ΤΟ ΕΚΛ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

Ανακοίνωση της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Λάρισας

ικαΤα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά η μερική απασχόληση της μίας (1) ώρας με ωριαία αμοιβή 3,52 ευρώ, που απορρέει από τον βασικό μισθό των 586 ευρώ μικτά το μήνα της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Και για τους εργαζόμενους κάτω από 25 ετών, είναι ακόμα μικρότερος, 511 ευρώ μικτά το μήνα.

Παρά τα εξευτελιστικά μεροκάματα που έχουν επιβάλει οι κυβερνήσεις, οι εργοδοτικές οργανώσεις με την σύμπραξη των ξεπουλημένων πλειοψηφιών (ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ-Μ.Ε.Τ.Α), που ελέγχουν την ΓΣΕΕ και τις περισσότερες κλαδικές Ομοσπονδίες, εντούτοις παρουσιάζονται χιλιάδες εργαζόμενοι της μίας (1) ώρας με 3,52 ευρώ αμοιβή ωρομίσθιο (Σεκιούριτι, Καθαρίστριες, διάφορες υπηρεσίες). Αυτό συμβαίνει, γιατί η εργοδοσία στην προσπάθεια να γλιτώσει ασφαλιστικές εισφορές, επιλέγει αυτό τον τύπο απασχόλησης, ενώ ο εργαζόμενος δουλεύει συνήθως περισσότερες από 1 ώρες.

Συνειδητά ή ασυνείδητα υπολογίζουν τις ασφαλιστικές εισφορές της ημέρας με βάση τον υπολογισμό ώρες επί 3,52 ευρώ ωρομίσθιο. Στην περίπτωση που καταγγέλλουμε δηλώνεται  1 ώρα χ 3,52 = 3,52 ευρώ.

Όμως το ημερομίσθιο πάνω στο οποίο υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές, δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 8,03 ευρώ. Σε διαφορετική περίπτωση πραγματοποιούν είτε συνειδητά, είτε ασυνείδητα το αδίκημα της εισφοροδιαφυγής και των ψευδών στοιχείων ωρών εργασίας.

Συγκεκριμένα,

α) Στους μερικώς απασχολούμενους μισθωτούς που αμείβονται με ημερήσιο μισθό ίσο ή μικρότερο από την 1η Ειδική Ασφαλιστική Κλάση του ΙΚΑ, όπως αυτή θεσπίστηκε με το νόμο που καθιέρωσε τη μερική απασχόληση στην Ελλάδα (Ν 1892/1990), όπως ισχύει κάθε φορά (το τεκμαρτό ημερομίσθιο της 1ης ειδικής ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ έχει καθορισθεί από 1.10.2008 στα 8,03 €), αναγνωρίζονται ως ημέρες ασφάλισης όλες οι ημέρες εργασίας που πραγματοποιούν σε κάθε μισθολογική περίοδο και οι ασφαλιστικές εισφορές τους δεν είναι δυνατόν να υπολογιστούν με ημερήσιο μισθό μικρότερο από το τεκμαρτό ημερομίσθιο της 1ης ειδικής ασφαλιστικής κλάσης, δηλαδή τα 8,03 €.

Παράδειγμα: Ωρομίσθιου, με 20 ημέρες εργασίας σε μια μισθολογική περίοδο και 6,00 € ημερήσιο μισθό, ενταγμένου στην 1η ειδική ασφαλιστική κλάση του ΙΚΑ, οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται όχι στα 120,00 € = 20 χ 6,00 αλλά στα 160,60 € = 20 χ 8,03.

β) Όσον αφορά τους μερικώς απασχολούμενους μισθωτούς που αμείβονται με ημερήσιο μισθό μικρότερο του Τεκμαρτού Ημερομισθίου (Τ.Η.) της 1ης Ασφαλιστικής Κλάσης(*) και ταυτόχρονα μεγαλύτερο του Τ.Η. της 1ης Ειδικής Ασφαλιστικής Κλάσης,(**) αναφέρεται ότι οι ημέρες ασφάλισης των υπόψη ασφαλισμένων υπολογίζονται ως εξής:

Ημέρες ασφάλισης = Σύνολο αποδοχών μισθωτού
Τ.Η.(*) 1ης Ασφαλιστικής Κλάσης

Συνεπώς, οι ασφαλιστικές εισφορές στην προκειμένη περίπτωση δεν μπορούν να υπολογισθούν με βάση τον ημερήσιο μισθό μικρότερο του Τ.Η. της 1ης Ασφαλιστικής Κλάσης.

* Το τεκμαρτό ημερομίσθιο της 1ης ασφαλιστικής κλάσης, ανέρχεται στα 11,06 €.

** Το τεκμαρτό ημερομίσθιο της 1ης ειδικής ασφαλιστικής κλάσης, ανέρχεται στα 8,03 €.

Παράδειγμα

Μερικώς απασχολούμενου, με 18 ημέρες εργασίας σε μια μισθολογική περίοδο και 9,00 € ημερήσιο μισθό, οι ημέρες ασφάλισης υπολογίζονται ως εξής:

Ημέρες ασφάλισης = Σύνολο αποδοχών μισθωτού
Τ.Η. 1ης Α.Κ.
Ημέρες ασφάλισης = 162.00 = 14,65 = 15
11,06

γ) Όσοι μισθωτοί απασχολούνται με ημερομίσθιο ίσο ή μεγαλύτερο της 1ης Ασφαλιστικής Κλάσης, ήτοι των 11,06 ευρώ για κάθε ημέρα απασχόλησης δικαιούνται και μία (1) ημέρα ασφάλισης.

Παράδειγμα 5ο: Μισθωτού απασχολούμενου επί πενθήμερο εβδομαδιαία και επί πεντάωρο ημερησίως με ημερήσιο μισθό 15,00 €, οι ημέρες ασφάλισης του είναι τόσες, όσες και οι ημέρες εργασίας του. Επισημαίνεται ότι οι εργάσιμες ημέρες ενός μηνός με καθεστώς πενθημέρου κυμαίνονται ανάλογα το μήνα από 20 έως 23. Βεβαίως το ΙΚΑ δέχεται στη πενθήμερη απασχόληση με μειωμένο ωράριο σταθερά κατά μήνα τις 22 ημέρες ασφάλισης.

Το Εργατικό Κέντρο Ν. Λάρισας, ζητά την άμεση παρέμβαση του ΙΚΑ για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, που είναι σε βάρος των ασφαλισμένων και του ίδιου του ασφαλιστικού φορέα.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com