 2,5 δις € μειώθηκε στα 2,02 δις €. Επίσης δεν έλαβαν υπόψη τον πολυτεμαχισμό και την μικροιδιοκτησία που επικρατεί στον αγροτικό τομέα της χώρας μας, καθώς και το κόστος παραγωγής και ενέργειας .

Στον εθνικό φάκελο που κατατέθηκε τελικά στάλθηκαν 15 προϊόντα που θα λάβουν συνδεδεμένη ενίσχυση.  Απ’ ότι φαίνεται , πλήττεται το σκληρό σιτάρι γιατί έχει μικρή συνδεδεμένη ενίσχυση ενώ ευνοούνται τα όσπρια, τα ψυχανθή και η σποροπαραγωγή.

Για τη βιομηχανική ντομάτα κλείδωσε συνδεδεμένο κομμάτι περίπου 5 εκατ. €  με καλλιεργούμενη έκταση περίπου 55 χιλ. στρέμματα, πράγμα που σημαίνει ότι προκύπτει συνδεδεμένη ενίσχυση από 55-80 €/στρέμμα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο στόχος του υπουργείου  να δώσει στήριξη μέσω της συνδεδεμένης ενίσχυσης στην αύξηση της καλλιεργήσιμης έκτασης είναι σωστή .Αλλά εδώ από την πλευρά των παραγωγών της Β-ντομάτας υπάρχει το θέμα των κιλών ανά στρέμμα που πρέπει να τιμολογήσουν για να λάβουν την συνδεδεμένη ενίσχυση ,όταν η βιωσιμότητα της καλλιέργειας είναι στους  10-11 τόνους/ στρέμμα  λογω του κόστους  καλλιέργειας, τίθεται  πλέον το θέμα των κιλών που πρέπει να τιμολογήσουν να είναι στους 7-7,5 τόνους /στρέμμα για να προστατευθει και ο παραγωγός και το προϊόν που ονομάζεται βιομηχανική ντομάτα.( Για να μην φτάσουμε να έχουμε ξερικό ντοματάκι  μόνο για το συνδεδεμένο κομμάτι.)

Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΟΤΙ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΟ 30% ΚΑΙ ΑΓΓΙΖΕΙ ΤΟ 45% ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

Η απόφαση για τις μειώσεις της ενιαίας που θα υποστούν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι ξεπερνά το 30%  όπως  αναφέρθηκε από το υπουργείο. Η εξήγηση δίνεται με τον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Μείωση

8,5%

Μείωση

15%

Μείωση

7,5%

Μείωση

7,5%

Μείωση

7,5%

Μείωση

7,5%

 

10.000,00€

 

8.500,00€

 

7.862,50€

 

7.272,81€

 

6.727,35€

 

6.222,80€

Ο αγρότης στη δήλωση ΟΣΔΕ 2014 που έχει εκδοθεί και την έχει στα χέρια του στην δεύτερη σελίδα αναφέρεται το οριστικό ποσό που θα εισπράξει μειωμένο κατά  8,5% σε σχέση με την δήλωση του 2013.

Από τον ΠΊΝΑΚΑ 3 βγαίνει το συμπέρασμα ότι στην δήλωση του 2019 η τελική μείωση του δικαιούχου δεν είναι 30% , σύμφωνα με τις εξαγγελίες του υπουργείου,  αλλά φτάνει το 45%.

Η νέα ΚΑΠ στην εφαρμογή της αναγνωρίζει και δίνει δικαιώματα στους κατέχοντες γη –δένδρα-ζώα ανεξαρτήτου επαγγέλματος.

Αυτός που θα του αναγνωρίσει το σύστημα νέα δικαιώματα πρέπει να έχει κάνει οπωσδήποτε δήλωση ΟΣΔΕ το 2013.

Αυτός που θα κάνει  το 2015 δήλωση ΟΣΔΕ για πρώτη φορά θεωρείται νεοεισερχόμενος και θα εισπράξει επιδότηση μόνο από το εθνικό απόθεμα και θα είναι σε αναμονή.

Το 2015 υπάρχει το ενδεχόμενο να μην γίνουν μεταβιβάσεις δικαιωμάτων εκτός της περίπτωσης του θανάτου, γιατί ο ΟΠΕΚΕΠΕ μετά τη δήλωση του 2015 θα οριστικοποιήσει παλιά και νέα δικαιώματα του κάθε δικαιούχου σε μοναδιαία αξία.

Όσοι δικαιούχοι έχουν ενιαία ενίσχυση μέχρι 1.250,00€ το 2015 θα κάνουν δήλωση για τελευταία φορά. Απαλλάσσονται από το πρασίνισμα και τους ελέγχους πολλαπλής συμμόρφωσης και  θα τους αναγνωρίζει αυτόματα ο ΟΠΕΚΕΠΕ κάθε έτος με μια απλή επιβεβαίωση. Αυτοί υπολογίζονται ότι είναι περίπου 300.000 δικαιούχοι.

Αυτοί που δηλώνουν πάνω από 100 στρέμματα και έχουν υποχρέωση διπλής καλλιέργειας( π.χ. καλλιέργεια σιταριού και κριθαριού) καλύπτουν την υποχρέωση.

Ο νεοεισερχόμενος που θα κάνει δήλωση το 2015 και θα δηλώσει 100 στρέμματα γη ξεκινάει με επιδότηση το 60% της αρότριας καλλιέργειας που ορίστηκε στα 43€-δηλαδή θα έχει 25€/στρέμμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το τελευταίο διάστημα υπάρχει το ενδιαφέρον από τους ιδιοκτήτες γης να δηλώσουν οι ίδιοι τα στρέμματα που κατέχουν πιστεύοντας ότι θα πάρουν ίσα δικαιώματα με τους καλλιεργητές. Ενώ παίρνουν ενοίκιο γης 40-60 € εάν εισέλθουν ως νέοι καλλιεργητές θα έχουν επιδότηση 25€ και υποχρέωση καλλιέργειας .

Ο Βοσκότοπος που έχει δηλωθεί μέχρι και το 2014  θα ενεργοποιεί δικαιώματα των κτηνοτρόφων εφόσον υπάρχει ζωικό κεφάλαιο (ΜΜΖ).Επίσης θα είναι επιλέξιμη έκταση  και με το κριτήριο ότι είναι βοσκιμος.

Ο ιδιόκτητος βοσκότοπος που δεν δηλώθηκε-ψηφιοποιήθηκε  δεν θα μπορεί να ενεργοποιήσει δικαιώματα από το 2015 και μετά.

Ο παραγωγός σκληρού σιταριού έχει την υποχρέωση να τιμολογήσει πιστοποιημένο σπόρο/στρέμμα  16 kgγια να λάβει την συνδεδεμένη ενίσχυση.

Για την σποροπαραγωγή, ο παραγωγός θα  πρέπει να έχει σύμβαση με την εταιρία  και θα καθοριστούν και τα κιλά τα  οποία πρέπει να τιμολογήσει.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com