ΘΑ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

KOINONIKO PANTOPOLEIOMε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Τυρνάβου, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου. Ωφελούμενοι θα είναι οι δικαιούχοι για όλο τον Δήμο Τυρνάβου βάσει κριτηρίων. Τα κριτήρια που θεσπίζονται είναι τα παρακάτω:

1.Οικονομικά κριτήρια: Ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα έως 5.000,00€ ετησίως, το οποίο αποδεικνύεται από το εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας.

2.Κοινωνικά κριτήρια: αριθμός των προστατευομένων μελών,  κοινωνική κατάσταση πού θα διαπιστωθεί μετά από έκθεση της κοινωνικής λειτουργού, προσδιορισμός βαθμού αναπηρίας ΑμΕΑ κλπ.

3.Ηλικία: Άτομα μεγάλης ηλικίας πού δεν μπορούν να εργαστούν.

4.Τόπος διαμονής: Όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Τυρνάβου.

5.Ανεργία: Χρόνος ανεργίας καθώς και ο αριθμός ανέργων ανά οικογένεια.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν από την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου να αρχίσουν να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά, που έχουν ως εξής:

  • Έντυπη αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία).
  • Αστυνομική ταυτότητα σε φωτοτυπία.
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  • Τελευταίο  εκκαθαριστικό σημείωμα Ε1 Εφορίας καθώς και το Ε9 ή υπεύθυνη δήλωση ν.1599/86 ότι δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση.
  • Κάρτα ανεργίας για τους άνεργους.
  • Ιατρική γνωμάτευση για όσους έχουν προβλήματα υγείας.
  • Πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο Τυρνάβου.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται  από 5/11/2014 στον «Οργανισμό Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Τυρνάβου» κατά τις εργάσιμες ημέρες και ωρες 8:00π.μ-14:00μ.μ,στο ισόγειο του Δημαρχείου Τυρνάβου.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2492350181-182-183. Αρμόδια υπάλληλος κ. Κοκότη Θεολογία.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com