ΑΣΕΠ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 65 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε.Η. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ.

348Στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση απεστάλη η 5K/2014 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εξήντα πέντε (65) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Εταιρεία Δ.Ε.Η. Ανανεώσιμες ΑΕ.

Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο (Πίνακας Θέσεων).

Συνοδευτικό αρχείο ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com