ΠΟΙΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩΝΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2014

007Τρεις είναι οι περιπτώσεις που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι το τέλος του έτους αναγνώριση πλασματικών ετών και μπορούν να το χρησιμοποιήσουν προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν. 

1.Η Ελευθεροτυπία χαρτογραφεί τις περιπτώσεις ασφαλισμένων από το 1983 έως και το 1992. Το όριο ηλικίας είναι σε άμεση συνάρτηση με το έτος θεμελίωσης δικαιώματος. Θα ευνοηθούν όσοι πρόλαβαν να “κλειδώσουν” το δικαίωμα μέχρι το τέλος του 2012, ενώ από το 2013 πλήρης σύνταξη καταβάλλεται στα 67 (ή εναλλακτικά στα 62 με 40 έτη ασφάλισης).

Συνταξιοδότηση με 25ετία. Οι ευνοϊκότερες ρυθμίσεις ισχύουν για τις γυναίκες που θεμελίωσαν δικαίωμα μέχρι το τέλος του 2010 και τους άνδρες που συμπληρώνουν 25ετία της διετία 2011-2012. Συγκεκριμένα προβλέπονται τα εξής:

Άνδρες: Όσοι έκλεισαν 25ετία μέχρι το τέλος του 2010 μπορούν να βγουν στη σύνταξη στα 65 (μειωμένη στα 60). Μειωμένα όρια συνταξιοδότησης θα έχουν όσοι θεμελίωσαν δικαίωμα τη διετία 2011 – 2012.

Γυναίκες: Όσες θεμελίωσαν δικαίωμα μέχρι το τέλος του 2010 διατηρούν το δικαίωμα να αποχωρήσουν στα 60 με πλήρη σύνταξη και στα 55 με μειωμένη. Τη διετία 2011-2012 προβλέπονται μεταβατικές ρυθμίσεις και αυξάνεται σταδιακό το όριο ηλικίας.

2. Συνταξιοδότηση με 35ετία. Για όσους ασφαλίστηκαν από το 1983 έως του 1992 προβλέπεται όριο ηλικίας, ανάλογα με το πότε γίνεται η θεμελίωση. Ειδικότερα το 2010 η έξοδος γίνεται στα 58, ενώ μεταβατικές ρυθμίσεις ισχύουν τη διετία 2011-2012. Από την 1η Ιανουαρίου 2013 απαιτούνται 40 έτη και η συμπλήρωση του 62ου έτους .“Κλειδί” για ταχύτερη έξοδο αποτελεί η αναγνώριση πλασματικών ετών ασφάλισης.

3. Γονείς ανηλίκων και τρίτεκνοι, που ασφαλίστηκαν από το 1983 έως και το 1992. Οι μητέρες ανηλίκων στο Δημόσιο που θεμελίωσαν δικαίωμα μέχρι το τέλος του 2010 θα ευνοηθούν, ενώ ταχύτερα στη σύνταξη μπορούν να βγουν και οι άνδρες που συμπλήρωσαν 25ετία τη διετία 2011-2012. Για να “κλειδώσει” το δικαίωμα απαιτείται 25ετία και η ύπαρξη ανήλικου τέκνου και στη συνέχεια η πόρτα εξόδου ανοίγει με τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση ορίου ηλικίας. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι πως στο Δημόσιο για τη θεμελίωση ως ημερομηνία ενηλικίωσης λαμβάνεται υπ’ όψιν η 31 Δεκεμβρίου του έτους που το τέκνο ενηλικιώθηκε (και όχι η ημέρα των γενεθλίων του). Ακόμα ευνοϊκότερες ρυθμίσεις ισχύουν για του τρίτεκνους, εφ’ όσον θεμελίωσαν δικαίωμα σε συγκεκριμένες ημερομηνίες

Στο Δημόσιο

Μητέρες ανήλικων τέκνων

Σύνταξη στα 50 δικαιούνται όσες μητέρες είχαν ανήλικο τέκνο και 25ετία μέχρι το τέλος του 2010. Για τη συμπήρωση της 25ετίας συμπεριλαμβάνεται τόσο ασφάλιση στον ιδιωτικό τομέα ΄σοο και η υπηρεσία στο Δημ΄σοιο. Για θεμελίωση δικαιώματος το 2011 το όριο ηλικίας πάει στο 52ο έτος , ενώ το 2012 διαμορφώνται στο 55ο. Για τη συμπολήρωση του ελάχιστου χρόνου ασφάλισης των 35 ετών μπορούν να χρησιμοποιήσουν πλασματικά έτη του νόμου 3865/2010 των τέκνων, εφ’ όσον υπάρχει 15ετής δημόσια υπηρεσία, τα έτη των σπουδών αλλά και της άδειας ανατροφής.

Τρίτεκνες

Όσες γυναίκες είχαν συμπληρώσει την 20ετια μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010 μπορούν να αποχωρήσουν χωρίς όριο ηλικίας.

Ωστόσο, οι συγκεκριμένες ασφαλισμένες δεν μπορούν να εξαγοράσουν πλασματικά έτη για προσαύξηση της σύνταξης. Τη διετία 2011-2012 σταδιακά αυξάνονται τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης και το όριο ηλικίας.

Άνδρες γονείς ανηλίκων τέκνων

Κερδισμένοι είναι οι άνδρες με ανήλικα παιδιά που συμπλήρωσαν 25ρτία τη διετία 2011-2012. Συγκεκριμένα, αν το δικαίωμα “κλείδωσε” το 2011 η σύνταξη καταβάλλεται στα 52, ενώ το 2012 το όριο πάει στο 55ο έτος. Προσοχή, καθώς οι ευνοϊκές αυτές ρυθμίσεις δεν ισχύουν για όσους δημόσιους υπαλλήλους συμπλήρωσαν 25ετία μέχρι το τέλος του 2010.

Πάντως, αν ο υπάλληλος έχει συμπληρώσει 25ετια το 2010 με χρόνο ασφάλισης στον ιδιωτικό τομέα, μπορεί να αποποιηθεί τον εν λόγων χρόνο ώστε να συνταξιοδοτηθεί με θεμελίωση μετά την 1η Ιανουαρίου 2011.

΄Άνδρες με τουλάχιστον τρία τέκνα

Ευνοϊκές ρυθμίσεις ισχύουν για θεμελίωση τη διετία 2011-2012. Το όριο ηλικίας “πέφτει” στο 52ο έτος για θεμελίωση το 2011 και στο 55ο για όσους “κλειδώνουν” δικαίωμα το 2012.

Ελευθεροτυπία/alfavita.gr

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com