ΒΕΛΤΙΩΝΕΤΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ

IMG_9919Δυο συμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού 140.000 ευρώ για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Λάρισας υπέγραψε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός. τα έργα αφορούν την προμήθεια σήμανσης και στηθαίων, καθώς και την προμήθεια ασφάλτου για την επούλωση λάκκων.

Όπως ανέφερε ο κ. Κ. Αγοραστός: «Η οδική ασφάλεια αποτελεί για την αιρετή Περιφέρεια θέμα μείζονος σημασίας. Σε μια δύσκολη περίοδο με ελάχιστους εθνικούς πόρους και όπου έχουμε τη δυνατότητα, υλοποιούμε έργα ασφάλειας για τους πολίτες. Οι Τεχνικές Υπηρεσίες τις Περιφέρειας έχουν, καταγράφουν και επισημαίνουν θέσεις στο οδικό δίκτυο, όπου χρίζουν παρέμβασης. Στόχος μας, με τα έργα βελτίωσης του οδικού δικτύου είναι να βοηθούμε την ασφαλή μετακίνηση των ανθρώπινων κοινοτήτων και τη μεταφορά των εμπορευμάτων».

Το έργο χρηματοδοτείται πόρους ΚΑΠ Π.Ε. Λάρισας. Κατά την υπογραφή της σύμβασης, παρόντες ήταν ακόμη ο διευθυντής Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λάρισας κ. Χρήστος Λυτροκάπης, ο προϊστάμενος κ. Χρήστος Καραμπούζης και οι ανάδοχοι των έργων

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com