«ΣΤΟΝ ΠΑΓΟ» ΤΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Απάντηση του ΥΠΑΝ σε ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ

υπανΣτο μέλλον και χωρίς συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την έναρξη νέου αντίστοιχου Προγράμματος ή δεσμεύσεις για το ύψος χρηματοδότησής του, παραπέμπει το Υπουργείο Ανάπτυξης όσους Θεσσαλούς είχαν καταθέσει αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον», λόγω εξάντλησης των διαθέσιμων πόρων.

Αυτό απαντά το ΥΠΑΝ σε ερώτηση (αρ. πρωτ. 3171/30.9.2014) που είχαν καταθέσει οι βουλευτές Θεσσαλίας του ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή την πλήρη απουσία της Θεσσαλίας από τις τελευταίες εντάξεις στο πρόγραμμα. Ταυτόχρονα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος σημειώνει ότι «δεν υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς κονδυλίων για την κάλυψη των αναγκών της Περιφέρειας Θεσσαλίας από άλλους άξονες του ΠΕΠ Θεσσαλίας, καθώς η χρηματοδότηση της δράσης για την Περιφέρεια γίνεται από πόρους του ΕΠΑΝ ΙΙ».

Συγκεκριμένα: Όπως αναφέρει η απάντηση του ΥΠΑΝ, «στην Περιφέρεια Θεσσαλίας έχουν υπαχθεί συνολικά 8.227 νοικοκυριά εκ των οποίων έχουν ολοκληρώσει τις εργασίας τους τα 5.989. Λόγω εξάντλησης των διαθέσιμων πόρων, υπαγωγές πλέον γίνονται μόνο για τις Περιφέρειες Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας. Στις υπόλοιπες γίνονται ελάχιστες και αναλόγως των εξοικονομούμενων πόρων λόγω απεντάξεων έργων.

Επιπρόσθετα έχει ήδη αποσταλεί στην ΕΕ σχετικό αίτημα για την έναρξη ενός νέου αντίστοιχο Προγράμματος, προκειμένου να υλοποιηθεί ως εμπροσθοβαρές έργο του υπό έγκριση ΕΠ “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία” (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020».

Σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ, «έως σήμερα έχουν ενταχθεί σε Αποφάσεις Υπαγωγής 8.227 αιτήσεις, με συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό 89,3 εκ. ευρώ», κατατάσσοντας τη Θεσσαλία, 2η Περιφέρεια, μετά την Κ. Μακεδονία, ως προς τον αριθμό των ενταγμένων αιτήσεων ωφελούμενων. Οι δε εκκρεμούσες αιτήσεις «δεν ακυρώνονται, αλλά παραμένουν σε αναμονή στην ΕΤΕΑΝ ΑΕ προκειμένου να προωθηθούν προς ένταξη στο νέο Πρόγραμμα (με βάση τα νέα κριτήρια και διαδικασίες που θα ισχύσουν), στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014-2020».

Με αφορμή τις απαντήσεις των Υπουργείων, οι βουλευτές έκαναν το ακόλουθο σχόλιο:

«Η έλλειψη πολιτικής βούλησης υποχρεώνει χιλιάδες νοικοκυριά και στη Θεσσαλία να περάσουν ακόμη έναν παγωμένο χειμώνα. Μολονότι έχει υπάρξει προηγούμενο μεταφοράς των πόρων που απαιτούνται προκειμένου να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση κονδυλίων του προγράμματος Εξοικονομώ κατ’ Οίκον (υπενθυμίζουμε την επίσημη ανακοίνωση του ΕΠΑΝ ΙΙ της 28.5.2013), το Υπουργείο Ανάπτυξης δεν μπήκε καν στον κόπο να απαντήσει στο ερώτημά μας εάν προτίθεται να πράξει το ίδιο και για τη Θεσσαλία. Υπενθυμίζουμε επίσης στο ΥΠΕΚΑ ότι και το 2013, η χρηματοδότηση της δράσης πάλι από πόρους του ΕΠΑΝ ΙΙ γινόταν και τότε δεν υπήρξε κανένα εμπόδιο υπερδέσμευσης κονδυλίων και εξεύρεσής τους με μεταφορά από άλλους άξονες των ΠΕΠ (εγκύκλιος ΓΓ Δημοσίων Επενδύσεων-ΕΣΠΑ κ. Γ. Γιαννούση).

Δυστυχώς, κανείς δε διασφαλίζει, τουλάχιστον όχι προς το παρόν, ότι “τα νέα κριτήρια και διαδικασίες” που θα ισχύσουν στη νέα ΠΠ, δε θα πετάξουν εκτός Προγράμματος τους πλέον των 3.500 ενδιαφερόμενων στο σύνολο της Περιφέρειας, των οποίων ο φάκελος έχει ελεγχθεί από το ΕΤΕΑΝ».

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com