ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Ολη η συζήτηση που έγινε στο δημοτικό συμβούλιο

τυρναβος1Την αναστολή της λειτουργίας όλων των παιδικών χαρών του ∆ήµου Τυρνάβου µέχρι την προσαρµογή τους σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και την περίφραξη του χώρου αυτών, αποφάσισε κατά πλειοψηφία το δημοτικό συμβούλιο Τυρνάβου. 

Επί τα ανωτέρω µειοψηφούν έξι ∆.Σ., οι κ.κ. Μαλάκος Νικόλαος, Νταβαρούκας Βασίλειος και Αµάρι Σάµερ – Αθανάσιος, οι οποίοι δε συνηγορούν στην αναστολή της λειτουργίας των παιδικών χαρών πιστεύοντας ότι πρόκειται  για µια βεβιασµένη κίνηση της πολιτείας και το θεωρούν αδιανόητο, καθώς και οι κ.κ. Χατζηκράχτης Αστέριος, Μπαντόγιας Νικόλαος και Σακοράφας Γεώργιος, οι οποίοι προτείνουν να διαθέσει ο ∆ήµος όσα χρήµατα µπορεί προκειµένου να επισκευαστούν οι παιδικές χαρές και επιπλέον σε συνεργασία µε την ΚΕ∆Ε να ζητηθεί επιχορήγηση από την πολιτεία.

Επίσης οι κ.κ. Ροντούλης Αστέριος, Λάππας Θεόδωρος και Ξηροµερίσιος Ανδρέας δηλώνουν ότι ούτε ψηφίζουν ούτε καταψηφίζουν το θέµα επιφυλασσόµενοι να τοποθετηθούν µέχρι να γνωρίσουν τον ολοκληρωµένο σχεδιασµό της ∆ηµοτικής Αρχής αναφορικά µε τη λειτουργία των παιδικών χαρών.

Για να βγάλουν οι αναγνώστες συμπεράσματα για το τι ειπώθηκε για το τόσο σοβαρό αυτό θέμα και για τις ευθύνες της προηγούμενης δημοτικής αρχής που από την αρχή της θητείας της σφύριζε αδιάφορα για το θέμα παραθέτουμε το διάλογο που αναπτύχθηκε στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου όπως καταγράφεται στα πρακτικά της συγκεκριμένης συνεδρίασης:

Το λόγο πήρε ο αντιδήµαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολιτισµού, κ. Κουλιός Κωνσταντίνος, ο οποίος είπε τα εξής: Υπήρχε µια καταληκτική ηµεροµηνία προκειµένου να πιστοποιηθούν οι παιδικές χαρές και αυτήν ήταν η 31/12/2014 που µε νεότερη οδηγία έγινε 30/06/2014. Όπως αντιλαµβάνεστε, η δική µας υπηρεσία µε βάση τη στελέχωση και τις δυνατότητές της δεν ήταν δυνατόν µέσα σε αυτό το χρονικό διάστηµα να πιστοποιήσει τις παιδικές χαρές. Όπως είπε και η κ. Ξάνθου έγινε µια καταγραφή από την Τεχνική Υπηρεσία στο διάστηµα του καλοκαιριού και στο ∆ήµο Τυρνάβου υπάρχουν 59 παιδικές χαρές. Αυτό είναι ένα τεράστιο νούµερο που µπαίνει στη διαδικασία να πιστοποιηθεί. Από την πλευρά µας σε µια πρώτη φάση πρέπει να κατοχυρώσουµε νοµικά τουλάχιστον το ποινικό κοµµάτι του ∆ήµου κι γι’ αυτό συζητάµε την αναστολή της λειτουργίας των παιδικών χαρών.  Παρόλα αυτά πρέπει να γίνει µια πρόταση σε σχέση µε το τι θα επακολουθήσει. Εµείς θα προτείνουµε οι δύο ∆ηµοτικές Κοινότητες Τυρνάβου και Αµπελώνα καθώς και η Τ.Κ. ∆ελερίων να αποφασίσουν και να προτείνουν συγκεκριµένες παιδικές χαρές για να µπουν στη διαδικασία της πιστοποίησης. Βέβαια αυτή η γέννηση των νέων παιδικών χαρών δεν µπορεί να γίνει από καµία άλλη πηγή χρηµατοδότησης πέραν των ιδίων πόρων του ∆ήµου, το οποίο ότι είναι ένα πολύ σηµαντικό ζήτηµα που πρέπει να επιλυθεί. Κατ’ αρχάς θα γίνει ανάρτηση της ανακοίνωσης και περιορισµός του χώρου των παιδικών χαρών µε έναν τρόπο που µπορεί να γίνει εφικτός. Σε ένα άµεσο µέλλον ό,τι δεν θυµίζει παιδική χαρά, δηλαδή µεµονωµένα κοµµάτια παλιών ή κατεστραµµένων εγκαταστάσεων, πρέπει να ξηλωθούν. Αυτό πρέπει γίνει άµεσα αλλά βέβαια έχουµε περιορισµένες δυνατότητες και σε χρήµατα και σε υπαλλήλους Αυτό που πρέπει να γίνει αντιληπτό είναι ότι είναι αδύνατον να ξαναδηµιουργήσουµε 59 δηµοτικές παιδικές χαρές στο άµεσο µέλλον. Πρέπει να επιλέξουµε σειρά παιδικών χαρών, προφανώς οι περισσότερες στον Αµπελώνα και στο Τύρναβο και µια σε κάθε χωριό οπωσδήποτε, προκειµένου να βγούµε από το σηµερινό αδιέξοδο µέσα σε ένα χρονοδιάγραµµα που θα είναι εύλογο να χρηµατοδοτηθεί από τον ∆ήµο.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο ∆.Σ, κ. Μαλάκος Νικόλαος, ο οποίος είπε τα εξής:  Πράγµατι επ’ αυτού του θέµατος είχαµε ενηµερωθεί ως δηµοτική αρχή και για τον έλεγχο της υπηρεσίας και για το έγγραφο ότι έπρεπε να προβούµε είτε σε επιδιόρθωση των συγκεκριµένων παιδικών χαρών, προκειµένου να έχουν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να πιστοποιηθούν, είτε σε αναστολή λειτουργίας. Με όλους τους Αντιδηµάρχους τότε αποφασίσαµε να αναλάβουµε την ευθύνη, γιατί θεωρούµε ότι το κράτος πολύ βεβιασµένα και υπό την παρορµητικότητα της κοινής γνώµης προέβη σε αυτήν την οδηγία. Αυτός ο νόµος σχετικά µε τις προδιαγραφές των παιδικών χαρών δεν είναι κάποιος καινούριος νόµος αλλά εξαιτίας ενός ατυχήµατος βγήκε βεβιασµένα η εγκύκλιος του υπουργείου για να πιστοποιηθούν οι παιδικές χαρές και να κλείσουν οι ακατάλληλες, χωρίς να υπολογιστεί το οικονοµικό κόστος για τους ∆ήµους.. Εποµένως εδώ τίθεται το θέµα της αναστολής λειτουργίας των παιδικών χαρών. Υπάρχουν βεβαίως οι ποινικές εκτάσεις του θέµατος. Κανείς δεν αµφιβάλλει ότι ο ∆ήµαρχος είναι υπόλογος Εµείς δεν θα συνηγορήσουµε στην αναστολή λειτουργίας γιατί πιστεύουµε ότι πρόκειται για µια βεβιασµένη κίνηση της πολιτείας και το θεωρούµε αδιανόητο.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο ∆.Σ, κ. Ροντούλης Αστέριος, ο οποίος είπε τα εξής:  Η τοποθέτηση του κ. Κουλιού ήταν ιδιαιτέρως εµπεριστατωµένη. Το 2009 υπήρξε µια υπουργική απόφαση που έλεγε για πιστοποίηση των παιδικών χαρών µέχρι 31/12/2012 αλλά προϋπήρξε παράταση τριών ετών προθεσµία προκειµένου οι ∆ήµοι να αποκτήσουν µια στοιχειώδη υποδοµή στις παιδικές τους χαρές και µάλιστα θα υπήρχε και ειδικό σηµατάκι σε κάθε παιδική χαρά µετά τη διαδικασία πιστοποιήσεως. Το 2013 ακολουθεί δεύτερη υπουργική απόφαση για πιστοποίηση µέχρι 31/12/2014, κι άλλη προθεσµία προκειµένου να υπάρξει µια στοιχειώδη συµµόρφωση. Μετά από το δυστύχηµα στο ∆ήµο Ελληνικού τον Απρίλιο του 2014 βγαίνει µια νέα υπουργική απόφαση η οποία δίνει προθεσµία µέχρι 30/6/2014. Το περιθώριο είναι ασφυκτικό. Αν όµως κάποιος αναλογιστεί ότι το καµπανάκι έκρουσε από ο 2009 και είµαστε στο 2014 ποιος θα αναλάβει την ευθύνη; Αν πούµε όλοι όχι στην αναστολή και έχουµε κάποιο ατύχηµα ποιος θα πάρει την ευθύνη; Εδώ τίθεται λοιπόν ζήτηµα ευθυνών αλλά και ζήτηµα ασφαλείας και υγείας µικρών παιδιών. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέµα που αφορά παιδάκια, γονείς, που αφορά ποιότητα ζωής. ∆εν είναι µόνο το ερώτηµα πότε θα επαναλειτουργήσουν οι παιδικές χαρές ή το κόστος της πιστοποίησής τους αλλά και το ότι µετά θα πρέπει να ακολουθήσει η πιστοποίηση των παιδικών σταθµών, των παιδότοπων και των αθλητικών χώρων του ∆ήµου. Εµείς θα συνδράµουµε την προσπάθεια αυτή διότι είναι θέµα ποιότητας ζωής. Όσον αφορά τη σηµερινή συνεδρίαση ούτε ψηφίζουµε το θέµα ούτε το καταψηφίζουµε. Η θέση µας είναι ότι επιφυλασσόµεθα µέχρι να δούµε τον ολοκληρωµένο σχεδιασµό και να τοποθετηθούµε επ’ αυτού.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο ∆.Σ, κ. Χατζηκράχτης Αστέριος, ο οποίος είπε τα εξής: Αγαπητοί συνάδελφοι κάθε θέµα έχει την πολιτική πτυχή πάντα. Τώρα εδώ βέβαια είναι ένα θέµα σοβαρό. ∆εν µπορούµε να βάλουµε κόκκινη κορδέλα γιατί το παιδί είναι παιδί και δεν κρατιέται. Εµείς προτείνουµε να διαθέσει ο ∆ήµος όσα χρήµατα µπορεί προκειµένου να επισκευαστούν οι παιδικές χαρές και από εκεί και πέρα σε συνεργασία µε την ΚΕ∆Ε να ζητήσει επιχορήγηση από την πολιτεία.  Στη συνέχεια το λόγο πήρε η ∆.Σ, κ. Ψύρρα Αναστασία, η οποία είπε τα εξής: Είναι ένα θέµα αρκετά σοβαρό, αρκετά λεπτό και ευαίσθητο. Θα έλεγα ότι είναι ντροπή για το ∆ήµο µας να έχει σε αυτή την κατάσταση τις παιδικές χαρές. Ειδικά ο ∆ήµος Αµπελώνα νοµίζω αυτό έχει να προβάλλει, το πράσινο, τις παιδικές του χαρές, την άπλα του, τους ανοιχτούς δρόµους, τις ανοιχτές πλατείες και τα πάρκα. Είναι µια πόλη πρότυπο για αυτό άρα αυτά θα έπρεπε να προσεχθούν πάρα πολύ. Το ότι είναι σε αυτή την κακή κατάσταση είναι ευθύνη των ∆ηµοτικών Αρχών και αυτό δεν µας τιµά σαν ∆ήµο. Ασφαλώς και δεν θα συµφωνήσουµε να καταργηθεί ούτε µια παιδική χαρά καθώς είναι άκρως απαραίτητες και βασικές. Σίγουρα αφού υπάρχει αυτό το νοµοθετικό πλαίσιο θα συµφωνήσουµε για την αναστολή της λειτουργίας για να είναι καλυµµένος ο ∆ήµος και σίγουρα δεν µπορούµε να πούµε έτσι ελαφρά τη καρδία ας αναλάβει την ευθύνη όποιος θέλει. Από τη στιγµή που υπάρχει νοµική δέσµευση θα συµφωνήσουµε στην προσωρινή αναστολή λειτουργίας τους και θα πρέπει ο ∆ήµος µε όλες του τις δυνάµεις να προσπαθήσει να πάρει την πιστοποίηση να επισκευάσει και να φέρει σε πολύ καλή λειτουργική κατάσταση τις παιδικές χαρές.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο ∆.Σ, κ. Τσιόπας Χρήστος, ο οποίος είπε τα εξής: δεν πρόκειται µόνο για θέµα χρηµάτων. Και τα χρήµατα να είχαµε πάλι θα έπρεπε να προχωρήσουµε µε βάση ένα σχεδιασµό, ένα συγκεκριµένο πρόγραµµα που θα πατάει πάνω στις δυνατότητες και τις ανάγκες των πόλεων και των τοπικών διαµερισµάτων. ∆εν µπορεί να υπάρχουν έξι σηµεία παιδικών χαρών στα ∆ελέρια όταν έχουµε έξι µαθητές αλλά και δεν µπορούµε να λέµε ότι έχουµε τις παιδικές χαρές σε καλή κατάσταση. Άρα λοιπόν θα πρέπει να προβούµε σε µια συνολική παρέµβαση και όχι µόνο µε την απειλή του ότι δηµιουργείται ένα θέµα ποινικό αλλά κυρίως για το ότι πρέπει να διορθώσουµε πολλά πράγµατα, κακώς κείµενα µέχρι στιγµής.  ∆εν έχουµε καµία διάθεση ούτε να στερήσουµε το παιχνίδι από τα παιδιά ούτε την οποιαδήποτε δυνατότητα αναψυχής αλλά πρόκειται για ένα ζήτηµα ιδιαιτέρως σοβαρό που θα πρέπει να αντιµετωπιστεί άµεσα. Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο ∆.Σ, κ. Σακοράφας Γεώργιος, ο οποίος είπε τα εξής:  Οι παιδικές χαρές πρέπει να τηρούν τις προϋποθέσεις έτσι ώστε να αποφεύγονται τα ατυχήµατα για τα παιδιά. Μπορεί να υπάρχουν κάπου παιδικές χαρές περισσότερες από όσες χρειάζεται σε κάποια χωριά ή και εγκαταλειµµένες, γιατί δεν υπάρχουν και παιδιά κιόλας. Όµως εάν αναστείλουµε συνολικά όλες τις παιδικές χαρές του ∆ήµου, ή θα µπαίνουν παράνοµα σε αυτές τα παιδιά γιατί έχουν ανάγκη να παίξουν ή θα αναγκαστούν οι γονείς να πληρώνουν ιδιωτικούς παιδότοπους. Πρέπει να απαιτήσουµε από το κράτος να δώσει τα χρήµατα για την επισκευή των παιδικών χαρών και να καλύψει όλες τις ανάγκες. Το κράτος πρέπει να λύνει τέτοια προβλήµατα τα οποία όπου υπάρχουν οφείλονται σε έλλειψη χρηµατοδότησης πάλι.  Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. ∆ήµαρχος, ο οποίος είπε τα εξής: Νοµίζω ότι το θέµα αυτό προσεγγίστηκε πολύ σωστά από πολλές πλευρές. Η κατάσταση είναι απογοητευτική και επειδή το θέµα της ασφάλειας των παιδιών είναι πρωταρχικό ζήτηµα και αφορά όλους πιστεύω ότι αυτό το µέτρο της άρσης λειτουργίας των παιδικών σταθµών είναι επιβεβληµένο.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com