ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΑΓΙΑΣ

αγιαΟ Δήμος Αγιάς ανέθεσε την εκπόνηση της μελέτης: «Επικαιροποίηση κυκλοφοριακής μελέτης και οργάνωση στάθμευσης στην πόλη της Αγιάς». Η εν λόγω μελέτη αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των υπαρχόντων κυκλοφοριακών προβλημάτων, στην καλύτερη οργάνωση και λειτουργία της πόλης της Αγιάς.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αγιάς με απόφασή της εισηγήθηκε προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη κανονιστικής απόφασης σχετικά με την έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που προτείνονται στην εν λόγω μελέτη με την ενσωμάτωση ορισμένων παρατηρήσεων – τροποποιήσεων.

Η μελέτη πρόκειται να τεθεί ως θέμα προς συζήτηση για την έγκρισή της σε μία από τις επόμενες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς.

Για την πληρέστερη ενημέρωση των δημοτών έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγιάς (www.dimosagias.gr) η συνταχθείσα μελέτη σε ηλεκτρονική μορφή (Τεχνική Έκθεση – Σχέδια μελέτης).

“Παρακαλούμε οποιεσδήποτε αντιρρήσεις ως προς τις ρυθμίσεις που επιφέρει η κυκλοφοριακή μελέτη της πόλης της Αγιάς ή απόψεις – παρατηρήσεις – σχόλια να υποβληθούν προς το Δήμο Αγιάς – Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών έως 25 Νοεμβρίου 2014.

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις – πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς (Ταχ. Δ/νση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά – Λάρισας, Τ.Κ.: 400 03, Τηλ. 2494350113-114, Αρμόδιοι Υπάλληλοι: κ. Ντουλούλη, κ. Μπαρτζώκα)”,αναφέρει η ανακοίνωση του δήμου.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com