ΡΥΘΜΙΖONTAI ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

3O2Σύμφωνα με στοιχεία που έχει δημοσιεύσει το «Έθνος», η ρύθμιση αφορά 12.000 δάνεια ύψους 368 εκατομμυρίων ευρώ, με την πλειονότητά τους να είναι στις ΑΤΕ και Πειραιώς.
Πιο συγκεκριμένα, οι τράπεζες και τα ποσά που τους οφείλονται:

ΑΤΕ υπό εκκαθάριση
7.400 δάνεια ύψους 143.000.000 ευρώ. Αφορούν κυρίως την πτηνοτροφία και την κτηνοτροφία και παραχωρήθηκαν την εποχή της νόσου των τρελών αγελάδων και της γρίπης των πτηνών με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. 400 λοιπά δάνεια ύψους 113.00.000 ευρώ. Το σύνολο της ΑΤΕ είναι 7.800 δάνεια συνολικού ύψους 256.000.000 ευρώ.

Τράπεζα Πειραιώς
4000 δάνεια με άληκτο κεφάλαιο 36,2 εκατομμυρίων ευρώ και ληξιπρόθεσμα 15,8 εκατ. Ευρώ. Είναι δάνεια προς φυσικά πρόσωπα, κυρίως αγρότες. 176 δάνεια, άληκτο κεφάλαιο 36,2 εκατ. Ευρώ και ληξιπρόθεσμα 23,8 εκατ. Ευρώ. Αυτά είναι δάνεια νομικών προσώπων, επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς.

Σύμφωνα ωστόσο με τον αναπληρωτή υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Πάρη Κουκουλόπουλο, το πρόβλημα με αυτά τα δάνεια εντοπίζεται στο γεγονός πως δεν μπορούν να τύχουν αναδιάρθρωσης όπως τα υπόλοιπα «κόκκινα δάνεια» επειδή χρονικά δεν υπάρχει η δυνατότητα χρονικής επιμήκυνσης της εγγύησης του Δημοσίου εξαιτίας του μεσοπρόθεσμου και του ΜΟU γενικότερα επειδή οι εγγυήσεις αυτές εγγράφονται στο χρέος.

Ο αντίλογος φυσικά είναι το δημοσιονομικό όφελος, το οποίο είναι σημαντικό αφού αν τα δάνεια αυτά παραμείνουν όπως είναι τώρα, δεν υπάρχει δυνατότητα να εξυπηρετηθούν κι έτσι οι εγγυήσεις θα βαρύνουν το Δημόσιο.

newsbomb.gr

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com