ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΕΤΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΟ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ANABΥπεγράφη την Τρίτη στο Δημαρχείο της Λάρισας,  η σύμβαση του  έργου «Παρεμβάσεις και Δράσεις  εξοικονόμησης ενέργειας στο 2ο Γυμνάσιο – Λύκειο». Φορέας υλοποίησης του έργου είναι ο Δήμος Λαρισαίων, ενώ το έργο έχει ενταχθεί στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» και είναι συγχρηματοδοτούμενο

από πόρους του Ταμείου Συνοχής & του Ελληνικού Δημοσίου (ΥΠΕΚΑ). Πρόκειται για ένα πρότυπο επιδεικτικό έργο εφαρμογών ανανεώσιμων  πηγών ενέργειας στο 2ο Γυμνάσιο & 2ο Λύκειο Λάρισας επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου, στη συνοικία του Αγίου Κωνσταντίνου.

Η δημοπράτηση του έργου έγινε την 1η Απριλίου του 2014 και λίγες ημέρες αργότερα κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα με έκπτωση 36,33%. Στις 6 Οκτωβρίου διατυπώθηκε η σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής για το σχέδιο της σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του έργου.

Η  ενεργειακή επιθεώρηση που έχει προηγηθεί κατέταξε και τα δύο κτίρια (Λύκειο και Γυμνάσιο) στην ενεργειακή κατηγορία Ε (κατά ΚΕΝΑΚ), συνεπώς υπήρξε επιτακτική ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων για τη βελτίωσή της.

Βάσει λοιπόν της ενεργειακής επιθεώρησης, οι παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και παραγωγής από ΑΠΕ οι οποίες προτείνονται από τη μελέτη να γίνουν είναι οι εξής :

 • Εγκατάσταση δύο νέων λεβητών φυσικού αερίου
 • Εγκατάσταση δύο θερμοδοχείων διαστρωματικής αποθήκευσης, τα οποία θα λειτουργούν ως δεξαμενές θερμικής αδράνειας των συστημάτων.
 • Εγκατάσταση συστήματος εποπτείας διασυνδεδεμένου με τα Φ/Β, τους ηλιακούς συλλέκτες και τον κεντρικό ηλεκτρικό πίνακα του σχολείου (BEMS)
 • Το σύστημα θα εφοδιαστεί με θερμομετρητές για την καταμέτρηση της παραγώμενης θερμικής ενέργειας
 • Αντικατάσταση των δύο υπαρχόντων καμινάδων με δύο νέες καπνοδόχους ανοξείδωτες με διπλή μόνωση μικρότερης διατομής
 • Εγκατάσταση δύο ηλιακών συλλεκτών για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης
 • Εγκατάσταση συστήματος αντιστάθμισης και πίνακα αυτονομίας
 • Εγκατάσταση ανεμιστήρων οροφής
 • Εγκατάσταση  Φ/Β συστήματος ισχύος 8,05 kWp διασυνδεμένου με το δίκτυο της ΔΕΗ
 • Εγκατάσταση ενεργειακών φωτιστικών σωμάτων υψηλής ενεργειακής απόδοσης
 • Εγκατάσταση νέων κουφωμάτων με κάσα αλουμινίου με θερμοδιακοπή και διπλό υαλοπίνακα

Η υλοποίηση του παραπάνω προγράμματος θα εισάγει έμπρακτα το ζήτημα της εξοικονόμησης και διαχείρισης της ενέργειας στο συγκεκριμένο σχολικό συγκρότημα, αξιοποιώντας την ευκαιρία για ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων του Δήμου μας με στόχο τη μείωση του λειτουργικού κόστους, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, την ευαισθητοποίηση των μαθητών και των κατοίκων σε θέματα περιβαλλοντικής προστασίας και βεβαίως, την ευθυγράμμιση με τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές για την Ενέργεια.

Σημειώνεται ότι η συμβατική δαπάνη του έργου ανέρχεται στις 183.000 ευρώ περίπου ενώ ανάδοχος είναι η ΕΡΓΟΘΕΣΣΑΛΙΚΗ Ο.Ε. (Γεώργιος Δαλακούρας –  Γεώργιος Παυλίδης Ο.Ε.).

Η μελέτη εκπονήθηκε και επιβλέπεται από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.