ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΣΤΟ ΚΠΕ ΚΙΣΣΑΒΟΥ

ΦΥΤΑΤο ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία – Δράσεις δια βίου Μάθησης για τους Ενήλικες» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση»  με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων διοργανώνει μονοήμερο σεμινάριο 8 ωρών με θέμα «Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά».

Το περιεχόμενο του σεμιναρίου περιλαμβάνει γνωριμία με το τοπίο των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. Οι δραστηριότητες του σεμιναρίου θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2014 (ώρες 09.00 – 17.00) στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας στην Αγιά.

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε 45 ενήλικες της Περιφέρειας Θεσσαλίας που ενδιαφέρονται να γνωρίσουν τον πλούτο των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών της χώρας μας και τις χρήσεις τους μέσα από το πνεύμα της αειφορικής διαχείρισης του περιβάλλοντος. Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι ξεπεράσουν τον προβλεπόμενο αριθμό η επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει με κλήρωση. Οι επιμορφούμενοι θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής.

Η οργάνωση του επιμορφωτικού προγράμματος θα τελέσει υπό την αιγίδα του Δήμου Αγιάς και θα υποστηριχθεί από διάφορους τοπικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς φορείς.

Μέσα από το ΤΔΕ του ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας θα καλυφθούν:

α) τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των εισηγητών

β) τα έξοδα διατροφής των συμμετεχόντων (1 γεύμα ή δείπνο)

γ) τα έξοδα μετακίνησης των συμμετεχόντων μεταξύ του χώρου διεξαγωγής του σεμιναρίου (κτηρίου Γυμνασίου Αγιάς) και πεδίου του Δήμου Αγιάς για την πραγματοποίηση του βιωματικού μέρους του προγράμματος.

δ) τα έξοδα προβολής και διαφήμισης, καθώς και οι λειτουργικές δαπάνες του προγράμματος (έξοδα διαλέξεων, εκπαιδευτικό υλικό, αναλώσιμα)

Σημειώνεται ότι τα έξοδα μετακίνησης των επιμορφούμενων από τον τόπο κατοικίας τους στο χώρο του σεμιναρίου (κτήριο Γυμνασίου Αγιάς) θα επιβαρύνουν τους ίδιους.

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στο σεμινάριο θα πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας (http://thess.pde.sch.gr/kpe) και να τη στείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση email: kpe@ thess.pde.sch.gr mailto:mail@kpe-ierap.las.sch.gr) ή με φαξ στο 2493029570 έως και την Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2014, ώρα 12.00 το μεσημέρι, για τη σύνταξη των τελικών πινάκων που θα υποβληθούν για έγκριση στο Υ.ΠΑΙ.Θ.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com