ΟΙ ΠΙΟ ΚΕΡΔΟΦΟΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

επιχειρΠεντακόσιες είναι οι επιχειρήσεις της Ελλάδας που μπορεί να μη ζουν ανθηρά, αλλά κατάφεραν να αντέξουν μέσα σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον. Πρόκειται για τις 500 πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, ανάμεσά τους και αρκετές στη Θεσσαλία, και ειδικά στο νομό Λάρισας, οι οποίες βρίσκονται σε αυτή τη λίστα βάσει δημοσιευμένων ισολογισμών για τη χρήση του 2013, όπως αναδεικνύονται, στο πλαίσιο της έκδοσης Business Leaders in Greece, από την ICAP Group.

Το 52% των συνολικών κερδών προ φόρων και το 31% των συνολικών κερδών EBITDA των 500 πιο κερδοφόρων επιχειρήσεων προέρχονται από δύο μόνον τράπεζες, την Alpha Bank και την Τράπεζα Πειραιώς, οι οποίες από κοινού εμφάνισαν κέρδη EBITDA ύψους 4,1 δισ. ευρώ και κέρδη προ φόρων 3,9 δισ. ευρώ, τα οποία διαμορφώθηκαν σε μεγάλο βαθμό από την ενσωμάτωση του οφέλους που προέκυψε από την αρνητική υπεραξία των εξαγορών τους.

Εξαιρουμένων των δύο τραπεζών τα συνολικά κέρδη EBITDA των υπολοίπων επιχειρήσεων διαμορφώνονται σε 9,2 δισ. ευρώ το 2013, εμφανίζοντας αύξηση κατά 5% σε σχέση με το 2012, ενώ πολύ σημαντική είναι η αύξηση που παρουσιάζεται στα προ φόρου κέρδη (κατά 75,3%).

ΘΕΣΣΑΛΙΑ – ΛΑΡΙΣΑ

Οι περισσότερες επιχειρήσεις στη Θεσσαλία αλλά και στο νομό Λάρισας ανήκουν στον κλάδο των τροφίμων, ενώ υπάρχει και η εταιρεία ANIMUSΑ.Ε., στο χώρο της υγείας, η ΕΠΑ Θεσσαλίας και τα εκκοκκιστήρια Καραγεώργου και Μάρκου.

Οι επιχειρήσεις της Λάρισας και της Θεσσαλίας και η θέση στην οποία βρίσκονται από πλευράς κερδοφορίας φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

kerdi-1

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com